Orkar socialdemokraterna vädra ut antisemitismen?

Faksimil fr Nyheter Idag
  • Lördag 8 Feb 2020 2020-02-08
E-post 868

Om beslutet att stänga av en SSU-företrädare som uttryckt antisemitiska sympatier är startskottet på en mer medveten utrensning av antisemitiska vanföreställningar ur Socialdemokraterna eller inte är för tidigt att uttala sig om. Mer troligt är att de som hyser dessa åsikter kommer hålla en lägre profil fram tills dess att konferensen i mot antisemitism Malmö är överstökad.

Socialdemokraterna har nu reagerat på den antisemitiska retorik som en SSU-medlem givit uttryck för och som Nyheter Idag var först att rapportera om. Nu lämnar den SSU-medlem efter att moderpartiet Socialdemomkraterna reagerat sina politiska uppdrag. Han har även varit ansvarig för det internationella utskottet i SSU Stockholm.

– De här uttrycken, till exempel ramsan om att krossa sionismen och ramsan som används, är inte okej. Han vill inte avskaffa Israel och är absolut inte antisemit men de här uttrycken flirtar med den typen av stämningar. Vi har varit tydliga med att vi drar gränsen där. Vi är supertydliga kring palestiniernas rätt i Mellanösternfrågan, men det finns gränser för retoriken och de gränserna har han inte respekterat, säger Johan Sjölander, kommunsekreterare, till DN.

Även om den aktuelle medlemmen inte utesluts ur partiet är reaktionen kraftig. Han var ansvarig för SSU Stockholms Internationella utskott vilket är en av de tyngre och mer prestigefyllda uppdragen. 

Att det är Johan Sjölander som höll i yxan sänder dock en mycket tydlig signal. Sjölander är högste tjänsteman i Stockholms Arbetarekommun och rapporterar i sin tur direkt till dess ordförande, minister Anders Ygeman. Att moderpartiet reagerat är en kraftig markering mot SSU och SSU:s ordförande Philip Botström att strama upp organisationen. SSU Skåne, som visat samma yttringar, förlorade under 2019 statsbidragen från MUCF. Reaktionerna mot SSU går att härleda till den kommande konferensen mot antisemitism som hålls i Malmö i oktober efter statsminister Stefan Löfvens initiativ.

Att moderpartiet reagerat betyder även att moderpartiet nu insett att en medlem i SSU är även medlem i Socialdemokraterna. Och att antisemitismen stänker ner även statsministern.

Socialdemokraterna och statsministern kommer nu ha ögonen på sig. Det finns en diskussion bland flera judiska organisationer att bojkotta konferensen då dessa inte vill ge de svenska socialdemokraterna i allmänhet och Malmös socialdemokrater i synnerhet legitimitet i det allt annat än entusiastiska arbetet mot antisemitismen i staden. I partiet har de antisemitiska strömningarna ökat sedan Göran Persson lämnade som ordförande.

Men för den enskilde medlem som nu skiljs eller avsäger sig från sina uppdrag behöver det inte betyda så mycket på längre sikt. Redan om ett år kan han vara tillbaka då det stannade vid någon form av suspendering. Sjölander antyder att medlemmen i fråga inte hade antisemitiska vanföreställningar utan bara en retorik som inte kunde tolereras.

Det vore att idiotförklara den aktuelle medlemmen. Som att han inte är medveten om vad han säger. Eller vara ett direkt underkännande av partiets förmåga att lyssna in vad som är antisemitiska uttryckssätt och inte. De formuleringar som nu föranlett avstängningen är inte okända för partiet och har ventilerats i partisammanhang under lång tid.

Andra, mer välmeriterade partiföreträdare som uttryckt sig på samma sätt som den aktuelle SSU-medlemmen är Margot Wallström, Jamal el Haj och Adrian Kaba. Wallström är idag FN:s generalsekreterares specielle rådgivare varför antisemitisk retorik inte på något sätt varit ett hinder i karriären tidigare. Jamal el Haj sitter i riksdagens utrikesutskott samt Adrian Kaba har kunnat vara kvar som ledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.

Om beslutet är startskottet på en mer medveten utrensning av antisemitiska vanföreställningar ur Socialdemokraterna eller inte är för tidigt att uttala sig om. Mer troligt, främst med tanke på att Wallström och andra kan fortsätta sina karriärer obehindrat är att de som hyser dessa åsikter kommer hålla en lägre profil fram tills dess att konferensen i Malmö är överstökad.

Och då kunna gå tillbaka till “Business as usual”.

Nolltoleransen mot antisemitiska vanföreställningar och uttryckssätt är med andra ord något helt nytt för Socialdemokraterna och huruvida den är allvarligt menad är inte ännu bevisat.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se