Salafismen smälter samman med Muslimska brödraskapet i Göteborgs moské

  • Tisdag 25 Feb 2020 2020-02-25
E-post 10130

Det senaste avslöjandet om Göteborgs moskés radikala inriktning sätter ånyo ljuset på miljöer där den salafistiska miljön, som tillåter våld och jihad som metod, smälter samman med Muslimska brödraskapet i Sverige. 

I fredags avslöjade TV4 Nyheterna att Göteborgs moskés hemsida hade en flik ”Om Islam” som riktade sig till nya muslimer. Denna flik slussar besökare till en väldesignad hemsida skriven på svenska med namnet ”New Muslim Guide” som är en förkortad version av boken ”The New Muslim Guide” författad av Fahd Salem Bahammam och utgiven på 26 olika språk. Enligt hemsidan ”New Muslim Guide” är den framtagen genom konsensus bland flertalet muslimska lärda.

Under ”Mannens rättigheter i äktenskapet”framgår att ”en muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera eller vara sjuk. I en annan passage framgår att

”en av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse, oavsett om det rör sig om ett personligt eller allmänt ärende.”

Terrorforskaren vid FHS, docent Magnus Ranstorp är kristallklar i sin kritik mot moskén i en debattartikel i GP:

Vi får aldrig tumma en millimeter på våra grundläggande värderingar om jämställdhet, kvinnans rättigheter och vårt arbete mot hedersförtryck och andra försök till inskränkningar i demokratiska samt individuella fri- och rättigheter. Det gäller att vara övertydlig. Det bör även Göteborgs moské inse.

Göteborgs Moské är ett exempel bland flera där den salafistiska, våldsbejakande miljön smälter samman med det Muslimska brödraskapets inte öppet våldsförespråkande miljön.

Det finns flera personunioner som knyter ihop Göteborgs moské med det Muslimska brödraskapet. Dels genom medlemskapet i Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS som leds av Mohammed Temsamani vid studieförbundet Ibn Rushd. Temsamani var engagerad i Muhammed Mursis presidentvalskampanj i det egyptiska presidentvalet 2011 där Mursi var Muslimska brödraskapets kandidat. Mohammed Temsamani är vid sidan av att vara ordförande för FIFS ansvarig för trosfrågor vid studieförbundet Ibn Rushd.

Enligt en studie beställd av Nämnden för statligt stöd till trossamfund år 2014 var flera av de centrala aktörerna i Göteborgs moskés ägarstiftelse även aktiva i Islamiska informationsföreningen (IIF) och i Römosseskolan. Den tidigare riksdagsledamoten Abderizak Waberi, M, var rektor vid skolan och blev efter sin period i riksdagen ordförande för FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe. FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Abderizak Waberi har även varit ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS som enligt sina egna stadgar anslutit sig till Muslimska brödraskapets ideologi. Waberi efterträddes som ordförande i IFiS av den tidigare socialdemokraten Omar Mustafa.

Göteborgs Unga Muslimer, GUM var år 2017 registrerade på samma adress och är en lokalförening till Sveriges Unga Muslimer och samarbetar med studieförbundet Ibn Rushd. Sveriges Unga Muslimer, SUM är en del av FIOE ungdomsorganisation FEMYSO. SUM förlorade i en dom i Stockholms kammarrätt rätten till att uppbära statsbidrag då de inte levde upp till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors demokratikriterier.

Andra verksamheter som kan kopplas direkt till moskén är Islamiska Informationsföreningen och den tidigare tidningen Salaam – Islamisk tidskrift där den tidigare ordföranden Helena Benaouda (Hummasten) för studieförbundet Ibn Rushd var verksam som skribent.

Hela den verksamhet som byggts upp kring Göteborgs moské ligger helt i linje med Muslimska brödraskapets etableringsstrategi i väst. Verksamheten vid Göteborgs moské följer helt och hållet de etableringsanvisningar som tagits fram sedan 1950-talet i München av Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi samt den senare nordamerikanska modellen för etablering i väst.

Göteborgs moské är ett av flera exempel, trots att den från början finansierats med saudiarabiska medel på hur salafistiska miljöer flyter samman med Muslimska brödraskapet. Där de möts. Andra exempel är moskén i Landskrona där salafistiska predikanter kan vara verksamma sida vid sida i organisationer som domineras av Muslimska brödraskapet i Sverige. På nationell nivå möts dessa rörelser i SUDC, Swedish United Dawa Center där representanter från Muslimska brödraskapet samverkar med renodlade salafister vilket redogörs för i boken “Islamismen i Sverige”.

Hela den verksamhet som byggts upp kring Göteborgs moské ligger helt i linje med Muslimska brödraskapets etableringsstrategi  vilket redogörs för ingående i boken ”Islamismen i Sverige”.  Där tidigare icke publicerade originadokument ger full insyn hur Brödraskapet etablerat sig i väst. 

Och i Sverige.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på bland annat BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Tobias Håkansson:

Islamismen i Sverige utgör en viktig tidsmarkör. När vi om 20 år blickar tillbaka kommer vi att tala om tiden före och efter Westerholms Islamismen i Sverige. Boken som på allvar öppnade allmänhetens ögon och lät förnuftet segra. Här finns nu en lättfattligt samlingsverk innehållande allt en någonsin kan behöva för att kunna deligitimera Ibn rushd, Sveriges muslimska förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige så som representater för Sveriges samlade muslimer.

Islamismen i Sverige är ett samlingsverk värt att köpa, läsa och som jag hoppas kan få utkomma i nyutgåvor allteftersom att Westerholm enträget fortsätter kartlägga brödrarskapets alla svenska och europeiska ben. Den är på intet sätt ett litterärt mästerverk, men den är sannerligen ögonöppnande, lättillgänglig och en bok som jag ständigt kommer återvända till när jag behöver fräscha upp mitt minne kring Islamismen i Sverige och dess koppling till Muslimska brödrarskapet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se