Socialdemokraterna har inte givit upp – Vill gå före EU och begränsa det fria ordet

  • Torsdag 20 Feb 2020 2020-02-20
E-post 5116

Regeringen månar mer om att inskränka de universella mänskliga rättigheterna än att skydda dem från terrorism. Detta uppmärksammas genom digitaliseringsminister Anders Ygemans vilja att ”gå före” övriga Europa i att reglera det fria ordet på sociala medier. En logisk utveckling som Rebecca Uvell varnat för i flera år.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) vill se en lagstiftning som gör de sociala medierna medansvariga för det som publiceras på deras plattformar, rapporterar Kulturnytt i P1.

– Ytterst är det den som själv skriver ett inlägg som är ansvarig, men jag menar att de sociala plattformarna måste ha ett medansvar för det som publiceras på deras plattformar och med det vill jag ha en skyldighet för företagen att ta ner olagligt material, säger Anders Ygeman till Kulturnytt.

Ygeman vill helst se en lagstiftning på europeisk nivå, men om det inte går vill ha lagstifta i Sverige.

Opinionsbildaren och författaren Rebecca Uvell har återkommande varnat för  regeringens syn på den universella yttrandefriheten. Uvell har predestinerat denna utveckling under en lång tid och kallar utspelet ett rent beställningsjobb från Karin Pettersson och hennes tidigare arbetsgivare Schibsted. I en intervju med Nyheter Idag menar Uvell att 

”detta bevisar att det är ett rent beställningsjobb från Schibsted. Det är ordagrant det de kräver – en lag som gör att sociala medierföretagen ska straffas för enskildas åsikter”

Regeringens syn på de grundläggande och universella rättigheterna är inte ny. Ygeman var tidigare inrikesminister åt Morgan Johansson när Johansson ville förändra grundlagen på ett sådant sätt att endast ”seriösa journalister” kunde få ta del av till exempel domstolsutslag. Ett försök som stoppades i sista parlamentariska instans efter det att kampanjen ”Stoppa grundlagsändringen” lyckats med att få en majoritet i Konstitutionsutskottet att inse vad de stod i begrepp att gå med på.

Men den repressiva synen på människans friheter går längre än så och är inte isolerad till vare sig Johansson eller Ygeman där den senare i en annan roll gör vad han kan för att inskränka den enskilde svenskens rätt til det fria ordet. Irene Wennemo, tidigare statssekreterare åt den förre arbetsmarknadsministern Ylva Johansson rekryterades efter valet 2018 till tidskriften Kvartal som krönikör. Wennemo menade i sin första publicerade och av redaktionen godkända krönika att staten borde införa ”skyddsvallar” på internet. Skyddsvallar syftande till att kontrollera det offentliga samtalet på sociala medier.

Huvuddelen av medarbetarnaKvartals redaktion har sitt ursprung på Sveriges Radio, Aftonbladet och SvD (Schibstedt) eller Expressen (Bonnier). Kvartal och Dagens Arena har tidigare inlett ett samarbete i poddformat. Dagens Arena är en i huvudsak regeringstrogen mediaplattform som utvecklats till att vara plattform för antisemitiska värderingar.

Något annat som sticker ut i Ygemans resonemang är att under den tid som det blev allt mer uppenbart att Sverige hade en för vek anti-terrorlagstiftning var att Johansson och Ygeman ville invänta en Europeisk samordning av lagstiftningen. Inte gå före. Det resulterade i att EU:s enskilda länder gick före istället var och en för sig för att skydda sin egen befolkning och Sverige ligger idag obönhörligen och pinsamt sist i detta arbete.

Det motsatta förhållandet gäller nu i relation till medborgarnas universella friheter. Där har regeringen Löfven inga ambitioner att invänta EU utan har för avsikt att reglera svenska medborgares rätt till det fria ordet utan hänsyn till vad EU kan tänkas göra.

Regeringen Löfven präglas av en repressiv syn på människan och prioriterar sin egen kontroll över opinionsbildningen före de universella rättigheterna. En syn som har ett gott stöd från mediehusen Bonnier och Schibstedt och som en tid fick fäste även på tidskriften Kvartal innan Irene Wennemo gick vidare till att bli generaldirektör för Medlingsinstitutet.

 

Rebecca Weidmo Uvell är aktuell med sin nya bok ”Tyst! Om hoten mot yttrandefriheten” som kommer ut i april på Lava Förlag.

 

Foto: keyimages-photography

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se