Coronakrisen stöper om medielandskapet

  • Tisdag 31 Mar 2020 2020-03-31
E-post 1186

Coronakrisen kommer snabba på omdaningen av det svenska medielandskapet. Vissa aktörer kommer att försvinna, det är sannolikt en effekt. En annan effekt är att statens garantier aldrig har varit så avgörande som nu, och vilken maktlojalitet som det kommer att krävas för få förbli bidragstagare. 

Redan innnan Corona-krisen bröt ut befann sig den svenska mediemarknaden i stark förändring. Minskade annonsintäkter och allt mindre lojala prenumeranter har skapat behov av stora besparingsprogram. Bonnier-koncernen, som i allt väsentligt kunnat vara i relativa termer oberoende av statsbidrag, har genom köpet av MittMedia kunnat dryga ut intäkterna med presstöd. MittMedia är en av de koncerner som står i direkt beroendeställning till stat och regering genom presstödet.

Alexander Lydecker, Chief Commercial Officer, Bonnier News och Joakim Flodin, Försäljningsdirektör, Schibsted Marketing Services manar i ett gemensamt öppet brev i Dagens Industri samarbetspartners och kunder att fortsätta annonsera och prenumera på tidningarna inom respektive koncern. 

Bonnier Media Group aviserade redan innan Corona-krisen ett besparingsprogram på 160 miljoner kronor för 2020. Ett besparingprogram som inte kommer bli mindre än det vartefter krisen fortlöper. Men trots detta program, och trots allt mörkare ekonomiska utsikter, så har Dagens Nyheter valt att låsa upp hela sidan under Corona-krisen. Ett tecken på ansvarstagande.

En annan väg har ”lillasyster” och tabloiden Expressen valt. De väljer att lägga sina egenproducerade artiklar bakom betalvägg.  Motiveringen är att bra journalistik kostar. Vare sig Dagens Nyheter eller Expressen är någon av de tidningar som uppbär presstöd i egentlig mening.

Schibstedtkoncernen är däremot den av de två marknadsdominanterna som är i direkt beroendeställning till staten. Kronjuvelen Svenska Dagbladet uppbär maximalt presstöd om 40 miljoner kronor per år. Tidningen kan lyckas tänja på regelverket, och kan toppa bidragsregnet, med ytterligare cirka fem miljoner kronor per år med satsningen SvD Junior. Totalt 45 miljoner kronor eller mer än hälften av tidningens vinst. Trots de generösa bidragen låser tidningen in även opinionsartiklar bakom betalvägg vilket skapar en ekokammare i opinionsbildningen. 

I varje fall uppbär såväl Bonnier som Schibsted miljonbidrag redan idag och uppmanar nu en allt mindre betalningsvillig läsarkår att rädda dem. Framför allt i Corona-krisen.

De riktigt små aktörerna, som Ledarsidorna och Nyheter Idag står dock utanför presstödet. Regelverket har utformats av regering och riksdag på ett sådant sätt att nyetablering i praktiken är omöjlig av helt oberoende aktörer. Och i likhet med de stora aktörerna så tappar Ledarsidorna och andra oberoende aktörer både hela annonsintäkten och prenumeranter i kristider. Ledarsidorna är en ”lyxprodukt” då vi inte står för den breda nyhetsbevakning som DN eller SvD gör, och är en utgift som ligger ”på toppen” av mediekonsumenternas val. 

En topp som riskerar att prioriteras bort i mörka ekonomiska tidevarv. 

Mot Ledarsidorna och annan ny media står även ett samlat Public Service. Ett Public Service som har mer än åtta miljarder kronor per år att satsa på produktion som direkt konkurrerar med den verksamhet som inte kan söka statsbidrag. Som till exempel Aron Flams podd ”Dekonstruktiv kritik”. Det som förenar Ledarsidorna, Nyheter Idag och Dekonstruktiv kritik är att vi alla är helt oberoende.

Ledarsidornas granskning av justitieminister Morgan Johanssons prestationer från migrantkrisen 2015, via försenad terrorlagstiftning samt skogsbrändernas förödande effekter 2018 är ingenting som var önskvärt av regeringen. Och därmed inte intressant för Public Service, Bonnier och Schibsted att granska. 

Public Service skulle heller aldrig granska Utrikesdepartementets maktkorruption och aktivism eller den allt mer utbredda islamismen i Sverige på samma sätt som Ledarsidorna. Framför allt inte med Alexandra Pascalidou som glider mellan att vara programledare i public service till att spela in poddar arvoderade av Utrikesdepartementet. Gränsen mellan makt och förment “oberoende” public service existerar helt enkelt inte. Inte heller skulle socialdemokraternas antisemitism granskas på samma sätt som Flam gör i sin Dekonstruktiv kritik. När Public Service, Bonnier och Schibsted talar om att de representerar fri media är det en sanning med modifikation. Endast den som är ekonomiskt oberoende är fri.

Public Service, Bonnier och Schibsted var de tre huvudaktörer som fick regeringens uppdrag att via Vinnova arbeta mot falska nyheter i valrörelsen 2018. 

Coronakrisen kommer snabba på omdaningen av det svenska medielandskapet. Vissa aktörer kommer att försvinna, det är sannolikt en effekt. En annan effekt är att statens garantier aldrig har varit så avgörande som nu, för vilket maktlojalitet som det kommer att kräva för bidragstagare.

Den stora frågan är vilka som kommer överleva. Överlevnaden kommer vara helt avhängig av vilka val den enskilde prenumeranten gör, och hur många miljarder till som regeringen kommer ösa in i de bidragstagare som redan idag står i ekonomisk beroendeställning till staten.

För att skapa illusionen av en fri media.

 

Ledarsidorna.se® AllTID I OPPOSITION

Gillar du Ledarsidorna.se? Vill du att vi skall överleva och utveckla vår oberoende journalistik?

Bli gärna prenumerant, för även om vi likt DN låser upp sidan i görligaste mån under Corona-krisen så behöver vi prenumeranter för vår överlevnad.

Annars kan du donera engångsbelopp via PayPal som du har överst på sidan. För övriga ärendens rör donationer kontakta [email protected] som fått igång sin brevlåda igen efter att den hackats.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.