Coronavirusets framfart prövar tilliten till samhället

Coronaviruset. © Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 6 Mar 2020 2020-03-06
E-post 1358

I nationella kriser är det något av A och O att befolkningen kan känna tillit inför myndigheter och politiska företrädare. Finns inte denna tillit skapas en grund för rykten och att destabiliserande krafter tar fart. Corona-virusets framfart kan sägas ha framkallat en sådan kris. När tilliten prövas. 

Dessvärre för Sveriges vidkommande har en av de aktuella myndigheterna, Folkhälsomyndigheten, agerat på ett så pass motsägelsefullt sätt sedan epidemin började att de själva aktivt medverkat till att tilliten brister. Något som fått och kommer få konsekvenser inför den närmaste framtiden.

Ökningen av antalet svenskar som drabbas av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten till DN. Samtidigt växlar myndigheterna upp för att hantera problemen i sjukvården och virusets globala effekter på Sverige. Det är som om övriga myndigheter inte tar Folkhälsomyndigheten på allvar längre. För internationell empiri talar tvärtom i exakt motsatt riktning mot vad Tegnell och Folkhälsomyndigheten påstår. För data finns. I en rapport som myndigheten i ett annat sammanhang översatt och citerat direkt missvisande.

Ett exempel på hur Folkhälsomyndigheten självt har försatt sig i en situation där allt färre lyssnar på den är bara några dygn gammalt.  Det fanns inget som tyder på att barn sprider smittan, enligt Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten, som hänvisade till en ny studie från WHO.

– WHO har försökt titta på frågan lite närmare. Där bekräftas resultat från kinesiska studier om att det är en väldigt liten andel barn som bär sjukdomen, och man kunde inte få fram ett enda fall där barn har smittat vuxna. Det finns alltså inga belägg för att barn driver infektionen.

Men studien som Tegmark Wisell hänvisade till sade inte det som hon påstod att den sade. Studien kom fram till att det inte gick att dra några slutsatser i någon riktning då de kinesiska data som studien vilade på var inkompletta och dessutom var dessa sex veckor gamla. Ur WHO:S studie som Folkhälsomyndigheten och hon hänvisade till står istället:

From available data, and in the absence of results from serologic studies, it is not possible to determine the extent of infection among children, what role children play in transmission, whether children are less susceptible or if they present differently clinically (i.e. generally milder presentations).

Vad det bakomliggande skälet var för Tegmark Wisell att inte översätta eller citera WHO:s rapport korrekt inför journalisterna är okänt.  Och journalisterna gör bara sitt jobb, de måste lita på myndighetsföreträdare. Lika okänt varför Tegnell inte redovisar de internationella data som pekar på att när antalet smittade i ett land överstiger 100 personer får smittspridningen ett eget moment.

I de grafer som rapporten presenterar, som bekräftas av andra studier och om de skulle tillämpas på Sverige visar det tvärtom att Sverige är precis i början på en snabb eskalering. Sverige är närmare början än slutet.

 

 

Och de övriga myndigheterna har goda skäl att inte fästa allt för stor vikt vid vad Folkhälsomyndigheten påstår om smittspridningen och fokusera på annat istället. 

För inte ens två dygn efter att Folkhälsomyndighetens medarbetare Tegmark Wisell med säkerhet kunde informera att barn inte spred smitta insjuknade det första barnet varvid skolan, Campus Manilla, stängde skolan för att undvika fortsatt spridning, och framför allt oro bland föräldrarna. Även Kunskapsskolan i Nacka stängde under torsdagen av samma skäl efter att en elev insjuknat.

I Region Stockholm räknade smittskyddsläkare på torsdagskvällen med att om spridningen av viruset fortsätter i samma takt som andra länder visat upp och om samtliga insjuknade behöver läggas in för sjukhusvård kommer antalet platser på smittskyddskliniker i Stockholm att ta slut på lördag förmiddag. Det vill säga, smittskyddsläkarna som står ”på golvet” och dagligen möter patienter och tvingas prioritera sjukdomsfall gör en diametralt annorlunda bedömning än den Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen gör.

Huvuddelen av Sveriges kommuner tar väsentligt allvarligare på situationen än vad Folkhälsomyndigheten signalerar. Sveriges Radio kan idag på morgonen rapportera om att 221 kommuner har förberett sig i proaktivt syfte att kunna hantera ett utbrott.

Men initialt finns det inte mycket att oroa sig för. Inte för den stora majoriteten.  Men för andra finns det goda skäl att oroa sig. Viruset drabbar främst de med nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar. För det stora flertalet kommer COVID-19 resultera i en rejäl vinterförkylning, vinterförkylningen från Mordor eller ”The mother of all man – colds”. 

Av de som utvecklar symptom har upp till 20 procent ett behov av sjukvård i någon omfattning visar internationella erfarenheter. Det är därför regionerna nu kallar in pensionerad sjukvårdspersonal för att dels kunna öppna tidigare stängda avdelningar men även förstärka det som visat sig fungera bäst även i ett globalt perspektiv. ASIH eller Avancerad Sjukvård i Hemmet. Sverige ligger i detta avseende långt framme i ett internationellt perspektiv vilket är en av förklaringarna till varför Sverige har bland det lägsta antalet sjukhussängar per invånare inom OECD och EU.

ASIH kan bli det som kan vända trenden men dagens organisation ute i regionerna har inte kapacitet nog för det snabba förlopp som COVID-19 nu visar upp. I ett sådant läge måste sjukvården prioritera patienter på ett helt annat sätt än idag. Prioriteringar som kommer vara smärtsamma för de som drabbas och urholka förtroendet för den allmänna vården och omsorgen.

Men det allvarligaste som Folkhälsomyndighetens bristande och ofta motsägelsefulla agerande resulterat i är att respekten för även andra myndigheter urholkas. När andra myndigheter nu försöker hejda oron med att befolkningen inte behöver bunkra vare sig andningsskydd, handsprit eller torrvaror och konserver är det precis det som befolkningen nu gör. 

I Stockhom såldes ett munskydd på ett privat apotek under gårdagen för 900 kronor samtidigt som bland annat flera butiker under gårdagkvällen inte hade en enda burk fiskbullar kvar på hyllorna. Dock fanns det andra konserver i rikliga mängder på de större stormarknaderna. Men att det i Sverige gapar tomma hyllor i en livsmedelsbutik måste ses som något unikt idag. 

Skrämmande och unikt. De tomma hyllorna signalerade inte en brist på varor. De tomma hyllorna signalerade en brist på allmänhetens förtroende för myndigheterna.

Den dagen ”allt är över” och livet går tillbaka till någon form av normalitet finns det därmed goda skäl att granska hur Folkhälsomyndigheten och i detta fall hur statsepidmiologen i synnerhet har skött sitt uppdrag. 

Det finns redan nu goda grunder att ifrågasätta merparten av både bedömningar och hur dessa kommuniceras. Vad som motiverat myndigheten till felaktiga översättningar, förvanskade citat och utelämnandet av internationell empiri.

Men fram tills dess, för det stora flertalet av oss, finns det ännu starkare skäl att komma ihåg Sir Winston Churchills ord:

“We have nothing to fear but fear itself.” 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se