Flyktingkrisen: Allt hänger på EU:s enade front

Copyright Kjell Nilsson Mäki for Ledarsidorna.se
  • Tisdag 3 Mar 2020 2020-03-03
E-post 1702

Situationen vid EU:s yttre gräns mot Turkiet hänger idag på hur EU agerar. Om EU lyckas med att behålla en enad front mot Turkiet. Så här långt ser det ut att hålla men Erdogan har även han visat att han inte drar sig för att offra migranters liv och hälsa istället för att finna en förhandlingslösning i en noga orkestrerad operation där han kallt räknar med att bilderna från gränsen skall förändra den europeiska opinionen till hans fördel.

Enligt Turkiets president Erdogan har EU erbjudit honom en extra miljard euro för att bistå landet i flyktingfrågan – och han har tackat nej rapporterar DN. Erdogan kräver att Europa ”tar sin del av bördan” när det gäller personer som flyr Syrien.

I fredags kom beskedet att Turkiet skulle öppna gränserna mot EU vilket omedelbart fick migranter att röra sig mot gränsen till Grekland.

– Efter att vi öppnade dörrarna har flera sagt ”stäng dörrarna”, fortsatte Erdogan i det tv-sända talet.

– Jag sa till dem ”det är gjort, det är klart. Dörrarna är öppna nu, ni kommer att behöva ta er del av bördan”.

Erdogan konstaterade att hundratusentals redan korsat gränsen, och det kan enligt honom snart bli miljoner. Men enligt rapporter vid den grekiska gränsen handlar det om betydligt färre trots de bilder som förmedlas i olika medier.

Ledarsidorna kan erfara att rörelserna mot gränserna mellan Turkiet å ena sidan och främst Grekland å andra sidan så här långt är orkestrerade. Och väsentligt mindre i omfattning. Antalet migranter som transporterats till gränsposteringarna uppgår enligt flera av varandra oberoende källor till c.a 13 000. Dessa är i stor omfattning migranter från främst Afghanistan, Pakistan, Afrika och andra länder. Migranter som inte kan uppvisa flyktingstatus i någon större omfattning.

Grekland har låtit meddela att de inte kommer att behandla några nya asylansökningar den närmaste månaden vilket fått kritik från bland annat FN:s flyktingorgan för brott mot asylrätten.

Migranter förs med bussar eller andra fordon till utvalda, små, gränskontroller till Grekland landvägen för att skapa illussionen av just de hundratusentals som rör sig mot gränsen. Diplomater och annan personal rapporterar att när de själva åker till andra gränsövergångar som inte valts ut av den turkiska regimen att läget är lugnt.

Sjövägen mot ön Lesbos eskorteras båtar med migranter av turkisk kustbevakning enligt bildupptagning som presenterats av nyhetssidan Ekathimerini. Att flykting- eller migrantvågen är orkestrerad av Turkiet och dess president Erdogan är uppenbart något som bland annat nationalekonomen Tino Sanandaji resonerar om i SvD Ledarpodd tillsammans med SvD:s Ivar Arpi, Gunnar Hökmark (M) samt Anders Lindberg Aftonbladet.

Ekathimerini rapporterar vidare att Frontex nu omfördelar personal till den Grekiska gränsen för att hörsamma den grekiska begäran om stöd. Inom fem dagar kommer personal börja anlända och inom tio dagar kommer erforderliga fordon och annat logistiskt stöd vara på plats. Att Grekland nu rustar sig och sänder ut tydliga signaler om att gränsen är stängd vittnar även den militärövning som genomfördes vid gränsen med skarp ammunition under måndagen.

Angela Merkel, inrikespolitiskt försvagad med hennes förestående avgång 2021 när hennes mandatperiod löper ut fördömer Turkiet samtidigt som hon säger sig förstå Turkiets situation. Även Ylva Johansson, komissionär med ansvar för bland annat EU:s migrationspolitik uttrycker sig i försiktiga ordalag.

USA har än så länge inte skickat ut några tydligare signaler om var de står. USA:s president Donald Trump har erkänt Greklands rätt att tillämpa sina egna lagar vid gränsen men samtidigt är signalerna vaga i den turkiska riktningen. Mark Esper, USA:s försvarsminister menar att vad Turkiets beslut om vad de gör med migranterna ”är deras eget beslut att fatta”.

Även om EU ser ut att mer och mer samla sig till en enad front mot Turkiet är utgången inte självklar ännu. Att flyktingkrisen är artificiell är de flesta bedömare eniga om. Turkiet strävar efter att få handlingsfrihet i Syrien och anvädner sig av de verktyg som Erdogan förfogar över. Där migranters dröm om Europa visar sig vara ett avsevärt mycket mer effektivt verktyg än de egna stridskrafterna i Syrien och skapa en större yta att agera på i relation till Libyen. Även Libyen ligger inom Turkiets intressesfär visar fler händelser i närtid om. Libyen står nu och väger mellan en islamistisk framtid och en sekulär där Turkiet tydligt signalerat att de stödjer den islamistiska regimen i Tripoli.

Mot Erdogans planer talar en rad andra faktorer. Dels relationerna mellan Iran och Turkiet. Dessa har varit goda fram tills nu men Iran är att betrakta som en av Syriens president al Assad trognaste allierade. Iran är dock försvagat efter utbrottet av Covid-19, Cordobaviruset. Men även relationen med Ryssland. Även Ryssland står på Syriens och al Assads sida.

Allt hänger idag på hur EU agerar. Om EU lyckas med att behålla en enad front mot Turkiet. Så här långt ser det ut att hålla men Erdogan har även han visat att han inte drar sig för att offra migranters liv och hälsa istället för att finna en förhandlingslösning. En lösning i en noga orkestrerad operation från Erdogans sida där han kallt räknar med att bilderna från gränsen skall förändra den europeiska opinionen till hans fördel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.