Folkbildningsrådet och Ibn Rushd en del av problemet – inte lösningen

Folkbildningsrådet och Ibn Rushd. Montage
  • Torsdag 26 Mar 2020 2020-03-26
E-post 2351

Coronavirusets härjningar på södra Järvafältet kan ha tydliga orsakssamband. Studieförbundet Ibn Rushd, en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer, har med Folkbildningsrådets medgivande prioriterat studier i arabiska och koranen före studier i svenska och hälso- och sjukvård. De boende betalar ett pris för dessa två organisationers prioriteringar. Ett pris i form av en ökad risk för att insjukna i Corona.

Bilan Osman, skribent och föreläsare på Expo menar implicit att solidariteten i kampen mot Corona-virusets härjningar bara gäller vissa i en kulturkrönika i Expressen. Att somalier på något sätt skulle vara undantagna från denna solidaritet. Osmans retorik liknar, men något förfinad, Zakarias Zouhirs (V) som i en uppdatering på Twitter lät påskina en underliggande svensk rasism i kampen mot Corona.

Mer läsning: Muslimska brödraskapet flyttar fram positionerna

Utspelen sker mot bakgrund av att minst sex av de 15 som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är svensksomalier.

Förra veckan fick Smittskydd Stockholm in signaler på att det skulle vara många fall av coronaviruset inom just stadsdelarna Spånga och Kista – något som bekräftades när andelen inlagda för sjukhusvård hade analyserats.

Cirka 130 av de 959 personer i Stockholms län som på onsdagen hade konstaterats smittade med covid-19 kommer från Järvaområdet. Siffrorna presenterades dagen efter att Region Stockholm gått ut med att stadsdelarna Kista och Spånga är särskilt utsatta för coronasmittan.

En havererad integration – de huvudansvariga

Skälen är för de flesta uppenbara, vilket Ledarsidorna.se tidigt varnade för. Ett frekvent resande till sina ursprungsländer kan sannolikt ha haft betydelse. Trångboddhet och socialt rörelsemönster spelar även de en roll för folkhälsan. Vissa familjer är så trångbodda att de måste sova i skift. En trångboddhet som i sig beror på en totalt havererad integrationspolitik, där överrepresentationen i arbetslöshet och utanförskap blir en av flera klassmarkörer.

Denna integration av nyanlända har misslyckats beroende på en rad faktorer. Aktörerna i samspel med individerna bär ett stort ansvar. En av de absolut tyngsta aktörerna i mottagandet av nyanlända är Muslimska brödraskapets nätverksorganisation Ibn Rushd.

Professor Erik Amnås studie av Ibn Rushd, “När tilliten prövas” menade att studieförbundet uppnår och uppfyller studieförbundens demokratisyfte, och att Ibn Rushd behövs för att lyckas nå målgrupper som få andra når. Med andra ord de nyanlända migranterna. Något som har stöd hos Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner, som i Sveriges Radio menar att förbundet bidrar till integration.

Graner avfärdar även att studieförbundet Ibn Rushd har några som helst kopplingar till Muslimska brödraskapet. Trots att studieförbundet har flertal personunioner och organisatoriska samarbeten med dels IFiS, Islamiska förbundet i Sverige, som enligt egna stadgar bekänner sig som del av denna nätverksorganisations ideologi, dels Sveriges unga muslimer, SUM. SUM var medgrundare av Brödraskapets europeiska ungdomsorganisation FEMYSO, och i SUM:s styrelse har bland annat studieförbundets tidigare förbundschef Omar Mustafa suttit.

Graner påstår i intervjun i SR att inget av detta är sant. Trots att såväl IFiS som SUM egna urkunder såsom stadgar och protokoll styrker detta samband med Muslimska brödraskapet.

Samtidigt bör integrationsframgångarna starkt ifrågasättas, lika mycket som påståendet att Ibn Rushd är ett studieförbund. Ibn Rushd egna verksamhetsplaner och årsredovisningar vittnar inte om framgång. Tvärtom baseras verksamheten på en kulturell och religiös inkapsling av nyanlända, i en islamistisk kultur som regleras av det Muslimska brödraskapet.

Ibn Rushd egna siffror talar sitt tydliga språk

Av studieförbundets egen redovisning från 2018 står att utläsa att ämnena ”Folkbildning om islam” samt ”Arabiska” tog 89 732 respektive 97 871 studietimmar i anspråk (av totalt 401 758 timmar). Det fokus som studieförbundet sätter på arabiskan motiveras med att då kan kursdeltagaren förstå Koranen bättre. Detta timantal skall ställas mot ämnena svenska och ”Hälso- och sjukvård samt social omsorg”. Dessa tog endast 10 709 respektive 6 093 timmar i anspråk. Endast 1,5 procent av antalet undervisningstimmar ägnas åt hälso- och sjukvård. Sex procent åt kunskap om det svenska samhället.

I praktiken har hälften av studieförbundets undervisningstimmar ägnats åt studier i arabiska och koranen. Trots det målar studieförbundet och Folkbildningsrådet upp verksamheten som en betydande och avgörande integrationsresurs i det svenska samhället.

I ämnena arabiska och svenska var mer än nio av tio timmar vikta åt undervisning i arabiska. Nästan samma timantal som ämnet  ”Folkbildning om islam”,  som i praktiken utgörs av Koranstudier. Trots det faktiska utfallet påstår Folkbildningsrådets chef Maria Graner att studieförbundet Ibn Rushd utgör en viktig integrationsresurs. Ännu färre timmar än svenska har ämnet ”Hälso- och sjukvård samt social omsorg”, vilket ännu mer kan ha förstärkt den allvarliga situationen på södra Järvafältet.

De härjningar som nu sker på södra Järvafältet av Corona-viruset har i allra högsta grad en klassmarkör. De aktörer som har det största ansvaret för att detta har kunnat uppstå är Folkbildningsrådet samt studieförbundet Ibn Rushd.  Folkbildningsrådet som finansiär. Ibn Rushd som utförare.

Muslimska brödraskapet en del av problemet – inte lösningen

Utfallet, redovisat av Muslimska brödraskapets nätverksorganisation Ibn Rushd själva, av de mångmiljonsatsningar som studieförbundet genomfört talar sitt tydliga språk. Satsningar där religion och arabiska tränger undan de verktyg som individen behöver för att bli en del av Sverige, och för att ha möjlighet att skydda sig själv och andra.

Ibn Rushd har, med Folkbildningsrådets medgivande, valt att prioritera arabiska och koranstudier före svenska och grundläggande kunskaper i hälso-och sjukvård.

För de som nu drabbas av Corona-viruset på södra Järvafältet, och andra områden som mer och mer är att likna vid enklaver, är situationen allvarlig. Det visar sig att Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer, som Ibn Rushd, och Folkbildningsrådet är en del av problemet. I en analys och debatt post-Corona bör de inte längre vara en del av lösningen.

Studieförbundets egen redovisning, och Folkbildningsrådets chef Maria Graners förnekelse av det faktiska sakläget och explicita stöd till Brödraskapet, utgör de tyngsta argumenten för att exkludera dessa aktörer i ett fortsatt arbete mot pandemier som Corona, och integration i den svenska samhällskroppen.

Muslimska brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd, genom Folkbildningsrådet, kan aldrig vara en del av lösningen. Det visar sig att dessa aktörer i samspel i allra högsta grad är en stor del av problemet med överdödligheten bland migranter på södra Järva.

 

Läs mer i “Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm

 

Sagt om Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Sagt om Islamismen i Sverige:

 

Islamismen i Sverige finns att köpa på bland annat Bokus. Det finns även en möjlighet att köpa ett dedikerat och signerat exemplar av författaren direkt. Johan Westerholm sitter nu med ett lager som var avsett för den föreläsningsturné han skulle genomföra tillsammans med Aron Flam. Turnén ställdes in av lätt insedda skäl. Vill du ha ett dedikerat och signerat exemplar mailar du förlaget på e-post: [email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.