Folkhälsomyndigheten: Karantän kan öka spridningen av Covid-19

  • Lördag 7 Mar 2020 2020-03-07
E-post 882

Statsepidemiolog Anders Tegnell medger tidigare felbedömningar men motsätter sig aktivt att sätta personer som kommit i kontakt med Covid-19 i karantän. Detta skulle vara kontraproduktivt menar Tegnell som i sådana fall pekar på en okänd risk för okontrollerad smitta. Karantän är, i lagens mening isolering i syfte att begränsa smitta.

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger till Svd att hans första bedömning av coronaviruset inte stämde.

– Jag trodde att de skulle få stopp på det i Kina, men min bedömning visade sig inte vara rätt. Men jag tror inte att det kommer att bli en klassisk pandemi med väldigt många sjuka i hela världen samtidigt. Utan det hoppar från olika hot spots som Wuhan och norra Italien, säger han till Svd.

Folkhälsomyndigheten har fått kritik för att inte alla som varit i högriskområden uppmanas att stanna hemma. Men en karantän för samtliga som besökt riskområden skulle kunna vara kontraproduktivt, säger statsepidemiologen.

– Risken är att om en person som är frisk behöver stanna hemma från jobbet så gör denne andra saker i stället, och kanske träffar andra personer som kan vara svårare att spåra, säger han till Svd.

Karantän tillämpas dock i Finland. Fyra klasser i en skola i Helsingfors, ett juniorfotbollslag och en skara lärare och fotbollsfunktionärer försattes i karantän förra söndagen. Totalt kring 130 personer som varit i nära kontakt med ett barn i skolåldern som smittats med coronaviruset har försatts i karantän rapporterar den svenskspråkiga tidningen Hufvudstadsbladet.

Det meddelade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som det gemensamma beslutet mellan Helsingfors stad, Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Beslutet kom efter att HUS på söndagsförmiddagen gick ut med information om att man funnit två nya fall av coronaviruset i Finland, en pojke i skolåldern och en äldre man. Bägge smittade har varit i närkontakt med den person som på fredagen konstaterades bära på viruset.

Karantänen gäller elever och lärare i klasserna 6a, 6b, 6c och 4b i övningsskolan Viikin normaalikoulu och ett av lagen vid HJK Tölö, säger Vapaavuori.

Karantän regleras i Sverige genom Karantärslagen, (1989:290). Denna lag syftar till att hejda ytterligare smittspridning och är utformad på ett sådant sätt att det är den regionala smittskyddssläkaren som tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun som reglerar tillämpningen. Med karantän menas som huvudregel isolering vilket även framgår i förarbetena till lagen. Isolering syftar till en total kontroll och minimering av varje individs interaktion med omvärlden. Inte, som statsepidemiologen tycks tro att de som är satta i karantän ägnar sig åt annat.

Det är oklart om Anders Tegnell är medveten om dels den definition av begreppet karantän som finns reglerad i Karantänslagen, dels vilka straff som kan utdömas om den enskilde bryter mot bestämmelserna som utfärdas i enlighet med den delegering som regleras i lagen.

Ledarsidorna.se har dessutom sökt Tegnell i ett annat ärende. Det visar sig att WHO gör bedömningen att det i Sverige förekommer lokal smittspridning något som dementeras av Folkhälsomyndigheten. Ledarsidorna har sökt Tegnell för att reda ut vad det är i det svenska underlaget som skiljer sig från WHO:s underlag då det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att skicka in underlag till just WHO.

Ledarsidorna.se® ALLTID I OPPOSITION

Tycker du att ny media, helt oberoende av staten behövs?

Bli då gärna månadsprenumerant på Ledarsidorna.se®. Eller donera en slant på PayPal (länk i högerkolumnen) eller Swisha in en slant på 123 535 62 82.

Det är endast de etablerade medieaktörerna såsom Schibsted och Bonnier som har den struktur som krävs för statsbidrag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se