Muslimska brödraskapet flyttar fram positionerna

Muslimska Brödraskapets flagga. Bild: Wikimedia Commons
  • Onsdag 25 Mar 2020 2020-03-25
E-post 2508

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige nyttjar Coronavirusets spridning, för att polarisera debatten och återta tidigare förlorat initiativ.

Av de femton personerna som dött av coronaviruset i Stockholm var sex stycken svensk-somalier enligt svensksomaliska läkarföreningen. Oron på Järva-fältet om att informationen inte når fram till de som har bristfälliga kunskaper i svenska är påtaglig och resulterade under gårdagen i två reaktioner som direkt kan kopplas till Muslimska brödraskapet i Sveriges nätverksorganisationer. Det bör inte uteslutas att Brödraskapet i Sverige nyttjar Corona-epidemin för att flytta fram sina positioner, efter att sedan en tid blivit tillbakaträngda.

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer har det senaste året trängts tillbaka efter återkommande granskningar. Sedan 2015 har Ledarsidorna granskat denna nätverksorganisation vilket resulterade i boken ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm. Andra granskningar av delar av denna nätverksorganisation har skett genom stiftelsen Doku samt bland annat docenterna Aje Carlbom och Magnus Ranstorp m.fl. Den ekonomiska motorn i det svenska Brödraskapet, Studieförbundet Ibn Rushd, granskades av professor Erik Amnå på Folkbildningsrådets uppdrag 2019, i rapporten ”När tilliten prövas”.

Det finns uppgifter på att Folkbildningsrådet satts under stark press att låta genomföra en förnyad extern granskning av hela Folkbildningsrådets verksamhet, efter att Amnås rapport kritiserats som inte tillräckligt heltäckande. Dock uppges Folkbildningsrådets ordförande, riksdagsledamoten Catharina Håkansson Boman (C) vara en uttalad motståndare till en sådan fördjupad granskning.

Men Coronavirusets härjningar har öppnat möjligheter för Brödraskapet att ta tillbaka initiativet. Det ena exemplet innebär en förstärkt polarisering mellan muslimer å ena sidan och det svenska samhället å den andra. Zakarias Zouhir (V) lät i en uppdatering på Twitter förstå att det fanns en diskriminerande dimension i vården av patienter drabbade av Corona-viruset.

Zouhir är en av medgrundarna till Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén, MMRK, som är aktuell med att driva förtalsmålet mot Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson (S) genom talespersonerna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi. Efter den friande domen i Göteborgs tingsrätt valde Doubakil och Abdullahi att överklaga den till Göta hovrätt. Inget rättegångsdatum är satt så vitt känt.

Zouhir har även ordförandeskapet i Afrosvenskarnas Riksförbund i sin meritförteckning. Afrosvenskarnas Riksförbund har vid ett flertal tillfället bjudit in eller verkat som medarrangör när internationellt kända antisemitiska hatpredikanter bjudits in till Sverige. Både Afrosvenskarnas Riksförbund och MMRK är associerade till Muslimska brödraskapet i Sverige som nätverksorganisationer för opinionsbildning. MMRK är även starkt associerad till den brittiska organisationen CAGE UK som skall tillvarata Guantanmo-fångars intressen.

Inom Vänsterpartiet tillhör Zouhir den del som krävde riksdagsledamoten Amineh Kakabavehs uteslutning. Kakabaveh lämnade partiet innan partiet hann fatta ett uteslutningsbeslut.

Det andra exemplet är Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief. Islamic Relief meddelar via sin hemsida att de kraftsamlar just nu för att bistå extra sårbara grupper i Sverige. I stödet ingår bland annat översättning av information till minoritetsspråk, utdelning av mat till äldre och riskgrupper som befinner sig i karantän samt en telefonlinje för oroliga.

Islamic Relief är sedan tidigare, vid sidan av Islamiska Förbundet i Sverige, terroristklassade av bland annat Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Även Israel har terrorklassat Islamic Relief. 

Islamic Relief är aktuella i Svenska kyrkans projekt ”En värld av grannar” tillsammans med bland annat Muslim Aid, representerat av tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan. 

Båda anses vara Muslimska brödraskapets biståndsorganisationer. Bägge organisationerna har fått sina banktillgodohavanden frysta av bland annat den internationella banken HSBC, för finansiering av bland annat terrororganisationen Hamas. Den tredje uttalat islamistiska organisationen i Svenska kyrkans fredsbevarande arbete är Al Mannaar Muslim Heritage Center, MCHC. MCHC har tidigare haft den internationellt kände IS-bödeln ”Jihadi John” bland sina medlemmar.

Mer läsning: Svenska kyrkans samarbeten synliggör radikalt europeiskt kluster

Det senaste dygnet har därmed bäddat mer för av både aktuell och kommande dramatik. Aktörer som kan kopplas direkt till Muslimska brödraskapet agerar för att polarisera debatten genom att misstänkliggöra den svenska vården för rasism. Samtidigt kliver Islamic Relief, en av de mer tongivande nätverksorganisationerna inom Brödraskapet fram och agerar för att återskapa det förtroende som organisationen tappat efter de granskningar som förevarit under senare tid.

 

Mer läsning om Muslimska brödraskapet finner du i “Islamismen i Sverige”.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Sagt om Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige finns att köpa på bland annat Bokus.

Det finns även en möjlighet att köpa ett dedikerat och signerat exemplar av författaren direkt. Johan Westerholm sitter nu med ett lager som var avsett för den föreläsningsturné han skulle genomföra tillsammans med Aron Flam.

Turnén ställdes in av lätt insedda skäl.

Vill du ha ett dedikerat och signerat exemplar mailar du förlaget på e-post:

[email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se