Så förbereds Svenska kyrkans framtida vägval

Svenska Kyrkan, Al Manaar, Islamic Relief, Muslim Aid. Montage
  • Tisdag 17 Mar 2020 2020-03-17
E-post 2385

Deltagarlistan vid Svenska kyrkans konferens  ”En värld av grannar” vittnar om det arv som ärkebiskop Antje Jackelén avser lämna efter sig i form av framtida vägval för kyrkan. Utöver Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers närvaro vilade konferensen även på en annan underströmning. Kairos-dokumentet.

Artikeln som inläst:

Vid konferensen ”En värld av grannar”tidigare i år representerades Svenska kyrkan inte bara av ärkebiskop Antje Jackelén utan även av Gunilla Hallonsten. Hallonsten var fram tills nyligen Svenska kyrkans Policy Director på kyrkans internationella enhet men har idag en mer överordnad roll. Hallonsten har tidigare visat stor sympati och bejakat bland annat Kairos-dokumentet.

Annika Borg, teologie doktor samt präst i Svenska kyrkan har varit en som tidigt och sedan konsekvent kritiserat Svenska kyrkans vägval samt teologiskt granskat vad Kairos-dokumentet egentligen innebär.

Vid kyrkomötet 2002 antogs dokumentet Guds vägar, som lyfter fram judisk-kristen dialog och avvisar ersättningsteologi. Dokumentet innebar en början på en teologisk reflektion, men skulle kompletteras och fördjupas genom fortsatta studier och samtal både inom Svenska kyrkan och med företrädare för judisk tro. Det var också avsett att vara ett led i en nödvändig försoningsprocess eftersom “större delen av Europas judar förintades i den världsdel där den kristna kyrkan utövat inflytande från mäktiga positioner”.

Idag utvecklas kyrkan i en annan riktning vilket blev ännu tydligare vid Svenska kyrkans konferens ”En värld av grannar”. Mer av det interreligösa arbetet har kommit att vila på det så kallade Kairos-dokumentet som antogs vid kyrkomötet 2012. Anammandet av Kairos-dokumentet kom i praktiken upphäva det tidigare beslut som togs 2002.

Kairos-dokumentet är ett grunddokument för den antisemitiska BDS-rörelsen. Tysklands Förbundskansler Angela Merkel är en av de som deklarerat rörelsen som antisemitisk. Det legitimerar terrorism, använder modern antisemitisk retorik, är ersättningsteologiskt och uppmanar till totalbojkotter av Israel.  Dokumentet, tillsammans med andra material från Kairos Palestina-nätverket, har spridits på Svenska kyrkans hemsida, förekommit i  studiecirklar, utformats bojkottpaket för den som vill påverka sin lokala varubutik.

Kairosdokumentet är ett dokument som i grunden är att betrakta som ersättningsteologiskt.

Ersättningsteologi är den teologi som på olika sätt svartmålar judendomen och lyfter fram kristendomen som det ljusa och progressiva alternativet för Svenska kyrkan och andra kristna rätta alternativet. Antingen genom att anse judendomen obsolet, som ersatt av kristendomen, eller genom att måla upp judendomen som gammal och förstelnad i motsats till kristendomen som skall upplevas som  ljus, ny och levande.

En annan variant är att hårt kontrastera Gamla testamentet (den hebreiska bibeln, judarnas heliga skrift) som krigiskt med hård gudsbild mot Nya testamentet som fredligt och kärleksfullt. 

En tredje ingrediens i ersättningsteologin är att hävda att kristna tolkningar av det kristna kallar Gamla testamentet är överordnade de judiska. I praktiken innebär ersättningsteologin att judendomens existensberättigande underkänns och därmed själva basen för staten Israels existen. Konsekvensen har blivit en rörelse som bottnar i en skala från fientlighet, till anti-judaism för att landa i en inlindad antisemitism.

Andemeningen i Kairos-dokumentet har kommit att växa sig stark i Svenska kyrkan sedan kyrkomötet 2012 då det antogs under Antje Jackeléns företrädare Anders Wejryd. Och två år innan Jackélen måste lägga ner biskopsstaven för pensionsstrecket förbereds nu nästa steg i omdaningen till framtidens Svenska kyrka. 

Ärkebiskop Antje Jackeléns projekt ”En värld av grannar” sammanfattar det hela och utformas som en konsoliderande kraft med tankesmedjor och annat tillsammans med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. En tydlig politisk kraft med tydliga politiska mål med ett väl utvecklat samarbete som delar brödraskapets antijudiska och antisemitiska grundidéer.

 

Mer läsning:

Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster för islamism att verka från

Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster

Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på bland annat BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Tobias Håkansson:

Islamismen i Sverige utgör en viktig tidsmarkör. När vi om 20 år blickar tillbaka kommer vi att tala om tiden före och efter Westerholms Islamismen i Sverige. Boken som på allvar öppnade allmänhetens ögon och lät förnuftet segra. Här finns nu en lättfattligt samlingsverk innehållande allt en någonsin kan behöva för att kunna deligitimera Ibn rushd, Sveriges muslimska förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige så som representater för Sveriges samlade muslimer.

Islamismen i Sverige är ett samlingsverk värt att köpa, läsa och som jag hoppas kan få utkomma i nyutgåvor allteftersom att Westerholm enträget fortsätter kartlägga brödrarskapets alla svenska och europeiska ben. Den är på intet sätt ett litterärt mästerverk, men den är sannerligen ögonöppnande, lättillgänglig och en bok som jag ständigt kommer återvända till när jag behöver fräscha upp mitt minne kring Islamismen i Sverige och dess koppling till Muslimska brödrarskapet.

 

Då den planerade turnén i Sverige med Aron Flam och Johan Westerholm nu ställts in på grund av Corona-viruset finns det även ett mindre lager av signerade exemplar att tillgå.

Kontakta då förlaget på mail [email protected] Priset är då 275 SEK inklusive porto.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se