Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet går långt tillbaka i tiden

Svenska Kyrkan, Al Manaar, Islamic Relief, Muslim Aid. Montage
  • Torsdag 19 Mar 2020 2020-03-19
E-post 2729

Svenska kyrkans närmande till det islamistiska Muslimska brödraskapet har pågått under en lång tid. Exemplen är många och att den miljö som finns kring Stockholms moské även omfattar radikala element kan inte komma som någon överraskning för vare sig ärkebiskopen eller kyrkostyrelsen. En kyrkostyrelse som inte på något sätt reagerat.

Svenska kyrkans konferens 27-30 januari, ”En värld av grannar”, åskådliggör ett samarbete med det globala Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Två av tre tydligt islamistiska eller salafistiska organisationer var representerade. Organisationerna som representerades var bland annat Islamic Relief, Muslim Aid samt den London-baserade moskén Al Manaar. Muslim Aid representerades av den tidigare bostadsminsitern Mehmet Kaplan. I svenska Islamic Relief har en annan konferensdeltagare suttit som vice ordförande, Omar Mustafa. Omar Mustafa kommer närmast från att ha varit förbundschef för studieförbundet Ibn Rushd, och har tidigare varit ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS.

Al Manaar är känd för att ha varit bland annat de brittiska IS-bödlarna ”Jihadi Johns” och ”The hip-hop jihadists” församling, innan de anslöt sig till den Islamiska staten. 

Men den Svenska kyrkans samarbete med det Muslimska brödraskapet går längre tillbaka i tiden än så. Allt ett resultat av de interreligösa dialoger som den tidigare utrikeschefen Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, tillsammans med den tidigare ärkebiskopen K-G Hammar lade grunden för.

Peter Weiderud är idag anställd som kansliråd på Utrikesdepartementets enhet för konflikthantering, UD KH, med inriktning på interreligiösa dialoger. Weiderud anställdes personligen av tidigare utrikesminister Margot Wallström.

Efter det att Jackelén tillträtt ämbetet som ärkebiskop har Svenska Kyrkan blivit allt mer Israel-fientlig i sin retorik. Svenska kyrkans kyrkomöte har ingående diskuterat det så kallade Kairos Palestina-dokumentet. År 2012 beslutade kyrkomötet att rekommendera församlingarna att följa Kairos Palestina-dokumentets uppmaningar, att bojkotta företag på ockuperat område, avbryta investeringar och införa sanktioner mot ockupationsmakten. Anna Karin Hammar, tidigare präst och stiftsadjunkt i Uppsala och syster till K-G Hammar, propagerade för bojkott av Israel i Kyrkans Tidning så sent som den 12 augusti 2016.

Ett annat exempel är dokumentet Christmas Alert från Kairos Palestine-rörelsen, som Svenska kyrkan lade ut på sin hemsida i december 2015. I dokumentet uppmanades till att visa solidaritet med fängslade palestinier som utfört attentat mot judar. Kairos-dokumentet är i allra högsta grad ett resultat av samarbetet med Muslimska brödraskapet.

Men mest synlig blev denna relation i samband med terrorattentatet på i Stockholm 2017. I Adolf Fredriks kyrka hölls en minnesgudstjänst till minne för de omkomna efter terrordådet på Drottninggatan. En gudstjänst i Svenska Kyrkans regi där bland annat ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Eva Brunne talade. 

Förutom anhöriga till de fem som mördades av terroristen Akilov var även kungaparet, flera ministrar, olika partiledare och människor från räddningstjänst och polis närvarande. Men även något annat. Minnesgudstjänsten var ett exempel på kyrkans utveckling från att ha varit en kristen kyrka till att bli en politisk plattform. Medverkande på gudstjänsten var Mahmoud Khalfi, imam i Stockholms moské.

Khalfi har själv bekräftat Stockholms moskés associationer till Muslimska Brödraskapet.

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning”

Detta menade Khalfi i en intervju med tidningen ETC.

Khalfi uttryckte även en tydlig tillfredsställelse när han i Tunisnews kommenterade Mehmet Kaplans utnämning till bostads- och IT-minister 2014 att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Khalfi berömde i samma intervju dessutom svenska politiker för att de

”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet”.

Stockholms moské är att betrakta som Muslimska brödraskapet i Sveriges mest inflytelserika moské, dit bland annat Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi inbjudits att leda föreläsningar och predikningar. Moskén har sedan lång tid tillbaka spridit antisemitisk propaganda. Första gången det avslöjades i en bredare kontext var 2005. 

Moskén var även föremål för den insamling till al Nusrafronten, en gren al Qaida, som en av Muslim Aids medlemmar genomförde så sent som 2013. Ihab Hallak från Spånga i Stockholm erkände att han samlat in cirka 870 000 kronor i Stockholms moské, och slussat pengarna till al-Qaida-anslutna terrororganisationen al-Nusrafronten i Syrien. Efter att ha gripits av libanesiska säkerhetsstyrkor, efter ett och ett halvt år i libanesiskt häkte, släpptes Hallak på fri fot 2015 i en fångutväxling med al-Nusrafronten, i utbyte mot kidnappade libanesiska soldater.

Ett annat exempel på den miljö som Stockholms moské utgör som kluster för en våldsbejakande islamism är även den kopplad till Muslim Aid. 

En av de aktivt engagerade i Muslim Aid, Ahmad Qadan, är känd inte bara för sitt engagemang inom biståndsarbete. Qadan var den förste att dömas enligt de sedan 2016 införda terroristlagarna. Han dömdes för att offentligt ha uppmanat till terroristbrott, för att ha bett andra att ansluta sig till terrororganisationerna och att skänka pengar som skulle användas för att köpa vapen. Qadan överklagade tingsrättens dom till hovrätten, som fastställdes i november 2017, till sex månaders fängelse. Domen fastställdes slutligen i Högsta domstolen under hösten 2019.

Inget av detta bör anses vara okänd materia för ärkebiskop Antje Jackelén eller kyrkostyrelsen då den på intet sätt har, eller har haft, invändningar kring samarbetet. Tvärtom har samarbetet fördjupats och resulterat i det som är att betrakta som Jackeléns arv till sin efterträdare, när hon väl lägger ned biskopsstaven för pensionsstrecket i form av projektet “En värld av grannar”.

Stockholms moské har under lång tid varit ett känt kluster för radikala islamister, och som numera kan sägas ha kompletterats med de två biståndsorganisationerna Islamic Relief och Muslim Aid. Organisationer som bägge har haft tydliga och väl dokumenterade kopplingar till svensk finansiering av såväl Hamas som al Qaida. Där ett fall har föranlett fällande dom i Högsta domstolen.

Islamismen har inte bara etablerat sig i Sverige. Den har även lyckats etablera starka band med den Svenska kyrkan på högsta nivå.

 

Mer läsning:

Så förbereds Svenska kyrkans framtid

Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster för islamism att verka från

Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster

Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på  BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av journalisten Erik Hörstadius i tidningen Affärsvärlden:

"En sidobelysning av ogenomtänkt liberal/socialdemokratisk politik hittar ni i Johan Westerholms nyutkomna bok "Muslimska brödraskapet - Islamismen i Sverige (Greycat Publishing). Genom en häxbrygd av identitetspolitik, bristande kontrollmekanismer och kollektivisering av muslimer, har svenska samhället öst pengar över organisationer och nätverk som motverkar demokratin och i vissa fall är rent våldsbejakande. Skrämmande och viktig läsning.

Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se