Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet utmanar de mänskliga rättigheterna

Islamism vs journalism. © Kjell Nilsson Måki I samarbete med Ledarsidorna.se
  • Lördag 21 Mar 2020 2020-03-21
E-post 3530

Vilka mänskliga rättigheter som Svenska kyrkan säger sig försvara är inte helt självklart. Inte heller vad som omfattas av begrepp som “allas lika värde”, eftersom Svenska kyrkans samarbete med nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet inte är klart på den punkten.

De muslimska mänskliga rättigheterna innebär inte bara en inskränkning av de universella rättigheterna och friheterna. Genom att de baseras på koranen och därmed sharia så gör de en tydlig skillnad på olika människors värde.

I Svenska kyrkans kommentarer, till att bjuda in bland annat Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer till projektet och konferensen ”En värld av grannar”, är att Svenska kyrkan inbjuder alla som ”står upp för mänskliga rättigheter”.

Konferensen genomfördes den 27-30 maj i Malmö, dit bland annat al Alaam-moskén, Islamic Relief och Muslim Aid representerades av personer på högsta nivå inom respektive organisation. Svenska kyrkan går dock inte vidare in på vilka mänskliga rättigheter som de menar genomsyrar den gemensamma värdegrunden och arbetet. Är det FN:s universella mänskliga rättigheter från 1948, eller någon annan av nedanstående urkunder som används? 

  • FN:s deklaration och konventioner om de mänskliga rättigheterna, officiellt allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris
  • Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, mer formellt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som antogs av Europarådet 1953
  • De Muslimska mänskliga rättigheterna som antogs i Kairo 1990. Dessa förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter och slår fast sharia som deras enda grund.

Svenska kyrkan har inte redogjort för vilken definition av mänskliga rättigheter som de menar förenar kyrkan med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid. Muslimska brödraskapet erkänner vare sig FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller Europakonventionen.

Mer läsning: Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet går långt tillbaka i tiden

I de muslimska mänskliga rättigheterna finns en avgörande paragraf som öppnar upp för omfattande förtryck och censur, hänvisande till sharia och koranen. I koranen finns ett flertal suror, eller verser, som noga reglerar inte bara religionsfriheten, men även yttrandefriheten. Friheten att granska och kritisera. Friheten att genom konsten gestalta, häckla och håna. Det som kallas för satir i det fria väst är blasfemi enligt de Muslimska rättigheterna. Straffet för blasfemi är döden.

Problematiken kring detta sammanfattas i boken ”Islamismen i Sverige” i kapitlet ”När jag blir fri”. Kapitlet presenteras idag kostnadsfritt som provkapitel.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige".

Sagt om "Islamismen i Sverige" av journalisten Erik Hörstadius i tidningen Affärsvärlden:

"En sidobelysning av ogenomtänkt liberal/socialdemokratisk politik hittar ni i Johan Westerholms nyutkomna bok "Muslimska brödraskapet - Islamismen i Sverige (Greycat Publishing). Genom en häxbrygd av identitetspolitik, bristande kontrollmekanismer och kollektivisering av muslimer, har svenska samhället öst pengar över organisationer och nätverk som motverkar demokratin och i vissa fall är rent våldsbejakande. Skrämmande och viktig läsning.

Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus men du kan även köpa ett signerat exemplar direkt av författaren genom att maila på [email protected].

Johan Westerholm sitter idag med ett litet lager med böcker som var avsedda för den föreläsningsturné som skulle genomföras tillsammans med Aron Flam. Turnén ställdes in på grund av Corona-virusets framfart.

Det finns även ett begränsat antal numrerade illustrationer som följde med den första unika numrerade upplagan kvar hos författaren. Illustrationen finns inte med i huvudupplagan.

 

 

Provkapitlet “När jag blir fri” ur “Islamismen i Sverige”.

Kapitlet är inbäddat och kan även läsas som direktlänk här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se