Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster för islamism att verka från

Svenska Kyrkan, Al Manaar, Islamic Relief, Muslim Aid. Montage
  • Fredag 13 Mar 2020 2020-03-13
E-post 2472

Svenska kyrkan, och projektet ”En värld av grannar” bör betecknas som ett av de nya kluster som de radikala islamistiska organisationerna nu har som plattform. Tre av de representerade internationella samarbetsorganisationerna har eller har haft dokumenterade nära relationer med det radikala islamistiska Muslimska brödraskapet eller direkta band med terrororganisationer som Hamas och den Islamiska staten.

Vid Svenska kyrkans konferens ”En värld av grannar” stack tre organisationer ut med dess extrema åsikter och respektive historiska kopplingar till radikal extremism och i bägge fallen förbindelser med både det Muslimska brödraskapet men även i ett av fallen ha varit en miljö för IS-bödlar. Al Manaar och Islamic Relief. Den tredje organisationen, biståndsorganisationen Muslim Aid har även den samma karaktärestika och likt Islamic Relief är den representerad i Sverige med en lokal organisation.

Muslim Aid är en brittisk NGO, Non Govermental Organisation, med säte i London. Den grundades 1985 och leds idag av en nyinsatt ledning efter att ha riskerat tvångslikvidation och åtal efter omfattande förskingring av bidrag och kopplingar till Hamas. Muslim Aid ingår i Muslim Charities Forum som leds av Hany al-Banna som även grundade Islamic Relief. 

Mer läsning: Tyskland: “Vi välkomnar säkerhetstjänstens fokus på Muslimska brödraskapet

Oganisationen är idag i praktiken en syskonorganisation till Islamic Relief där Omar Mustafa fanns i den svenska ledningen så sent som 2018. EU lät 2017 suspendera samtliga utbetalningar av EU-medel till Muslim Aid efter att det avslöjats att EU-medel slussats vidare till terrororganisationer. Efter att Muslim Aid 2018 bytt ut hela ledningen återupptogs vissa utbetalningar.

Bland de aktiva i Muslim Aid Sverige finns en av de få svenska medborgare som dömts för finansiering av och rekrytering till Islamiska staten, Ahmad Quadan.

Enligt uppdateringar på ett öppet Facebookkonto uppmanades allmänheten av Ahmad Quadan att överföra pengar till bl.a. Islamiska staten och Jahbat al-Nusra eller al-Nusra fronten via två namngivna personer. Ahmad Quadan som var ansvarig för och tillhandahöll meddelandena dömdes för brott mot den s.k. rekryteringslagen. Straffet har nu bestämdes under hösten 2019 av Högsta domstolen till fängelse sex månader i en dom avkunnad i Högsta domstolen.

Högsta domstolen kom fram till att Islamiska staten och Jahbat al-Nusra, såsom icke-statliga parter i en icke-internationell väpnad konflikt (inbördeskrig i Syrien), inte har haft någon rätt att utföra stridshandlingar enligt den folkrättsliga sedvanerätten.

Även andra personunioner knyter ihop Muslim Aid med inte bara Muslimska brödraskapet utan även den ännu mer radikala miljön. Muslim Aid Sverige leds av bland annat tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan samt Kajs Atallah. Atallah och den nu utvisade imamen, som inte kan utvisas på grund av verkställighetshinder Abo Raad samarbetar inom ramen för SUDC, Swedish United Dawa Center.

Svenska kyrkan närmar sig nu i sitt internationella samarbete radikala islamistiska organisationer. En fullt logisk utveckling som i viss mån löper prallellt med delar av Utrikesdepartementets tidigare utveckling under tidigare utrikesminister Margot Wallströms och f.d kabinettssekreterare Annika Söders ledning. Svenska kyrkans förre utrikeschef, Peter Weiderud, återfinns idag som kansliråd på UD KH, UD:s enhet för konflikthantering.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör europeiskt radikalt kluster

Peter Weiderud var tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och kommer närmast från att ha varit chef för Svenska Institutet i Alexandria som han sommaren 2018 lämnade under brådskande former utan egentlig förklaring. Det är dock belagt i efterhand att Weiderud under sin tid i Alexandria haft kontakter med Muslimska brödraskapet närstående britttiska tankesmedjor som öppet kritiserat såväl den nuvarande egyptiska regimen som USA:s president Donald Trump.

Svenska kyrkan, och projektet ”En värld av grannar” bör betecknas som ett av de nya kluster som de radikala islamistiska organisationerna nu har som plattform. Huruvida detta är en anpassning till svårigheterna att etablera sig i de politiska partierna och i de statliga myndigheterna, som UD med flera är för tidigt att säga.

Motsvarande utveckling har kunnat noteras i Storbritannien där den engelska kyrkan i stor utsträckning har kunnat fungera som skyddande paraply för bland annat Muslimska brödraskapets etablering i Storbritannien. Det är ingen slump att bland annat FEMYSO, en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer på den europeiska nivån, grundades i Birmingham. 

 

Mer läsning, och en kunskapsbas samt referensverk finner du i “Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm.

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på  BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av journalisten Erik Hörstadius i tidningen Affärsvärlden:

"En sidobelysning av ogenomtänkt liberal/socialdemokratisk politik hittar ni i Johan Westerholms nyutkomna bok "Muslimska brödraskapet - Islamismen i Sverige (Greycat Publishing). Genom en häxbrygd av identitetspolitik, bristande kontrollmekanismer och kollektivisering av muslimer, har svenska samhället öst pengar över organisationer och nätverk som motverkar demokratin och i vissa fall är rent våldsbejakande. Skrämmande och viktig läsning.

Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se