Tysk komissionär: “Vi välkomnar att säkerhetstjänsten har fokus på Muslimska brödraskapet”

Islamic Center München. Foto: EER
  • Måndag 9 Mar 2020 2020-03-09
E-post 1297

Svenska Kyrkan genomförde den 27-30 januari konferensen ”En värld av grannar”. Av det femtontalet handplockade gäster stack tre internationella organisationer ut som tidigare uppvisat direkta kopplingar till internationella jihadister eller som är associerade eller en del av det Muslimska brödraskapet. Ett brödraskap som nu är i fokus från flera säkerhetstjänster, bland annat den tyska.

I en tidigare artikel presenterades al Manaar The Muslm Cultural Heritage Centre Trust,  MCHC. Vid dess moské har bland annat den internationellt kända IS-bödeln ”Jihadi John” som tillsammans med tre andra bildade tortyrkvartetten ”The Beatles” samt ”The Hip-hop jihadist” varit verksamma. I dagens artikel presenteras den andra organisationen, Islamic Relief, mer ingående.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmökonferens syngliggör radikalt europeiskt kluster

Islamic Relief är en av de största islamiska välgörenhetsorganisationerna i världen. 

Islamic Relief grundades 1984 och finns idag representerarde med nationella föreningar, filialer och kontor i över 20 länder varav Sverige är ett. Organisationen anses vara en av Muslimska brödraskapets två biståndsorganisationer där Muslim Aid är den andra De många personunionerna med anhängare av det Muslimska brödraskapet har lett till att bland annat Tyskland 2019 officiellt förklarade Islamic Relief vara en del av nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet.

Även representanter för Miljöpartiets tyska systerparti, ”Die Grüne” uttrycker stor oro över utvecklingen. Volker Beck, partiets talesperson för immigrationsfrågor 2001-2004 och idag talesperson för HBTQ-frågor sade efter att han bevistat en konferens 2018 i Islamic Centre i Köln där både Brödraskapet och Islamic Relief var närvarande:

”Denna konferens är intressant men även skrämmande. Dom (Brödraskapet) försöker inte längre bara organisera muslimer i Tyskland. De organiserar nu sig själva på en europeisk nivå”.

Colletta Manemann, Tysklands integrationskommissionär, varnade för att moskébesökare var aktiva att rekrytera nya medlemmar till Brödraskapet.

”Till vår kännedom har kommit att Brödraskapet aldrig tidigare varit så i fokus för våra säkerhetstjänster än nu. Vi välkomnar det”.

Manemann står i andra avseenden Tysklands förbundskansler Angela Merkel nära och har tidigare varit förespråkare för en generös migrationspolitik.

Att Islamic Relief är en del av MuslimskaDetta bekräftades tidigare av en anhängare till Brödraskapet 2017.

Islamic Relief ingår även i ett annat nätverk. Det Cairo-baserade International Islamic Council for Da’wa and Relief, (IICDR). IICDR är en paraplyorganisation för 86 islamistiska organisationer vara flera är accocierade med Muslimska brödraskapet eller aktiva med att ge Hamas finansiell support. IICDR har även givit al Qaida finansiell och materiellt understöd. Bland IICDR medlemsorganisationer märks bland annat

  • Federation of Islamic Organisations in Europ, FIOE, Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation enligt Brödraskapets andlige ledare
  • Zalah House (del av Union of God, Hamas insamlingsorganisation)
  • Dar el-Fatwa (del av Union of God, Hamas insamlingsorganisation)
  • Qatar Charity (del av Union of God, Hamas insamlingsorganisation)

Hamas är är klassificerad som en terroristorganisation av bland annat EU, Israel, Japan, Kanada, USA, Egypten, Australien och Storbritannien.

Islamic Relief har länge anklagats och senare varit under utredning för att ha finansiera terrorism. Både Israel och Förenade Arabemiraten har klassificerat Islamic Relief till en organisation för finansiering av terrorism. 2005 anklagade de ryska myndigheterna Islamic Relief för att stödja terrorism i Tjetjenien. 2012 stängde den schweiziska banken UBS ned Islamic Reliefs konton för misstankar om terrorfinansiering. Fyra år senare gjorde den brittiska banken HSBC samma sak. HSBC räknas till en av världens största banker.

Islamic Reliefs ledarskap präglas av radikal extremism. Exemplen är flera:

  • 2016 gav grundaren Hany El-Banna en intervju till Al-Aqsa Voice, den officiella radiostationen för terroristgruppen Hamas, under vilken han uppmanade ”en stark koalition” mellan det civila samhällets organisationer och Hamas-regeringen att ”avvisa alla utländska idéer och ondska intrång ”.
  • Essam El Haddad – en av medstiftarna av Islamic Relief var den utrikespolitiska rådgivaren till Egyptens tidigare president Mohamed Morsi. Haddad använde Islamic Relief för att finansiera det egyptiska Muslimska brödraskapet. 
  • Khaled Lamada – ordförande för Islamic Reliefs filial i USA är känd för sina återkommande antisemitiska utspel och önskan att utplåna Israel. Lamada har även varit aktiv i Brödraskapets officiella nätverksorganisationer i USA som till exempel MAS, Muslim American Society.
  • Issam Al-Bashir – en framträdande medlem av Europeiska fatwarådet som leds av Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf Qaradawi.
  • Ahmed Al-Rawi – tidigare chef för Islamic Relief Worldwide, som också fungerat som direktör för Muslim Association of Britain. Al-Rawi undertecknade 2004 en förklaring till stöd för jihad mot brittiska och amerikanska styrkor i Irak.

På Svenska kyrkans konferensEn värld av grannar” var Svenska Islamic Relief representerat som handplockad organisation med sin ordförande men även i viss mån även Omar Mustafa, studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundsrektor. Mustafa var så sent som 2018 var vice ordförande i Islamic Relief Sveriges styrelse enligt årsberättelsen. Mustafa har tidigare innehaft posten som ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS som enligt sina egna stadgar bekänner sig till Muslimska brödraskapets ideologi.

Islamic Relief var tidigare en av biståndsmyndigheten Sida:s strategiska samarbetspartners men är det inte längre. Islamic Relief fick dock  så sent som i juni 2019 ett riktat anslag från Sida på 3,5 miljoner kronor för katastrofhjälp till internflyktingarna i Idlib. 

 ”En värld av grannar” präglas av ett, enligt Svenska kyrkan självt handplockat, radikalt islamistiskt europeiskt kluster. Det kluster som den tyske parlamentarikern Volker Beck identifierade. Islamic Relief och al Manaar är två av flera handplockade organisationer som utgör exempel på det urval av samarbetspartners som Svenska kyrkan gjort.

 

Ledarsidorna.se® av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på  BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av journalisten Erik Hörstadius i tidningen Affärsvärlden:

"En sidobelysning av ogenomtänkt liberal/socialdemokratisk politik hittar ni i Johan Westerholms nyutkomna bok "Muslimska brödraskapet - Islamismen i Sverige (Greycat Publishing). Genom en häxbrygd av identitetspolitik, bristande kontrollmekanismer och kollektivisering av muslimer, har svenska samhället öst pengar över organisationer och nätverk som motverkar demokratin och i vissa fall är rent våldsbejakande. Skrämmande och viktig läsning.

Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se