Bokrecension “Israel och hennes fiender” av Bengt G Nilsson

Bengt G Nilsson. Foto: Studio Artemis. Montage.
  • Torsdag 2 Apr 2020 2020-04-02
E-post 631

”Israel och hennes fiender” är för mig en beskrivning över inte bara Israels historia och Bengt G Nilssons inre resa utan även min egen. Igenkänningsfaktorn är hög. Detta är en bok jag själv hade velat skriva men inte förmått. Om någon kan skriva en sådan här bok är det Bengt G Nilsson. Ingen annan. Nilsson har satt alla mina tankar och känslor på plats på ett sådant sätt att jag nu är trygg i mitt eget positionsskifte. Att jag inte är ensam över mina grubblerier. Och att jag landat rätt.

“Israel och hennes fiender” (Ethno Press 2020) är Bengt G Nilssons berättelse om konflikten mellan Israel och palestinierna. Boken är också, enligt Nilsson själv, en uppgörelse med hans egen analys av denna stora tvist som han följt ända sedan 1972

Bengt G Nilsson tar sitt avstamp i staten Israels bildande och ger en lättbegriplig sammanfattning av de avgörande historiska skeendena innan han ger sig i kast med det som är bokens stora behållning. För även om inledningen är bra nog för att motivera en läsning av boken är det ingenting som kommer i närheten med vad som kommer sedan. Efter det första avsnittet tar boken fart. På riktigt.

Bengt G Nilsson gör, som en av vår tids stora Afrika- och Mellanösternkännare en bitivis självutlämnande och starkt kritisk resa genom sitt eget liv. Ett liv där han precis som jag inledningsvis stått på Palestiniernas sida till att byta fot och landa jämte Israels sak.

Språket är rappt och perspektivet är en hybrid mellan journalistens neutrala betraktelser till att bli personligt färgade. I det senare är Nilsson mycket tydlig med vad som är hans egen reflektion och vad som kan sägas vara av mer allmän uppfattning. “Israel och hennes fiender” inte bara tangerar min egen ”Islamismen i Sverige”, den går in i samma nätverk som jag försökte beskriva men från ett annat perspektiv. Det antisemitiska och Israel-hatande. Figurer som endast varit skuggor i min egen berättelse om islamism kliver, på gott och på ont, fram och blir tydliga.

Bengt G Nilsson tillhör en av mina absoluta förebilder som journalist och författare. Nilsson har ett tydligt språk och skriver rakt på sak vad han vill ha sagt i varje mening. Det gör boken lättläst men den största behållningen av boken är den röda tråd av de bakomliggande tvivel som mynnar ut i ett tydligt ställningstagande jag själv haft genom åren och som fick mig att, likt Nilsson, byta fot. Och med detta fotbyte som Nilsson lyckas med tar han sin journalistiska heder med sig. Han står på Israels sida men är inte helt okritisk till olika delar av deras förda politik. Det som skall känneteckna en kärleksfull kritiker.

”Israel och hennes fiender” är inte bara läsvärd. Den är en uppgörelse med många av de vanföreställnignar som den svenska vänsterns verklighetsbeskrivning av konflikten som blivit en vedertagen sanning och i många fall officiell historieskrivning.

En sanning som måste ifrågasättas. 

”Israel och hennes fiender” är för mig en beskrivning över inte bara Israels historia och Bengt G Nilssons inre resa utan även min egen. En bok jag själv hade velat skriva. Nilsson har satt alla mina tankar och känslor på plats på ett sådant sätt att jag nu är trygg i mitt eget positionsskifte. Att jag inte är ensam.

 

Johan Westerholm

Du kan köpa boken på bland annat Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.