Bryt segregationen – börja med barnen

© Kjell Nilsson Mäki
  • Måndag 13 Apr 2020 2020-04-13
E-post 41

Samhället borde i ett tidigare skede ha intagit ett starkare imperativt ställningstagande gällande avvikande fenomen i dess periferi. Segregationen vars kännetecken är den religiösa extremismen samt gängkriminaliteten, utgör allvarliga sociala defekter. De är inte sällan sammanlöpande då de delar samhällsföraktet 

Dessa element måste stagnera för att därefter avta om samhället skall vara i stånd att ha en resonabel möjlighet att återhämta sig. De utgör faktorer som ej är kompatibla med samhällets värdegrund och präglas av ett utanförskap av normativ karaktär med inslag av både kultur och etnicitet.

Ännu ett mord i Biskopsgården har skett på gångavstånd från mig. I detta fall var det en sextonårig pojke som föll offer för ett ev. samröre med kriminella kretsar. Polisen rubricerar ärendet som mord alternativt dråp. Vid det aktuella tillfället blev även en ung kvinna skadad av ett avlossat skott mot benet. Det kriminella våldet kryper ner i åldrarna vilket är det mest skrämmande och alarmistiska.

Som samhälle måste vi understryka vikten av föräldraansvar eftersom den i kombination med samhälleliga insatser kan generera en god samt bred effekt. Detta i den mening att man gör anspråk på ungdomar i socialt utsatta områden och inkluderar de i den vidare samhälleliga gemenskapen. De ska inte längre uteslutas med hänvisning till deras kulturella referensramar. Kultur är föränderligt och dynamisk till sin natur och något som ej bör vara ett hinder i integrationssammanhang. Som samhälle måste vi motivera en gradvis assimilering i en tid då det sker en demografisk förändring i ett land vars homogena demografi har tjänat som en anomali i resten av världen.

En ungdom som känner sig avvisad av samhället kommer slutligen att vända sig mot det och utgöra ännu en markant riskgrupp. Men om han välkomnas in i gemenskapen så kommer han att känna tillhörighet i en värld där både skyldigheter samt förmåner existerar. Det är förpliktelserna som måste värderas högst i det initiala stadiet. 

Det är av yttersta vikt att insatser påbörjas i tidig ålder för att stävja utvecklingen. 

Om vi ska bryta segregationen bör vi börja med barnen. De utgör löften om en ljusare framtid.

 

Helena al-Zubaidi

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se