“Dess grymhet är både hisnande och nedtryckande”

Covid 19 AKA Corona. © Kjell Nilsson Mäki.
  • Torsdag 30 Apr 2020 2020-04-30
E-post 1087

Statsminister Stefan Löfven öppnar i en intervju i DN för att Sverige och dess invånare under lång tid framöver kommer att vara begränsat av Coronavirusets härjningar.  Resebegränsningarna riskerar att behöva råda för lång tid framöver. Ett nytt besked men samtidigt ett tecken på att Sverige börjat ta till sig av även det internationella forskningsläget.

Artikeln som morgontrött ljudfil:

Kunskapen om den nya coronavirussjukdomen covid-19 är idag mycket liten. Det saknas kunskap kring hur viruset påverkar  individer och immunförsvaret vilket gör det mycket svårt att behandla. Region Västerbotten och Umeå universitet sin första kliniska studie på covid-19. Studien är ett samarbete mellan forskare inom infektion, virologi, lungmedicin, pediatrik och molekylärbiologi. Målet är att lära sig mer om sjukdomsförloppet, varför sjukdomen slår så hårt mot vissa individer samt kartlägga immunitet. Forskarna i Umeå vill med studien CoVUm studera vad som sker när viruset kommer in i kroppen och varför vissa får en mild variant medan andra blir allvarligt sjuka. Studien kommer även söka svaret på frågan om immunitet.

– Av naturliga skäl finns det extremt lite data från människor med covid-19-infektion. Ju mer vi vet om mötet mellan virus och patient desto bättre kan vi förutse rätt behandling och läkemedel, säger Alicia Edin, ST-läkare inom anestesi- och intensivvård och en av forskarna i studien.

Att studier behövs är otvetydigt. Nu drar forskare vid Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet, slutsatsen att färre har antikroppar än väntat. Detta efter att ha testat antikroppar mot sars-cov-2-viruset hos personer i Stockholmsområdet. Alla testade personer har sedan tidigare ingen diagnostiserad Covid-19.

Testet visar att av 454 personer hade enbart 7,5 procent antikroppar. Det handlar då om 34 personer.

– Det är också slående hur ojämnt fördelad mellan olika områden covid-19 hittills verkar ha varit. Vi såg inga fall alls i flera stadsdelar men i andra över tio procent, men 13 procent i snitt i närförorterna och även ett flertal fall i vissa av de yttre förorterna, säger Åke Lundkvist.

Han menar även att det kan dröja längre än Folkhälsomyndigheten och Karolinska påstår, att en stark minskning av nya fall inträffar. Och osäkerheten sprider sig även inom de kretsar som tidigare sett mer ljust på den närmaste framtiden.

– Det här är en enormt smittsamt sjukdom som sprids snabbt och inget land har lyckats skydda sina äldreboenden, utom möjligen Norge. Det räcker med ett enda misstag av en personal för att sätta igång smittan. Jag tror inte folk förstår hur smittsamt det kan vara, säger den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke till Dagens Nyheter.

Även om det nu startas fler svenska studier publiceras allt fler internationella i de ansedda medicinska tidskrifterna The Lancet, Brittish Medicine Journal, New England Journal of Medicine, Science och Nature samt rapporter från Johns Hopkins. När dessa publiceras, som ”peer reviewed” eller vetenskapligt granskade innebär det att de kan användas kliniskt. Dessa tidskrifter publicerar även icke vetenskapligt granskade artiklar så som den nyligen publicerade kinesiska studien i Nature om att de funnit en högre koncentration av viruset i luften i vårdpersonalens omklädningsrum än i patientutrymmen.

En rimlig slutsats från denna studie är att vädring av lokaler är en viktig åtgärd för att försvåra virusets spridning. Läggs denna vid sidan av WHO tidigare råd till bland annat skolor och andra publika miljöer, att torka av ytor flera gånger per dag med fokus på handtag, knappsatser och ledstänger skapa ytterligare skydd.

En annan artikel i Science sammanställer kompexiteten i virusets egenskaper. Virusets egenskaper har förbryllat immunologer och virologer eftersom det visat sig inte bara smitta genom droppsmitta utan även genom aerosoler och kontaktsmitta, något som tonats ned i Sverige men även hur sjukdomen Covid 19 angriper kroppen har fått ett litet utrymme. Covid-19 angriper alla vitala organ såsom njurar, lever, lungor, hjärta, hjärna samt blodkärlsväggar. 

Sjukdomen Covid 19 kan attackera nästan vad som helst i kroppen med förödande konsekvenser,  säger kardiologen Harlan Krumholz vid Yale University och Yale-New Haven Hospital, som leder flera projekt för att samla in kliniska data om COVID-19. 

“Dess grymhet är både hisnande och nedtryckande”.

Det finns därmed goda skäl till att se mörkt på den närmaste tiden och förbereda sig själv och andra att Sverige och Europa inte kommer kunna återgå till någon form av normalitet inom de närmaste månaderna. Detta har såväl statsministern som Folkhälsomyndigheten börjat indikera. Folhälsomyndigheten har tidigare, trots osäkerheten i kunskapen om virusets egenskaper tonat ner behovet av olika former av skyddsutrustning i omsorgen på bland annat äldreboenden. 

Folhälsomyndighetens råd har kommit att användas som argument på olika arbetsplatser. Enhetschefen vid Mariestads hemtjänst menade att nyttjande av munskydd ansågs vara arbetsvägran vilket skulle lägga saklig grund för uppsägning.

Fram tills idag har främst epidemiologer tagit den största platsen i media. De som studerat spridningstakten i samhället. Dessas prognoser bygger på antaganden om virusets egenskaper vilka tidigt kom på skam. När viruset väl lämnade Kina, trots försäkringar om motsatsen, borde en första varningslampa tänts. När viruset visade sig vara något annat, något okänt, än en vanlig vinterförkylning borde en hel ljusramp ha tänts.

De som inte har någon plats i debatten är virologer och immunologer samt andra internationelllt erkända experter på kroppens inre organ såsom kardiologer. De som skall behandla sjukdomen Covid 19. Och omdömet om viruset som dessa nu ger det talar för sig sjävt. 

“Dess grymhet är både hisnande och nedtryckande”.

 

Slutkommentar:

Det finns idag ingen saklig grund för kritik av Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar är min bestämda uppfattning. Det som skall analyseras och sannolikt kritiseras har jag redogjort för på Expressen Debatt.

För så är det, Sverige saknar konstitutionella, personella och materiella resurser för att ha lyxen att välja en annan väg. Och eftersom de förutsättningarna saknas är det bara att foga sig i verkligheten – bita ihop och försöka bidra till en så positiv utveckling som möjligt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.