Förtalsrättegången mot Hermansson: Professor Mattias Gardell kallas som vittne

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 27 Apr 2020 2020-04-27
E-post 2288

Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén kallar professor Mattias Gardell som sakkunnigvittne i hovrättsförhandlingarna mot Ann-Sofie Hermansson. Gardells roll som kallat vittne återaktualiserar hans egen relation med bland annat Turkiets regim i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet.

Artikeln som ljudfil:

 

Tingsrätten valde att fria Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie Hermansson (S) i målet där Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi stämt Hermansson för förtal. Domen i Göteborg tinsrätt har överklagats till Hovrätträtten. Till skillnad från rättegången i tingsrätten har nu Doubakil och Abdullahi kallat sakkunnigvittnen till förhandlingarna i hovrätten rapporterar GP Kultur.

Rätten ska bland annat höra religionssociologen Per-Erik Nilsson och Arun Kundnani, författare och gästprofessor på NYU. Därtill kallas religionshistorikern Mattias Gardell som är vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Mattias Gardell är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderblom-professuren vid Uppala Universitet.

Professor Mattias Gardell ska höras om två debattartiklar av Doubakil och Abdullahi som lyftes i tingsrätten och ge dem kontext. Per-Erik Nilsson och Arun Kundnani ska ge sin syn på begreppet extremist.

Gardell är sannolikt inte obekant med problematiken med att publikt eller offentligt utmåla personer som företrädare för extrema åsikter och att dessa skulle kunna vara klandervärda. I en rapport som han själv skrev på uppdrag av den regimtrogna turkiska tankesmedjan SETA 2018 utmålade han bland annat den svenska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (ober.), forskarna docent Aje Carlbom och doktor Magnus Norell samt Ledarsidorn som islamofobiska eller högerextrema utan att ange källa. Rapporten togs fram utan att vara vetenskapligt granskad eller godkänd av Gardells arbetsgivare, Uppsala Universitet. Uppsala Universitet nekar till all kännedom om uppkomsten av rapporten och vem som skulle ha finansierat Gardells avsnitt.

I en senare replik till Kakabaveh i Aftonbladet menar Gardell att han var ovetande om den turkiska tankesmedjans närhet till det turkiska regeringspartiet AKP.  Trots att det är SETA som återkommande gör sammanställningar om bland annat islamofobin, ett av Gardells forskningsområden, i Europa och trots att den turkiske utrikesministern var den person som skulle inledningstala vid presentationen av rapporten.

Genom att Doubakil och Abdullahi kallar just Mattias Gardell som sakkunnigvittne tydliggörs Muslimska brödraskapets nätverk mer offentligt.

Doubakil och Abdullahi är talespersoner för MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén som är en av Brödraskapets mer tongivande nätverksorganisationer för opinionsbildning. MMRK har tidigare författat en form av vitbok om Munir Awad tillsammans med den brittiska organisationen Cage UK, att Awad på intet sätt skulle ha kopplingar eller samröre med islamistiska jihadistiska organisationer. Strax efter att denna friskrivning av Awad presenterades greps och dömdes han för förberedelserna av ett terrorattentat riktat mot danska tidningen Jyllandsposten för att de publicerat karikatyrer av profeten Muhammed.

Inför hovrättsförhandlingarna har Doubakil och Abdullahi dessutom delvis förändrat, eller kompletterat bilden av sig själva som utsatta. Doubakil menar att genom att bli åsatt extrema åsikter skulle det innebära en censurering av henne.

Om det blir även Gardells linje i hovrätten återstår att se. I sådana fall blir hans egen, icke vetenskapligt prövade, och internationellt presenterade rapport från 2018 åt den turkiska regimen aktuell igen. En regim vida känd för sin förföljelse av minoritetsgrupper och journalister. Den rapport och studie där Gardell utan arbetsgivarens medgivande och utan att vetenskapligt låta pröva sina påståenden själv åsätter andra extrema åsikter.

Genom att kalla professor Mattias Gardell till förhandlingarna i hovrätten sätts strålkastarljuset ånyo på det Muslimska brödraskapets strategiska samarbetspartners. Ett samarbete som även innefattar den turkiska tankesmedjan SETA, Uppsala Universitet och den akademiska miljön runt Teologiska institutionen i syfte att driva opinion och styra forskning.

 

Islamismen i Sverige MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET

Mer läsning om detta nätverk och strategi kan du finna i ”Islamismen i Sverige ” av Johan Westerholm. I boken presenteras professor Gardells övriga nära relationer med andra delar av Muslimska brödraskapet i Sveriges nätverksstruktur.

Boken finns nu som e-, ljud och vanlig bok på bland annat Bokus och Storytel. Flera bibliotek har tagit in boken i sina sortiment.

Boken presenterades på Studio Lederman i Stockholm i mars 2020 med Aron Flam som moderator:

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se