Ingen kursändring när Wallström ersattes – religiös diplomati fortsatt prioriterat område

Ann Linde. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 23 Apr 2020 2020-04-23
E-post 2164

Sveriges utrikes- och biståndspolitik går fortfarande i en diametralt motsatt riktning än det övriga fria väst. Där USA har identifierat religiösa biståndsorganisationer  som en destabiliserande kraft fördjupar Sverige samarbetet med motsvarande organisationer och lägger än tyngre vikt vid den religiösa diplomatin.

En av biståndsmyndigheten Sida´s samarbetspartner i Afrika är den kristna biståndsorganisationen World Vision. Organisationen är en av de största välgörenhetsorganisationerna i världen och finns i nästan 100 olika länder. Av affärstidningen Forbes listas de som den artonde största välgörenhetsorganisationen i USA (2019). Organisationen omsätter mer än en miljard dollar finansierat genom den amerikanska biståndsmyndigheten USAID samt genom privata donationer.

Det amerikanska biståndsindustriella komplexet liknar det svenska med ett flertal NGO:s, eller icke statliga organisationer för att effektuera biståndet på plats. Ett sätt att distansera sig och lägga ett filter emellan.

World Vision har som kristen biståndsorganisation även mission som del av sin verksamhet integrerad i verksamheten:

World Vision is an international partnership of Christians whose mission is to follow our Lord and Saviour Jesus Christ in working with the poor and oppressed to promote human transformation, seek justice and bear witness to the good news of the Kingdom of God.

Partnerships with churches to contribute to spiritual and social transformation

Public Awareness that leads to informed understanding, giving, involvement and prayer

Witness to Jesus Christ by life, deed, word and sign that encourages people to respond to the Gospel.

Ett av de länder som World Vision är aktiva i är Sudan där även Sverige är verksamt. World Vision har i Sudan arbetat med både den tidigare regeringschefen den radikala islamisten Omar al-Bashir men även med Islamic Relief, en av Muslimska brödraskapets två tongivande biståndsorganisationer. Det var al-Bashir själv som krävde att World Vision skulle inleda samarbetet med Islamic Relief. Omar al-Bashir uppges själv ha deltagit i Islamic Reliefs styrelsemöten.

Omar al-Bashir är den förste statschef som begärts häktad av den internationella brottmålsdomstolen ICC. ICC begärde den 4 mars 2009 al-Bashir häktad för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Han avsattes i en militärkupp den 11 april 2019 och har sedan dess suttit i husarrest i Khatoum men ser ut att bli utlämnad till ICC efter beslut i februari i år av den sittande regimen.

Islamic Relief slussade under Omar al-Bashirs tid som statschef pengar vidare till al Qaidas nätverk av terrorgrupper. World Vision var, visar det sig i en kartläggning som den amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum genomfört fullt medvetna om dessa kopplingar men hävdade offentligt trots detta att de inte visste något. US Treasury, som gjorde utredningen pekar dock på motsatsen vilket framgick i olika pressmeddelanden.

Peter Erikssons statssekreterare Per Olsson Fridh besökte Sudan och Etiopien den 17-21 september 2019 och trots flertalet påstötningar från Ledarsidorna.se har inte UD velat svara på vilka civilsamhällesorganisationer som Olsson Fridh då besökte.  Med tanke på hur stark och dominerande World Visions ställning är i Sudan bör det vara rimligt att anta att denna organisation var en av de besökta. Tystnaden från både UD och Sida är dock kompakt och inte ens internt UD är det helt känt vilka kontakter som togs i Sudan.

World Visions verksamhet har, bland andra, föranlett USA:s president Donald Trump att agera för att ställa hårdare krav på de NGO:s som uppbär amerikanska statsbidrag. Krav på organisationerna att helt stryka de religiösa inslagen i sin verksamhet för att ha möjlighet till fortsatt statsfinansiering.

Biståndsmyndigheten Sida´s samarbete med World Vision går långt tillbaka i tiden. Bland annat genom ett biståndsprojekt i det konfliktdrabbade Rwanda där myndigheten anslog 54 miljoner kronor till ett projekt som fokuserade på kvinnor och ungdomars arbete utanför jordbrukssektorn.

Sida ger även stöd till Svenska missionsrådet, Diakonia och Svenska kyrkans biståndsverksamhet. Denna utveckling, att förlita sig på religiösa biståndsorganisationer har tagit fart under regeringen Löfven I. Anställningen av Peter Weiderud som kansliråd vid UD 2019 med fokus på interreligiösa dialoger är ett sådant tydligt tecken. Weiderud har tidigare varit utrikeschef för Svenska kyrkan samt ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. 

En anslagsutveckling som ökar trots att det finns neutrala organisationer som utan reklaminslag för religion eller missionerande som alternativ: 

  • Röda Korset, 
  • Rädda Barnen, 
  • Läkare Utan Gränser 

För att nämna några. Den största delen av världens hjälparbete kanaliseras genom organisationer för vilka det är helt centralt att vara religiöst och ideologiskt oberoende. Men i Sveriges fall tar de religiösa organisationerna allt mer plats.

Utvecklingen är fullt naturlig med medlemmar ur Tro och Solidaritet placerade på centrala positioner i utrikes- och biståndsförvaltningen. Carin Jämtin som generaldirektör för Sida och Peter Weiderud i ledningen på UD:s enhet för konflikthantering, UD KH.

Utvecklingen har pågått under lång tid och det finns det ingenting som tyder på att den skulle mattas av. De bedömare som menade att det religiösa och identitetspolitiska inslaget i den svenska utrikes- och biståndspolitiken skulle tonas ned med Ann Linde som efterträdare till Margot Wallström som utrikesminister visar sig ha haft fel. Felaktigt är även att Annika Söder, Wallströms kabinettssekreterare lämnat UD. Söder sitter idag på samma enhet som Peter Weiderud, UD KH även hon i ledningsgruppen.

I en statusuppdatering på Facebook från den tionde april pekar Ann Linde på vikten av den religiösa diplomatin. Hon lyfter fram särskilt det religiösa sändebudets roll vilket är detsamma som Peter Weiderud.

Skiftet av utrikesminister från Wallström till Linde innebar ingen egentlig kursändring för den svenska utrikespolitiken. Tvärtom kommer de religiösa identitära dragen att förstärkas med samarbeten med olika religiösa biståndsorganisationer som innebär indirekta länkar och kapitalflöden till organisationer som direkt kan kopplas samman med internationella terrororoganisationer som al Qaida. World Vision. Islamic Relief.

Sveriges utrikes- och biståndspolitik går fortfarande i en diametralt motsatt riktning än det övriga fria väst. Där USA har identifierat organisationer som World Vision som en destabiliserande kraft fördjupar Sverige samarbetet med motsvarande organisationer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.