Muslimska brödraskapet ostört av Corona-krisen

Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Montage.
  • Lördag 4 Apr 2020 2020-04-04
E-post 2948

Muslimska brödraskapet fortsätter sin verksamhet ostörda av Corona-krisen. De har under året fortsatt sin verksamhet som förut och flyttar fram sina positioner inom bland annat det biståndsindustriella komplexet.

Artikeln som ljudfil:

En av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige, Islamic Relief Sverige, flyttar nu fram sina positioner med hjälp av Corona-krisen. I en debattartikel i GP kräver bland annat Islamic Relief att Sverige nu måste besluta sig för att permanenta uppehållstillstånd måste bli norm samt att den tillfälliga lagens skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring upphävs.

Islamic Relief Sverige representeras i debattartikeln av Mohamed Ibrahim, generalsekreterare men i organisationens styrelse finns även sedan tidigare Omar Mustafa. Mustafa är studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundschef och har även varit ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. IFiS bekänner sig enligt sina stadgar till Muslimska brödraskapets ideologiska inriktning.

Förenade Arabemiraten publicerade den 15 november 2014 en lista på terroristorganisationer, i enlighet med dess federala lag om bekämpning av terrorbrott. Där återfinns den svenska paraplyorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige och den internationella hjälporganisationen Islamic Relief. Det finns ett omfattande avtal om säkerhetssamarbete mellan länderna i Gulf Cooperation Council (GCC), vilket också innebär att en misstänkt medlem i någon av organisationerna kan utlämnas från ett land (utom Kuwait) till ett annat.

Islamic Relief är tillsammans med biståndorganisationen Muslim Aid aktuella med att tillsammans med Svenska kyrkan bilda en aktivistisk front genom projektet ”En värld av grannar”. Även Muslim Aid är en av Brödraskapets internationella nätverksorganisationer.

Projektet är ärkebiskop Antjé Jackeléns initiativ och syftar till att bland annat driva opinion för en generös migrationspolitik och arbeta för mänskliga rättigheter. Det är dock inte känt vilka mänskliga rättigheter som ”En värld av grannar” vilar på. De universella mänskliga rättigheterna som stadgas i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter,  Europakonventionen eller Kairodeklarationen. Kairodeklarationen är de Muslismka mänskliga rättigheterna och dessa erkänner inte FN:s motsvarande.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Både Islamic Relief och Muslim Aid ansluter sig till Kairodeklarationen som syftar till att införa sharia som grund för lagstiftning samt förbjuder blasfemi.

Islamic Relief är idag representerat i 20 länder, däribland Sverige och biståndsverksamhet i 30 länder, däribland Yemen och Sudan. Verksamheten i Sudan är starkt kritiserad av bland annat den amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum som tidigare kunde avslöja att Islamic Relief använts som plattform att slussa biståndsmedel vidare till Muslimska brödraskapet och vidare till Hamas och somaliska jihadist-grupper. 

Precis som i Sverige har Islamic Relief i Sudan valt att arbeta med kristna organisationer. Den kristna USA-baserade biståndsorganisationen World Vision kom att tjäna som proxy, eller förmedlare av bistånd finansierat av den amerikanska biståndsmyndigheten US Aid. US Aid är den svenska biståndsmyndigheten Sida´s motsvarighet. Det förmedlade beloppet till terrorklassade organisationer kom att uppgå till mångmiljonbellopp räknat i svenska kronor. Bland annat försvann 200 000 USD till somaliska jihadistgrupper som var avsedda för vatten- och livsmedelssäkerhet genom Islamic Reliefs kanaler. 

Islamic Reliefs kopplingar till terrororganisationer går långt tillbaka i tiden och har bland annat kunnat finansiera delar av Al Qaidas verksamhet. Islamic Relief har även använt sig av amerikanska biståndsmedel för att betala ut 75 000 USD i muta till den förre kongressledamoten Mark Siljander (R., Mich.) för att han skall driva opinion för att avföra organisationen Islamic American Relief Agency (IARA-USA) från listan av terroristkopplingar. Siljander erkände sig 2010 skyldig  till domstolstrots och att ha varit verksam som oregistrerad främmande agent i USA åt Islamic American Relief.

Den globala kris som Coronaviruset Covid 19 givit upphov till har på intet sätt kommit att dra ner Muslimska brödraskapets ambitioner. Tvärtom agerar de för att finna nya arenor att arbeta utifrån. Det biståndsindustriella komplexet är ett sådant där regeringen och biståndsmyndigheten Sida agerar lokalt genom bland annat Islamic Relief som ombud. Islamic Relief fick i juni 2019 ett riktat anslag av Sida på 3,5 miljoner kronor. 

I Yemen har Sida låtit anlita Islamic Relief som lokal partner. Muslimska brödraskapet stödjer Houthi-rebellerna i den inrikespolitiska konflikten i Yemen. FN konstaterade så sent som 2019 att Houthi-rebellerna gjort sig skyldiga till omfattande krigsförbrytelser. Bland annat rekrytering av barnsoldater och prickskytte mot civilbefolkningen i syfte att skapa fruktan.

Huruvida regeringen och Sida anlitar Islamic Relief i Sudan som ombud för biståndsverksamheten är okänt men biståndsminister Peter Eriksson lät så sent som i januari i år meddela ett tilläggsanslag om 150 miljoner kronor till olika organisationer. 

I de möten som genomförts samt de resor som förevarit har Sverige representerats av Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson. Olsson Fridh kommer närmast från att ha varit statssekreterare hos tidigare kulturminister Alice Bah Kuhnke. Bah Kuhnkes relationer med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer är väl dokumenterade sedan tidigare och presenteras närmare i boken “Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm.

De senaste månaderna och året har inneburit en stärkt position för Brödraskapet genom Islamic Relief i det biståndsindustriella komplexet och att de nu fördjupat sitt samarbete med andra religiösa samfund och organisationer. Dessa främst kristna organisationer, som till exempel World Vision har visat sig tjäna som förmedlare av biståndsmedel till terrorganisationer genom Islamic Reliefs aktiva påverkan.

Utspelet i GP är väntat och styrker bilden av att Muslimska brödraskapet, genom sina nätverksorganisationer fortsätter sin verksamhet som förut och flyttar fram sina positioner nyttjande av bland annat genom att kombinera migrationsfrågorna med Corona-krisen.

 

Islamismen i Sverige

 

islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på bland annat BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Tobias Håkansson:

Islamismen i Sverige utgör en viktig tidsmarkör. När vi om 20 år blickar tillbaka kommer vi att tala om tiden före och efter Westerholms Islamismen i Sverige. Boken som på allvar öppnade allmänhetens ögon och lät förnuftet segra. Här finns nu en lättfattligt samlingsverk innehållande allt en någonsin kan behöva för att kunna deligitimera Ibn rushd, Sveriges muslimska förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige så som representater för Sveriges samlade muslimer.

Islamismen i Sverige är ett samlingsverk värt att köpa, läsa och som jag hoppas kan få utkomma i nyutgåvor allteftersom att Westerholm enträget fortsätter kartlägga brödrarskapets alla svenska och europeiska ben. Den är på intet sätt ett litterärt mästerverk, men den är sannerligen ögonöppnande, lättillgänglig och en bok som jag ständigt kommer återvända till när jag behöver fräscha upp mitt minne kring Islamismen i Sverige och dess koppling till Muslimska brödrarskapet.

Det finns ett begränsat antal exemplar kvar av den numrerade upplagan kvar med en unik illustration som inte finns med i den stora utgåvan. Det finns även möjlighet att beställa ett signerat exemplar av Johan Westerholm direkt från det handlager han skulle haft med sig på föreläsningsturnén. Turnén sköts upp på grund av Corona-viruset härjningar i Sverige men kommer att genomföras så fort reserestriktionerna upphävs.

Kontakta då förlaget direkt på mail [email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.