Muslimska brödraskapet stärker sitt grepp om regeringskansliet

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Onsdag 8 Apr 2020 2020-04-08
E-post 14678

Muslimska brödraskapet stärker nu sitt inflytande över svensk utrikes- och biståndspolitik. Förutom att ha valts ut av ärkebiskop Antje Jackelén som samarbetspartner i projektet “En värld av grannar” ingår numera Brödraskapets nätverksorganisation Islamic Relief i regeringens rådgivande sakråd inom biståndspolitiken.

Islamic Relief är en av Muslimska brödraskapets internationella biståndsorganisationer och finns representerade i Sverige med en egen dotterorganisation. Islamic Relief är idag aktuella i flera samarbeten. Dels som partner med Svenska kyrkan i projektet ”En värld av grannar” men även som medlemsorganisation i föreningen Concord. Islamic Relief ingår i ett komplext nät av organisationer med olika uppdrag och där Islamic Relief samt Muslimska brödraskapet kan hämta hem avsevärda belopp för sin finansiering. Finansiella resurser som ytterst består av svenska skattemedel.

Concord Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där Concord Sverige är en, och 21 internationella nätverk. Cincord Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

På liknande sätt som Concord Sverige är Concord Europas arbete organiserat i grupper (så kallade hubbar), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet. Concord Sverige deltar aktivt i flera hubbar:

  • En hållbar utveckling och samstämmighet (Sustainable Development and PCSD)
  • Utvecklingsfinansiering (Financing for Sustainable Development)
  • Civilsamhällets utrymme (Promoting Civil Society Space)

Concord har ett explicit kommunikativt uppdrag och skall bland annat driva opinion för en generös migrationspolitik och Agenda 2030.

Concord Sverige finansieras uteslutande av biståndsmyndigheten Sida med 10 150 000 SEK. En annan av medemsorganisationerna är Forum Syd. Forum Syd är den civilsamhällesorganisation som organiserar civilsamhällets biståndsroganisationer. Bland medlemmarna återfinns även Islamic Relief. 

Forum Syd erhåller årligen mer än 300 miljoner kronor för sin vidareförmedlade biståndsverksamhet att fördela ut på medlemsorganisationer som Islamic Relief och Palestinagrupperna. Dessa förenas i sitt samarbete med terrororganisationen Hamas. Palestinagrupperna ingår även i BDS-rörelsen som klassats som antisemitisk av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Vare sig Concord eller Forum Syd omfattas av offentlighetsprincipen då de är ideella föreningar, trots att de i praktiken uteslutande finansierats av offentliga medel.

I Islamic Relief styrelse återfanns 2018 bland annat Omar Mustafa, då förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. IFiS bekänner enligt sig själva till Muslimska brödraskapets ideologiska fåra vilket knyter Islamic Relief än hårdare till Brödraskapet i Sverige. Ytterligare en personunion återfinns i form av Islamic Reliefs förtroendevalda revisor, Mohammed Temsamani. Temsamani är för närvarande ansvarig för trosfrågor vid Ibn Rushd och har tidigare tjänsgjort i Muhammed Mursis kampanjstab under den senares presidentvalskampanj i Egypten 2012. Mursi var Muslimska brödraskapets egen presidentkandidat. 

Mohammed Temsamani är ävenordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS som organiserar bland annat Stockholms Moské vars imam Mahmoud Khalfi öppet förklarat sin lojalitet till Brödraskapet.

Förutom det nära samarbetet med Svenska kyrkan har nu Islamic Relief valts ut att tillsammans med Concord Sverige, Forum Syd (där de även är medlemmar och uppbär statlig finansiering genom) och andra civilsamhällesorganisationer sitta i Utrikesdepartementets sakråd om Demokratisatsningen inom utvecklingssamarbetet av Per Olsson Fridh, MP. Per Olsson Fridh är biståndsbminister Peter Erikssons statssekreterare.

Miljöpartiet är det parti som haft närmast relationer med Muslimska brödraskapet med bland annat Mehmet Kaplan som tidigare bostads- och IT-minister. Kaplan sitter idag i ledningen för en annan av Brödraskapets viktigaste nätverksorganisationer, Muslim Aid.

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd initieras av Regeringskansliet.

Det är inte första gången Islamic Relief har en tyngre representation på Utrikedepartementet.  Omar Mustafa har tidigare, 2017, deltagit i en av UD:s handelsdelegationer som svensk representant vid ett inofficiellt statsbesök i Azerbadjan.

Muslimska brödraskapet stärker ytterligare sitt grepp om den svenska utrikespolitiken och agerar på flera arenor samtidigt. Inte bara inom Svenska kyrkans ram utan återfinns nu i mer eller mindre permanent form även på Utrikesdepartementet genom sakrådet som utvald rådgivare.

 

Islamismen i Sverige

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på bland annat BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M)

Det finns ett begränsat antal exemplar kvar av den numrerade upplagan kvar med en unik illustration som inte finns med i den stora utgåvan. Det finns även möjlighet att beställa ett signerat exemplar av Johan Westerholm direkt från det handlager han skulle haft med sig på föreläsningsturnén. Turnén sköts upp på grund av Corona-viruset härjningar i Sverige men kommer att genomföras så fort reserestriktionerna upphävs.

Kontakta då förlaget direkt på mail [email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se