Ny kyrkoherde i Malmö – Svenska kyrkans politiska vägval allt tydligare

Svenska kyrkans flagga. Foto: Wikipedia
  • Lördag 18 Apr 2020 2020-04-18
E-post 5831

Utnämningen av Gunilla Hallonsten till kyrkoherde i Malmö storpastorat är ett tecken på att ärkebiskop Antje Jackeléns ompositionering av Svenska kyrkan nu stärks och permanentas. Svenska kyrkans roll kommer med denna inriktning fortsätta att utvecklas i en allt mer politisk och aktivistisk riktning med närmare relationer samt intensivare samarbeten med Muslimska brödraskapet och BDS-rörelsen.

I torsdags tog kyrkorådet beslut om ny kyrkoherde i storpastoratet Malmö. Till ny kyrkoherde utnämndes Gunilla Hallonsten som för närvarande är chef för avdelningen för kyrkoliv på kyrkokansliet i Uppsala. Hallonsten har tidgare varit kandidat i två biskopsval, i Stockholm och Västerås samt har en lång internationell erfarenhet.

Utnämnningen är inte förvånande. Hallonstens profil korresponderar i stort med Ärkebiskop Antje Jackeléns huvudsakliga vilket framgått tydligt hur hon skulle prioriterat Stockholms stift om hon hade fått tjänsten som biskop. På frågan om hur invånarna i Stockholms stift märka om just Hallonsten blev biskop 2019 svarade hon Kyrkans Tidning

“Att kyrkan är en hoppets gemenskap i en utmanande tid av klimatkris och polarisering. Avgörelse för mångfald i samlevnadsformer och öppenhet för kultur- och religionsmöten. Stolthet över öppna kyrkor och levande församlingsliv”.

Att Hallonsten står för en mer politisk inriktning av Svenska kyrkan vittnade bland annat hennes formulering som gick ut till kyrkan i ett kollektcirkulär inför Heliga Trefaldighets dag 2016. Svenska kyrkan skickade ut en kollektvädjan för kyrkans internationella arbete där treenigheten formulerades med en mer feministisk framtoningom för att kunna inkludera andra grupper:

“Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – syster och broder, och Ande – livgiverska och inspiratör”.

Omformuleringen möttes av protester från bland annat Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift som drog sig för att använda sig av den. 

Hallonsten står även rent politiska rörelser nära. Förutom att hon delar bakgrund med Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidigare ordförande Peter Weiderud som utrikeschef eller internationell chef ingår Hallonsten i samma religio-politiska kluster som diakonen vid Equmeniakyrkan Anna Ardin samt studieförbundet Ibn Rushds tidigare ordförande Omar Mustafa. Samtliga tre närvarade vid konferen ”En värld av grannar”. Hallonsten har tidigare visat stor sympati för och bejakat bland annat Kairos-dokumentet. Ett dokument som ligger till grund för BDS-rörelsen som verkar för en bojkott av staten Israel. Denna rörelse har definierats som antisemitisk av Tysklands förbundskansler Angela Merkel samt en i praktiken enig tysk Förbundsdag (det tyska parlamentet).

Mer läsning:  Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster 

De tre var även representerade i den panel som kom att diskutera Anna Ardins bok Politisk och profetisk diakoni (Argument 2019) vid lanseringen. 

Ardin menar i sin gärning att diakonin måste bli mer politisk till sin natur och i kapitlet ”Aktivistens ABC” ger hon exempel på vad som kan ingå i det diakonala uppdraget. 

  • Brevkampanja – skriv till makthavare och berätta för dem vad de borde göra eller inte göra, mobilisera andra att skriva. En ensam mejlare kan vara lätt att bortse från, men det behövs ofta inte många för att det ska upplevas som en folkstorm.
  • Civil olydnad – innebär att helt enkelt vägra acceptera eller följa orätt­visa myndighetsbeslut och göra aktivt motstånd.

Även ekonomiskt motstånd nämns i Ardins handbok, som bojkott vilket är något som BDS-rörelsen förordar i relation till staten Israel. Den rörelse Hallonsten öppet sympatiserar med. Hallonstens prioritering av klimat- och miljöarbetet är ytterligare en fråga som förenar Ardin och Hallonsten. Ardin har tidigare utnämnt Greta Thunberg till profet även om Hallonsten inte velat gå så pass långt i dagsläget.

Med Hallonsten som nyutnämnd kyrkoherde för Malmö storpastorat förbereds en permanentning av ärkebiskop Antje Jackeléns omriktning av den Svenska kyrkan inför hennes förestående penionering. Jackelén fyller 67 år valåret 2022 och bedöms då lägga ner sin biskopsstav. Utnämningen av Hallonsten till kyrkoherde i Malmö kan anses stärka den linje och ompositionering av Svenska kyrkan som skett under Jackelén och permanenta denna inför framtiden.

Mer läsning: Så förbereds Svenska kyrkans vägval

En ompositionering som med stor sannolikhet kommer innebära mer av klimat- och miljö men även politisk aktivism samt ett fortsatt samarbete med rörelser som det Muslimska brödraskapet. Hallonsten är en återkommande profil i de kluster där det Muslimska brödraskapet är närvarande och flyttar fram positionerna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.