Nypublicerad forskning ökar förståelsen för Corona-viruset

© Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 2 Apr 2020 2020-04-02
E-post 2927

Två nya publicerade vetenskapliga studier i tidskrifterna New England Journal of Medicine samt The Lancet ger ytterligare indikationer på svårigheterna att bekämpa Coronaviruset Covid 19. Det finns nu forskning som tyder på att viruset smittar även genom aerosoler från de övre andningsorganen samt att barn utgör en länk i smittkedjorna.

Artikeln som ljudfil:

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson  riktade under gårdagen ett antal allmänna råd till alla verksamheter – statliga myndigheter, företag, kommuner och regioner, föreningar och samfund.

– Sätt upp information, markera avstånd, möblera om för att skapa utrymme. Håll digitala möten så långt det låter sig göras. Undvik att samlas i trånga lokaler och erbjud handvätt och handsprit.

Allmänheten i stort råds att vara noggranna med handhygien, att hålla avstånd – både inomhus, utomhus och i kollektivtrafiken – och att undvika större sociala sammanhang. Kollektivtrafikens operatörer uppmanas av Folkhälsomyndigheten att köra i den utsträckning som krävs för att undvika trängsel. Därtill uppmanas operatörer att se över och begränsa antalet passagerare per fordon, och tillhandahålla information till passagerarna om hur de kan minska smittspridning. Passagerare uppmanas att undvika rusningstrafik i största möjliga utsträckning.

Råden till handeln – butiker, varuhus och köpcentrum – är att begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt, och ta fram alternativa lösningar till kassaköer.

Sverige går nu in i ”kurvan” med en förväntad kraftig ökning av antalet insjuknade. Vilket innebär att även dödstalen kommer att öka.

Men även om reportrarna och övrig media är mest intresserade av att återrapportera hur dödstalen utvecklas är det få eller inga som tycks intressera sig för antalet som insjuknar i allmänhet, och hur kurvan för inlagda i intensivvård utvecklas. Den senare är högintressant då denna siffra ju längre tiden går kommer påverka även antalet avlidna. Det är när antalet intensivvårdsplatser inte längre räcker till som sjukvården kommer att behöva prioritera vilken patient som kommer få vilken vård.

Och ännu färre redaktioner har engagerat sig i frågan om virusets egenskaper. I en studie från New England Journal of Medicine , NEJM, har forskare funnit att viruset även återfinns i de övre andningsvägarna, i näsan, även innan symptom utvecklades, och i högre koncentrationer än i svalget. En annan studie, som är under publicering efter att den prövats vetenskapligt, visar tecken på att viruset replikerar sig själv i de övre andningsvägarna. Det mest intressanta i dessa två studier sammantaget som genomförts är att till skillnad från SARS-viruset uppvisar viruset samma egenskaper som en vanlig förkylning. Det är detta som gör viruset så mycket mer smittsamt än SARS. Egenskaperna har förvånat forskarna.

En tredje detalj som forskare, samt statsepidemiolog Anders Tegnell, menar man måste titta närmare på är varför män ser ut att insjukna i större omfattning än kvinnor. Studierna pekar på att det finns tecken som tyder på att män utvecklar viruset i större mängd och högre koncentrationer i andningsvägarna än kvinnor. I flera fall har en man utvecklat en 3,5 gånger högre koncentration av Covid 19-viruset än motsvarande kvinnlig patient. Något som har förbryllat forksarna.

En annan nyligen färdig studie, publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet, bekräftar dessutom den funktion som barn har i smittkedjan. Även om barn inte utvecklar symptom eller sjukdomstillstånd i samma utsträckning som vuxna så har studien, som baseras på kinesiska data, nu kunnat belägga barns roll i smittkedjorna. 

Två av de redogjorda studierna är vetenskapligt kvalitetssäkrade och kan med andra ord användas kliniskt i bekämpningen av Covid 19. Sammantaget ger dessa studier bilden av ett virusangrepp som forskare fortfarande tampas med hur man bäst kan möta. För även om många lekmän menar att ”det visste vi ju hela tiden” så är det en stor skillnad på att gissa och att få teser bekräftade eller avfärdade genom forskning, och sedan kvalitetssäkrade av de vetenskapliga kommittéerna och redaktionerna vid, i detta fall, NEJM och The Lancet.

Studierna aktualiserar en utvidgning av de råd som Folkhälsomyndigheterna utfärdar. Då det nu finns mer och mer som tyder på att Covid 19 även är en form av luftburen smitta, genom nysningar, så är det rimligt att förvänta sig att hygienkraven skärps ytterligare.

WHO har givit ut rekommendationer för hur viruset skall bekämpas i skolor eller i andra publika miljöer. Avtorkning av ytor som bord, bänkar och ledstänger samt handtag och knappar kommer spela en ännu större roll än tidigare känt. Det finns även med stor sannolikhet ett behov av säkerhetsföreskrifter i barnomsorgen. Kombinationen av att barn utgör en länk i smittspridningen med att viruset även återfinns i näsan (och inte bara i svalget) ställer såväl föräldrar som personal inom barnomsorgen inför en ny situation.

Studierna kommer även med stor sannolikhet påverka hygienrutinerna i handeln. Med en alltmer luftburen smitta ökar kraven på att kunderna sköljer grönsaker och annat livsmedel som plockas direkt ur diskarna ytterligare, samtidigt som även varor som färskt bröd, bakat i butik, kommer behöva förpackas innan de läggs ut i butik. 

Coronaviruset, eller Covid 19 är här för att stanna för lång tid framöver. Ju mer forskningen vet om virusets egenskaper, som att det även tycks spridas genom aerosoler dvs mycket små vätskepartiklar samt att barn utgör en länk i smittspridning, så kommer det krävas ytterligare åtgärder och ännu mer av vanligt folkvett från var och en för att plana ut “kurvan”. Så att sjukvården orkar med.

 

Vetenskapliga publikationer

I den kris som Corona-viruset givit upphov till finns det goda skäl att noga ta del av de vetenskapligt kvalitetssäkrad forskning som finns om Coronaviruset Covid 19. Ledarsidorna.se kommer i möjligaste mån att undvika andra publikationer än de som anses vara ledande inom vetenskapen samt ej publicerade eller på annat sätt kvalitetssäkrade vetenskapliga artiklar för att inte sprida rykten eller bidra till s.k "Fake news".

De publikationer som Ledarsidorna begränsat sig till, för att hålla så hög kvalitet i nyhetsbevakningen som möjligt är:

  • British Journal of Medicine
  • New England Journal of Medicine
  • The Lancet
  • Tidskriften Nature
  • Tidskriften Science

Samt de studier som publiceras av Johns Hopkins University.

Dagens artikel baseras på forskning publicerad i The Lancet samt New England Journal of Medicine:

The Lancet är en brittisk medicinsk tidskrift som ges ut av Lancet Publishing Group. Tidskriften anses som mycket betydande för publicering av allmänmedicinska rön.

The New England Journal of Medicine (N. Engl. J. Med. eller NEJM) är en engelskspråkig medicinsk tidskrift som är referentgranskad och som publiceras av Massachusetts Medical Society. Det är den äldsta kontinuerligt utgivna medicinska tidskriften i världen och är den mest lästa, citerade och inflytelserika allmänna medicinska tidskriften.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se