Onsdagstankar om Corona

Johan Westerholm. Målning av Lars Wilks
  • Onsdag 22 Apr 2020 2020-04-22
E-post 1197

Spridningen av Covid-19 dominerar av lätt insedda skäl fortfarande medierna. Men desto längre tiden går kommer nu allt mer svårtydda signaler från myndigheterna. Å ena sidan de hoppfulla från Folkhälsomyndigheten, FHM, att toppen kan ha varit nådd under föregående vecka men samtidigt kommer andra, allvarligare signaler från Stockholm. Att det värsta är nu.

Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, säger till Sveriges Radio att det är en allvarlig situation och manar stockholmarna att följa restriktionerna för att inte belasta sjukvården mer. Antalet konstaterade fall har ökat sedan förra veckan i samtliga kommuner och stadsdelar i länet.

Efter fem veckor av social distansering hungrar stockholmarna efter en återgång till en svunnen vardag. Och redan innan Follins varning märktes en ökad aktivitet baserat på Telias positioneringsdata i Stockholms innerstad. Det vackra vädret och törsten efter sociala kontakter drog ut invånarna i solen.

Denna rörelse förstärks sannolikt av nyheten av tester. De studier som kommer ligga till grund för bedömning av vilken grad av flockimmunitet som Stockholmarna uppnått. Studien var dock tvungen att dras tillbaka då det finns en risk för att blodprover kommit med som inte skall vara med och som togs vid ett tidigare tillfälle.

Och med tanke på de ringa kunskaperna om virusets, Covid 19, egenskaper så är det fortfarande tveksamt om vad sådana tester skulle ge för resultat. Ett test gör ingen människa frisk eller immun utan kan invagga den enskilde i en falsk trygghet. Att det bildats antikroppar betyder inte att en person skyddad i tillräcklig omfattning. Det finns även goda skäl att poängtera att de tvärsäkra besked om virusets egenskaper som kommunicerats från början, innan Covid 19 kom till Sverige, i praktiken alla har kommit på skam.

De antaganden om virusets egenskaper som från början låg till grund för bedömningarna har visat sig inte stämma. Alls.

Covid 19 visar sig vara stabilt från fyra grader celsius och kan spridas genom aerosoler, kontaktsmitta och droppsmitta. Covid 19 har visat sig överleva utanför kroppen i aerosolform i upp tll tre timmar i laboratoriemiljö och i upp till tre dygn på ytor som rostfria bänkar och plast. Viruset dör i temperaturer runt 70 grader. Dessa studier har publicerats som vetenskapligt prövade i de ansedda tidskrifterna The Lancet och New England Journal of Medicine.

Immunologerna, som än så länge inte fått någon plats i debatten, kommer ha år av arbete framför sig för att reda ut vad som hände och hur vi kan skydda oss bättre i framtiden. Inte minst i frågan om antikropparna. Om de bygger upp en immunitet och i sådana fall under hur lång tid. Där har ingen svaret än eftersom kunskapen virusets egenskaper fortfarande lämnat stora hål.

Alla är fixerade vid ”kurvan” men ingen ställer de viktigaste frågorna. Hur fungerar det virus som ligger till grund för ”kurvan”. Vad har viruset för egenskaper. En fråga som ingen kurva lämnat något relevant svar på. 

De olika signalerna, som pekar i olika riktningar, kastar Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet in i en situation av osäkerhet. Och efter fem veckors social distansering tar allt färre uppmaningarna från smittskyddsläkare som Per Follin på allvar längre. 

Det finns även skäl att ta upp ledningsuthålligheten. Eller uthålligheten totalt sett. Hur pass länge som myndigheterna klarar ut att hålla det höga tempo i pressträffar där de samtidigt skall modellera och analysera olika underlag för att komma framåt. Gårdagens ”miss” med redovisning av de statistiska modellerna ger en indikation på att personalen på olika statliga myndigheter börjar bli slutkörd. I behov av vila.

Samma frågeställning infinner sig om vårdens kapacitet nu när sommaren och den sedan länge efterlängtade semesterperioden närmar sig för vårdanställda. Under sommaren går akutsjukhusen normalt upp i stabsberedskap och vårdavdelningar stängs när personalen skall ha semester. Det utan att Covid 19 härjar fritt. Nu är situationen minst sagt annorlunda.

Arbetsgivarparten vill skjuta på semesterperioden tills i höst. En höst ingen vet hur den kommer se ut samtidigt som övertidsuttaget sannolikt slagit alla tidigare kända rekord i region Stockholm. Där personalen nu arbetar under en enorm press på IVA- och Covidavdelningarna.

Samtidigt framgår det allt tydligare att Sverige inte kunde valt en annorlunda väg än den som FHM en gång slog in på. Vad de flesta i debatten har missat är att Sverige från början saknade de personella, materiella och inte minst konstitutionella verktyg för att göra motsvarande ”lock down” eller total nedsläckning som Danmark, Spanien och Italien genomfört. Bråket om var på ”kurvan” som Sverige befinner sig är i praktiken obsolet ut ett åtgärdsperspektiv. De som menar att Sverige ska eller skulle stängt ner missar att det saknas framför allt legala verktyg för detta.

Regeringens försök att skärpa Smittskyddslagen i panik lyckades endast halvvägs då det slutliga förslaget kom att utformas så att Riksdagen ändå skulle få sista ordet. Utformningen kom istället att följa Förfogandelagens utformning vilket var ett bakslag för Lena Hallengren och Morgan Johansson som var ansvariga statsråd. Trots den brådska som präglade lagstiftningsarbetet och trots de från regeringen hårda orden om det snara behovet av exekutiva befogenheter har lagen inte behövt användas ännu. Efter att Riksdagen så att säga vann tvekampen mot regeringen hade Stefan Löfven inte lika bråttom längre.

Men den spretiga bilden tydliggör samtidigt behovet av en samlande kraft. Idag är den enda samlande kraften de tre-fyra tjänstemän som samlas kl 14 vardagar för att informera om hur de statliga myndigheterna ser på situationen. Ur sitt perspektiv.

De lokala och regionala perspektiven kommuniceras först senare när redaktionerna redan hunnit kabla ut de nationella perspektiven. Som under gårdagen. Först de goda nyheterna om att toppen kan vara nådd i Stockholm under maj månad med ökad flockimmunitet och sedan de dåliga, att sjukvården i Stockholm är under stark press och att konstaterade fall ökat sedan förra veckan. Två nyheter som inte borde kunna finnas samtidigt kommuniceras från en okordinerad krisledning.

Eller frånvarande. Regeringens krisledningsfunktiion i Rosenbad uppges mest sitta och försöka sammanställa olika lägesbilder där vissa medarbetare endast har till uppgift att läsa om vad utländsk media skriver om Sverige.

Även om Sveriges konstitution och demokrati bygger på ett individuellt ansvarstagande finns det ett värde i att den politiska ledningen kliver fram. Det handlar mindre om att det är en stark ledare som kliver fram utan att en folkvald representant kliver fram och håller ihop arbetet. Pekar på riktningen och koordinerar bilden av situationen. 

Trots detta får Löfven höga betyg för sitt ledarskap under krisen. Ett ledarskap som i allt väsentligt bygger på samma egenskaper som han visat tidigare. Att inte synas alls samt vid de sällsynta tillfällen han syns låta sig intervjuas av hans stab godkända hovreportrar. Och som blir extra tydligt när nu region Stockholm kommunicerar en annan bild än det som de statliga expertmyndigheterna kommunicerar. Inte heller Lena Hallengren eller Mikael Damberg har synts till annat än vid enskilda tillfällen och frågan är om det ens är lönt för dessa att kliva fram idag. 

Om de inte sagt något substantielllt från början, vad har de att tillföra nu?

Den brittiske premiärministern Boris Johnson har som jämförelse lyckats hålla fler budskap till den brittiska befolkningen om att hålla ihop och härda ut från sin sjuk- och intensivvårdsbädd än Stefan Löfven varit synlig totalt.

Stockholms smittskyddsläkare Per Follin menar att Stockholm nu gått in i en kritisk fas. Det stämmer säkert ur hans perspektiv men det stämmer även i vidare mening. Det finns oroväckande signaler om att personalen vid de statliga myndigheter som skall komma med en samlad bild börjar nötas ner. Och med ett frånvarande och irrelevant politiskt ledarskap kan det bädda för en baksmälla som kan kasta Sverige bakåt i tiden istället för att föra Sverige till andra sidan ”kurvan”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.