Regeringen öppnar upp för okontrollerbar utveckling av biståndet

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Måndag 20 Apr 2020 2020-04-20
E-post 9488

Regeringens beslut att helt ta bort kraven på egenfinansiering av bistånd, påverkade av icke namngivna civilsamhällesorganisationer samt inte vilja redovisa vilka organisationer de interagerar med i bland annat Sudan öppnar upp för en överhängande risk att medel går till fel ändamål i vaket efter den globala Corona-krisen.

Civilsamhällesorganisationer är centrala aktörer inom utvecklingssamarbetet och genomför två femtedelar av biståndet som Sida finansierar. För att få stöd från Sida måste organisationerna själva finansiera upp till tio procent av sin verksamhet. Dessa pengar kommer vanligen från insamling. På grund av rådande restriktioner upphäver regeringen denna regel resten av året.

Regeringen har i förra veckan beslutat att ta bort det krav på egenfinansiering som finns på biståndsorganisationer i civilsamhället. Anledningen är att underlätta organisationernas arbete.

– Många får det mycket svårare med finansiering, kyrkorna har inte öppet så det är svårt att ta in kollekt, Röda korset får det svårt att samla in pengar på gatan som man brukar. Men det är otroligt viktigt att de kan fortsätta verka trots krisen, säger Peter Eriksson.

Kravet på egenfinansiering av biståndsverksamhet låg tidigare högre än tio procent för att garantera en viss kvalitet i arbetet. 

Regeringen har dessutom gett Sida i uppdrag att analysera och redovisa hur svenska civilsamhällesorganisationer som verkar inom utvecklingssamarbetet påverkas av Covid-19. Sida ska då också lämna förslag till åtgärder som kan underlätta för civilsamhällesorganisationer att trots pandemin fortsätta sin verksamhet.

– Efter att ha pratat med flera representanter från civilsamhället ser vi ett akut behov att upphäva kravet på egeninsats. Samtidigt måste vi utvärdera hur Corona-krisen påverkar det svenska civilsamhället på längre sikt och ge dem det stöd de behöver, säger Peter Eriksson.

Som del av detta ska Sida analysera om civilsamhällesorganisationer har behov av ökad flexibilitet för att kunna agera såväl inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet som inom humanitärt bistånd.

Vilka organisationer som Peter Eriksson varit i kontakt med och påverkats av är okänt. Ledarsidorna har sökt UD och Peter Erikssons presskontakt utan att få kontakt men det är ingen hemlighet att bland annat Islamic Relief har en god relation med Utrikesdepartementet i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet. 

Denna relation byggdes upp av bland annat den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan, idag verksam i Islamic Reliefs systerorganisation Muslim Aid samt Yasri Khan. Khan blev känd för den bredare allmänheten när han offentligt vägrade ta bland annat kvinnliga journalister i hand vid hälsning hänvisande till sin religiösa övertygelse.

Yasri Khan har i likhet med Kaplan även han lämnat Miljöpartiet men återfinns dels som generalsekreterare för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, SMFR samt i kretsarna kring det nystartade islamistiska Partiet Nyans. SMFR grundades av Mehmet Kaplan 2006 och har bland annat samarbetat med en annan av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer, studieförbundet Ibn Rushd.

Peter Erikssons statssekreterare Per Olsson Fridh besökte Sudan och Etiopien den 17-21 september 2019 och trots flertalet påstötningar från Ledarsidorna.se har inte UD velat svara på vilka civilsamhällesorganisationer som Olsson Fridh då besökte. 

Ett av huvudsyftena med Olsson Fridhs resa var att träffa flera av de sudanesiska civilsamhällesorganisationerna. Inte heller Forum Syd, som administrerar stora delar av det svenska biståndet till Sudan genom anslagen de får av Sida har svarat annat än att hänvisa tillbaka till Sida vilka de arbetar med lokalt i Sudan. Då Forum Syd är en ideell förening finns det inga krav på transparens trots att föreningen i huvudsak, till mer än 95 procent, finansieras med skattemedel. Bland Forum Syds medlemsorganisationer återfinns bland annat Islamic Relief som på så sätt kan erhålla biståndsmedel som inte direkt administreras av Sida.

Sudan har varit en hub för internationell terrorism under en längre tid där bland annat Islamic Relief kunnat identifieras som vidareförmedlare av pengar avsedda för bistånd till bland annat den Islamiska staten vilket Ledarsidorna tidigare rapporterat om.

Regeringens beslut om att tills vidare häva kravet på egenfinansiering av delar av biståndet kombinerat med en explicit ovilja att redovisa vilka biståndsorganisationer och representanter de påverkats av samt vilka lokala organisationer de träffat i bland annat Sudan borde ha öppnat för kritiska frågor från oppositionen. Oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, har dock valt att inte ställa några som helst motfrågor eller reagerat på något annat sätt.

Det slopade kravet på egenfinansiering öppnar dessutom ytterligare möjligheter för små föreningar att kunna söka och erhålla medel ur biståndsbudgeten. Föreningar som tidigare inte ens uppfyllt Forum Syds krav och där allmänhetens insyn i praktiken är obefintlig.

Regeringens beslut att helt ta bort kraven på egenfinansiering av bistånd, påverkade av icke namngivna civilsamhällesorganisationer samt oviljan att redovisa vilka organisationer de interagerar med i bland annat Sudan öppnar upp för en överhängande risk att medel går till fel ändamål i vaket efter den globala Corona-krisen.

Slutenheten som regeringen visar är i det närmaste total. Lika grundmurad som beslutsamheten att fortsätta stödja organisationer med direkta kopplingar till det Muslimska brödraskapet och därmed möjliggöra fortsatt okontrollerbar indirekt finansiering av islamistiska våldsbejakande och tillämpande rörelser.

 

Mer om detta kan du läsa om i Islamismen i Sverige som finns att köpa på bland annat BOKUS.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.