Så utsattes svensksomalier för livsfara

Folkbildningsrådet och Ibn Rushd. Montage
  • Onsdag 15 Apr 2020 2020-04-15
E-post 1413

Överdödligheten i den somaliska diasporan i Sverige i sviterna av Covid 19 har väckt uppmärksamhet även internationellt. Tre internationella forskare har genomfört en studie i flera olika länder och kommit fram till slutsaster som inte bara är socioekonomiska.

Kultur, värdlandets förmåga att integrera denna diaspora samt religiös extremism har samspelat och kommit att sätta dessa i en riskzon som kunde ha undvikits genom en annorlunda integrationspolitik.

Folkhälsomyndigheten har specialstuderat överrepresentationen bland personer födda i andra länder. På myndighetens presskonferens i dag tisdag presenterade Anders Tegnell staplar som visade en tydlig överrepresentation i covid-19-fall för personer födda i Somalia, Turkiet, Irak, Finland, Eritrea, Syrien, Iran och Forna Jugoslavien.

– Somalia har en rätt kraftig överrepresentation, konstaterade Tegnell och fortsatte:

– Det här är ett viktigt budskap till oss alla att vi kan rikta insatser mot de här grupperna.

Överdödligheten inom den svensksomaliska diasporan är 1:7, det vill säga sju gånger vanligare enligt Aftonbladets sammanställning. Jämfört med en annan invandrargrupp, syrier, är överdödligheten iögonfallande. En svensksyrier löper 1,8 gånger högre risk att avlida i Covid 19 än övriga befolkningen.

En studie som pekar på de religiösa orsakssambanden

Forskarna som är aktuella är Othman Mahamud, B.S. är av somaliskt ursurpung med en examen I ”Security and Counter Terrorism”, Anne Speckhard, Ph.D., som är direktör vid International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE) och tjänstgör som gästprofessor i psykiatri vid Georgetown samt Molly Ellenberg, M.A. forskare vid ICSVE. Molly Ellenberg har en master i Forensic Psychology från The George Washington University specialistexameni klinisk psykologi från Diego University School of Medicine. Ellenberg är vid ICSVE specialiserad på bland annat IS narrativ.

Förutom de uppenbara och grundläggande socio-ekonomiska faktorerna som skapat trångboddhet och ett allmänt utanförskap har dessa forskare kunnat sluta sig till att kulturella sociala rörelsemönster skapat en god miljö för Covid 19 att spridas. Det, i kombination med ofta bristande språkkunskaper och en känsla av utanförskap har resulterat i en miljö där det nya värdlandets råd och anvisningar inte alltid tas på allvar. Flera av de intervjuade ger uttryck för att den somaliska gruppen i flera olika länder lyssnar mindre på myndigheten än de egna ledarna. ”Stubborn”, eller envis, är ett återkommande begrepp i flera av de intervjuer forskarna genomfört.

Men det som slår igenom i rapporten är kopplingen till religiös extremism. I flera andra fall, som i Iran, har de religiösa ledarna som har en stark position i diasporan menat att de skall vara skyddade mot viruset då det skulle vara Guds straff mot de otrogna. Det som Mahamud, Speckhard och Ellenberg kommit fram till som möjlig tes är därmed inte en isolerad företeelse. Även iranska mullor predikade att Covid 19 var Guds straff mot de otrogna och att rättrogna muslimer skulle vara skyddade genom sin tro.

Att religiösa vanföreställningar utsatt människor för fara genom historien är ingenting som är förbehållet islam. Jehovas vittnen är ett exempel på en religiös kristen sekt som förvägrat medlemmarna både vaccin och blodstransfusioner av religiösa skäl.

På 1930-talet skyllde Jehovas vittnen bland annat cancer, spanska sjukan och psykiska besvär på vaccinationerna. Som ”bibliska skäl” mot vaccination anförde man blodförbudet i Moseböckerna, som man ansåg förbjuda användningen av serum framställt av djurblod. Mot slutet av 1940-talet överfördes dessa resonemang till att också gälla blodtransfusioner. Sedan 1952 är Vittnena inte längre motståndare till vaccinationer, men motståndet mot blodtransfusioner kvarstår.

Muslimska brödraskapets ansvar

Rapporten från de tre forskarna sätter svensk integrationspolitik i fokus i allmänhet och regeringen Löfvens politik att förlita sig på civilsamhällesorganisationerna i synnerhet. För integrationen i utanförskapsområdena har politiker i första hand förlitat sig på det muslimska civilsamhället. Studieförbundet Ibn Rushd framhåller, när kritik framförs mot dess personunioner med Muslimska brödraskapet att de är det studieförbund som möter invandrarna först och ute i de samhällen de etablerar sig i. Ibn Rushd menar att de är en av de viktigaste integrationsresurserna.

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Du kan läsa mer om Muslimska brödraskapet i boken “Muslimska brödraskapet i Sverige”. Du kan köpa den på Bokus.

Det finns även möjlighet att köpa ett signerat exemplar av det lilla lager som var avsett för Johan Westerholms turné tillsammans med Aron Flam. Turnén ställdes dock in på grund av Corona-virusets härjningar i landet. Det finns även ett fåtal exemplar kvar av den numrerade upplagan.

Är du intresserad av detta kontakta förlaget på [email protected]

För varje arrangerad studietimme i svensk samhällskunskap arrangerade studieförbundet mer än fyra timmars utbildning i folkbildning om Islam, interreligiösa möten samt hur att stärka den muslimska identiteten enligt Ibn Rushd egen årsredovisning från 2018.

För varje timme i svenska arrangerade studieförbundet nästan tio timmars utbildning i arabiska enligt samma årsredovisning. Den enda rimliga slutsatsen är att Ibn Rushd tvärtom förstärkt alla de hinder för en lyckad integration istället för medverkat till den. Medverkat till att förstärka de problem de tre forskarna Mahamud, Speckhard och Ellenberg identifierat.

Arabiska och koranstudier har företräde före utbildning som skulle kunna gjort somalisvenskarna i detta fall bättre förutsättningar att förstå vad som händer i det svenska samhället. Undervisningen i arabiska motiverar studieförbundet själva med att den syftar till att kunna ta till sig koranstudierna bättre.

Mer läsning: Ibn Rushd – Folkbildningsförbund eller religiöst samfund

I ljuset av Covid 19 blir den svenska regeringens kulturellt inkapslande integrationspolitik, som förlitar sig på bland annat Ibn Rushd tydlig. En politik som bygger på Ibn Rushds inkapsling och bland annat Sveriges Unga Muslimers, SUM, motstånd. Rashid Musa, SUM:s ordförande har i andra sammanhang menat att ”Sverige kolonialiserar förorten” och har i övrigt fört en separatistisk politik för främst muslimer. Såväl Sveriges Unga Muslimer som studieförbundet Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets nätverksstruktur i Sverige.

Ibn Rushd har visat sig, i ljuset av Covid 19 ha varit en faktor som förstärkt utsattheten hos en redan utsatt grupp. Fördelningen av utbildningstimmarna bör för regeringen tala ett smärtsamt språk.

Den politiska dimensionen

Ansvarigt statsråd är Anna Ekström, S och Uppsala som genom bland annat, eller kanske främst genom  Folkbildningsrådet styr integrationsresurserna i utanförskapsområdena. Ordförande för Folkbildningsrådet är riksdagsledamoten Catharina Håkansson Boman och är generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet är inte en statlig myndighet utan en hybrid. Folkbildningsrådet är ideell förening med vissa myndighetsliknande uppdrag som varje år disponerar 4,4 miljarder kronor för folkbildning. Som ideell förening står stora delar av verksamheten utanför offentlig insyn och styrning. Styrningen baseras på “tillitsmodellen” som infördes av statsrådet Ardalan Shekarabi (S) under hans tid som civilminister. Tillitsmodellen har bland annat resulterat i att verksamma vid NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet kunnat förskingra miljonbelopp av skattemedel.

Folkbildningsrådet har konsekvent motsatt sig en extern granskning av dess verksamhet.

En socialdemokratisk integrationspolitik som bygger på en tillitsmodell har resulterat i att kapsla in och enklavisera nyanlända och ge dessa olika former av särrättigheter istället för integrera dem i samhället. Detta har försatt en redan utsatt grupp i direkt livsfara.

 

Extramaterial:

ICSVE studie av den somaliska diasporans utsatthet. Du finner den även som länk här.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.