Säkerhetspolisen allt mer uppmärksam på vapeninnehav

Säkerhetspolisen Foto: Creative Commons
  • Fredag 24 Apr 2020 2020-04-24
E-post 1399

En dom i Kammarrätten i Göteborg ger polisen rätt i sitt beslut att neka en man licens för två jaktvapen med ljuddämpare. Mannen menar Säkerhetspolisen har kopplingar in i den islamistiska miljön och anses därmed som olämplig för vapeninnehav.

En man i 40-årsåldern med syriskt ursprung ansökte om att få tillstånd att inneha två gevär och en ljuddämpare. Något som pollismyndigheten avslog. Som skäl för beslutet angavs att det i nuläget finns risk för att vapnen kan komma att missbrukas och att Polismyndigheten bedömer att mannen för närvarande inte kan anses lämplig som vapeninnehavare.  Förvaltningsrätten ansåg att Säkerhetspolisens uppgifter om en 42-årig man var för vaga för att dra in tillståndet att inneha vapen. 

Kammarrätten i Göteborg stoppade ansökan efter att polisen överklagat förvaltnngsrättens dom efter uppgifter om mannens kontakter med individer ur den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Dagens Juridik var först att rapportera om detta.

Att mannen sedan lång tid har ett engagemang i Syrien som inledningsvis oppositionell mot Syriens president Bashar al Assad framgår tydligt visar Ledarsidornas kartläggning. Mannen har även genomfört insamlingar i Sverige för framför allt barns situation i bland annat Aleppo. Av mannens synliga aktiviteter på sociala medier går det inte att med säkerhet utläsa islamistiska sympatier men det är ingen nyhet att även inledningsvis sekulära eller moderata islamistiska oppositionella till den syriska regimen radikaliseras över tid. Det är de radikala islamisterna som utåt sett får något att hända i Syrien. Radikalisering i diasporan är på intet sätt ovanligt.

Det går inte att utesluta, vilket Säkerhetspolisens bedömning tyder på, att mannen har radikaliserats sedan sin ankomst till Sverige.  För den islamistiska miljön utgör frustrerade flyktingar i diasporan lågt hängande frukter.

Men det som även är värt att notera är viljan att förvärva vapen som i grunden är avsedda för jakt, dessutom försedda med ljuddämpare. I sig något apart men med mannens ursprung och bakgrund bör intresset för svensk viltvård vara något som avviker. Men som trots detta blivit allt vanligare.

Sedan flera år har nya grupper ansökt om licens för jaktvapen menar källor inom Polismyndigheten till Ledarsidorna. Detta är genomgående i hela landet. Grupper som inte tidigare visat något större intresse för svensk viltvård i allmänhet och inte heller har tillgång till jaktmarker i synnerhet. Även kurserna till Jägarexamen uppvisar i flera städer andra kursdeltagare än tidigare. Antalet utrikesfödda med ursprung i Mellanöstern har ökat likaså kvinnor i övre medelåldern. Ett av de områden som Ledarsidornas källor pekar på är det nymorndade intresset för svensk jakt på bland annat Järvafältet i Stockholm med orterna Tensta, Rinkeby, Husby och Kista.

Alternativet för dessa, om det är att beväpna sig själva eller om det är ett allmänt intresse för vapen är att gå med i en skytteförening. Kraven på skicklighet är dock avsevärt högre och tiden, samt de pengar som erfordras för att nå en nivå där vapenlicens kan beviljas och vapnet får förvaras i hemmet så pass höga att det sannolikt ses som ett oöverstigligt hinder. Väsentligt lättare är det att gå via en jägarexamen om det endast är ett vapen som är av intresse.

Det som däremot nu är positivt är att såväl NOA som Säkerhetspolisen börjat ta dessa anomalier på allvar och ifrågasätter behov av att äga och förvara jaktvapen med ljuddämpare i hemmet. I synnerhet om den enskilde sökande inte kan uteslutas ha radikaliserats i ren frustration över situationen i ursprungslandet och nyttjar de lägre krav för innehav av jaktvapen som lagen medger.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.