Sverigedemokraternas politik mot terrorism närmar sig den feministiska utrikespolitiken

Svensk styrka i Mali. Foto: Försvarsmakten
  • Måndag 6 Apr 2020 2020-04-06
E-post 634

Sverigedemokraternas linje i utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet och i relation till internationell terrorism är till förväxling lik den feministiska linje som fördes av Margot Wallström när de motsätter sig ett svenskt deltagande i en internationell antiterroroperation.

Ett svenskt specialförband ska ingå i en internationell styrka som aktivt ska bekämpa terroristgrupper i Mali. Trots att uppdraget är förenat med stora risker, att det bitvis kan vara farligare än det i Afghanistan, har Sveriges deltagande ett brett stöd i riksdagen rapporterar Sveriges Radio.

Den svenska truppen om 150 soldater av totalt 500 officerare officerare i operation Takuba som leds av Frankrike och ska från slutet av sommaren verka i gränsområdet mellan Mali och Niger där risken för terroristattacker och väpnat våld är hög, enligt Försvarsmakten. 

Gruppen ska aktivt bekämpa terrorister i området som har kopplingar till Al-Qaida och Islamiska Staten, IS. Förhoppningen är att stabilisera Mali och underlätta för den FN-ledda Minusmastyrkan där Sverige också deltar.

Mali, Mauretanien, Libyen, Nigeria samt delar av Algeriet har ökat i betydelse för Al-Qaida och IS sedan den terroteriellt kollapsade i Syrien. Även Boko Haram, som är starka i bland annat Nigeria har svurit trohet till IS och det finns även kopplingar till al Shabab som är verksamma främst i Somalia. Förutom Boko Haram har samtliga organisationer kopplingar till Sverige.

Turkiet är inte vän till det internationella engagemanget mot terrorism i Nordafrika som de mer och mer gör anspråk på att vara inom den turkiska intressesfären. Bland annat är Turkiet ett av få länder som ger den Libyska islamistiska regimen i Tripoli sitt stöd och har sedan tidigare aviserat turkiska truppförstärkningar i det blodiga inbördeskriget. Något som bland annat Frankrike protesterat mot.

De enda två riksdagspartier som motsätter sig insatsen är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ssverigedemokraterna motstätter sig det svenska deltagandet i operationen med hänvisning till att Sverige behöver bygga upp sitt territoriella försvar istället.

Sverige har sedan lång tid, sedan 2014 arbetat för en feministisk utrikespolitik vilket föranlett en positionsförflyttning från den axel som består av framför allt USA och Saudiarabien som är svurna motståndare till dessa terrorgrupper och tillsammans med EU, Nederländerna och Marocko bildar en enad front i ”Global Forum against Terrorism” mot dem. Sverige är till skillnad från Danmark endast representerat via EU.

Sverige har ett dåligt rykte inom terrorbekämpning med svag och senfärdig lagstiftning samt i många fall har Sverige utgjort en rekryteringsbas till terrororganisationer. Sverige är vid sidan av Belgien den största nettoexportören av islamistiska terrorister i EU. Ett av de få områden har respekt och gott rykte är engagemanget i att möta terrorism som förr eller senare når Europa och Sverige. För även om IS har utfärdat reseförbud för sina jihadister till EU har vare sig IS eller al-Qaida på något sätt ändrat sina planer för Europa och det fria väst.

Sverigedemokraternas beslut att inte vilja angripa terrorism vid roten, i detta fall genom IS och al-Qaidas styrketillväxt i Mali och det angränsande Mauretanien sticker av från deras politik att möta problemen långt ute från Sveriges gränser. Beslutet ligger i allt väsentligt närmare Margot Wallströms feministiska utrikespolitik. Wallström var ingen större anhängare av att göra gemensam sak med bland annat Frankrike och övriga medlemsstater i ”Global Forum aganisnt Terrorism” där Marocko håller en av vice-ordförandeposterna.

Likt Margot Wallström och Bommersviksvänstern stödjer Sverigedemokraterna ett fritt Västsahara där Polisario gör anspråk på överhöghet. Polisario är idag en allt tydligare rekryteringsbas för IS och al-Qaida och har vid ett flertal tillfällen förskingrat biståndsmedel från EU. Polisarios intäktskällor omfattar även människosmuggling.

Sverigedemokraternas linje i utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet och i relation till internationell terrorism är till förväxling lik den feministiska linje som fördes av Margot Wallström. Och helt i linje med Turkiets president Recep Tayyip Erdogans önskemål.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.