Tro och solidaritet ramar in nytt asylprogram med antisemitiskt tankegods

Socialdemokrater för Tro och solidaritet, Per Albin Hansson. Montage.
  • Tisdag 21 Apr 2020 2020-04-21
E-post 2458

Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet låter rama in sitt asylprogram med en av de företrädare, Per Albin Hansson, som kanske mest och tydligast av alla representerar ett av de mörkaste kapitlen i Socialdemokraternas historia bör inte betecknas som någon slump. För trots de fina orden och de generösa förslagen att tillåta bland annat månggifte präglas Tro och Solidaritet kanske mest av alla inom arbetarrörelsen av de värderingar som rådde i Sverige under Europas mörkaste år i modern tid.

Socialdemokrater för Tro och solidaritet lanserade nyligen programmet ”28 förslag för en human asylpolitik”. En motvikt till de inom socialdemokraterna, främst kommunpolitiker, som vill ligga kvar i en reglerad migrationspolitik.

På de allra flesta punkterna går Tro och solidaritet emot den av regeringen förda politiken. Som ledstjärna för arbetet med en socialdemokratisk asylpolitik lyfter de fram Per Albin Hansson, Socialdemokraternas ordförande 1925–1946 samt statsminister 1932–1936 och 1936–1946. Tro och solidaritet skriver att

Per-Albin Hansson var den socialdemokratiska ledare i historien som mer än någon annan navigerade genom en tid då hatet mot minoriteter stegrades och samhällen slets i stycken. Hans svar på det hatet hette inte kulturell likriktning, utan folkhemmet: ”Att  så ordna vårt land att alla känna sig där ha ett hem. Det skall icke i det stora hemmet finnas styvbarn och kelbarn”, som han sade i ett valtal år 1921.

Hur väl Per Albin Hansson navigerade Sverige genom sin tid som statsminister vittnar en rad olika beslut om. Och att tanken med Folkhemmet även var att det var etniskt och kulturellt homogent med en eftergiftspolitik i relation med andra ideologier som bärande idé. Tro och Solidaritet kännetecknas av eftergiftspolitik i relation till det Muslimska brödraskapets fascistiska ideologi samt de senaste åren en endast nödtorftigt dold antisemitism på exakt samma sätt som Per Albin Hanssons politik präglades av eftergiftspolitik blandat med antisemitism under hans tid.

Den den s.k ”Baltutlämningen” genom signerandet av den not som sändes till Sovjetunionen den 16 juni 1945 var ett exempel på Per Albin Hanssons eftergiftspolitik. Ett annat genom beslutet att låta stämpla ett rött ”J” i judars pass. I början av hösten 1938 framförde svenska regeringen, under ledning av Per Albin Hansson önskemål  till Tyskland att särskilja judars pass från övriga tyskars pass så att dessa kunde avvisas direkt vid gränsen och inte släppas in i Sverige.

En svensk idé som nazisterna tog till sig med viss entusiasm. Reformen kom att införas omedelbart efter det svenska initiativet.

Antisemitismen inom socialdemokraterna under Per Albin Hanssons tid finns noga dokumenterad av Aron Flam´s bok ”Det här är en svensk tiger” (Samistat 2019) med styrkta källor. Flam lyfter i sin bok fram även det faktum att Sverige efter andra världskriget blev tvingade att betala krigsskadestånd till bland annat överlevare från Förintelsen. Allt baserat på beslut som fattats av bland annat Per Albin Hansson. Hade inte Sverige, som in i det sista försökte skriva om skadeståndet till att vara ”ett lån” betalat ut skadeståndet hade konsekvensen blivit att Sverige för lång tid skulle föras upp på USA:s sanktionslista över ”skurk-stater”.

”Det här är en svensk tiger” finns recenserad på Ledarsidorna.se och finns numera även som ljudbok på bland annat Bokus.

Denna tradition är, trots Tro och solidatitets program i övrigt som bland annat syftar till att tillåta månggifte eller polygama äktenskap, fortfarande djupt förankrad i sidoorganisationen. 

Ett exempel på denna idétradition är den förre ordföranden i Tro och Solidaritet Peter Weideruds debattinlägg på SVT Opinion från 2011. Weiderud menar att till exempel homofobi kan accepteras bland muslimska socialdemokrater eftersom de befinner sig i början av sin demokratiska evolution. Weiderud anställdes våren 2019 på Utrikesdepartementet som kansliråd av Margot Wallström för att arbeta med interreligiösa dialoger. Weiderud är idag placerad i ledningsgruppen på UD:s avdelning för konflikthantering tillsammans tidigare kabinettssekreterare Annika Söder som inte alls lämnat UD.

Ett annat närtida exempel på att tankegodset från Per Albin Hanssons tid lever kvar i socialdemokraterna är den utbredda antisemitismen inom partidistriktet i Skånes ungdomsförbund, SSU Skåne. Den antisemitismen, och de odemokratiska värderingarna har föranlett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälleesfrågor att räkna ner SSU:s statsbidrag. Och inte endast SSU. Malmös tidigare kommunalråd Illmar Reepalu var vida känd för sina antisemitiska sympatier upp till en sådan nivå att USA:s tidigare president Barack Obama reagerade genom att sända ett särskilt sändebud till Malmö. Obama fick genom detta bilden av ett antisemitiskt Malmö bekräftad.

Det tredje, kanske mest öppet kommunicerade är förbundsstyrelseledamoten i Tro och Solidaritet Adrian Kabas tidigare påståenden. Tidskriften Expo sammanfattar det hela:

I en ledare den 2 juli i den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik skrev Kaba att counterjihadrörelsen är en ”judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Kaba har kallat beskrivningen för ”en olycklig formulering” som ”slank” in i texten. Det olyckliga, enligt honom, var referensen till det judiska. Kopplingen till och betydelsen av ”sionismen” är emellertid inget han ångrar eller backar från. Detta är inte första gången Kaba ger uttryck för konspiratoriska idéer i linje med en klassisk antijudisk världsåskådning. I en diskussion på en annan socialdemokrats vägg i november förra året använde han ordet ”världsherraväldet” för att beskriva Israel.

Kaba menade senare att han skulle ta tillbaka sina uttalanden om det kunde bevisas att de var konspiratoriska. Först 2018 retirerade han helt. Men Tro och Solidaritet vidtog inga åtgärder mot Kaba under denna tid utan han satt då, och sitter fortfarande som förtroendevald i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse. Han kom dock att skiljas från uppdraget att ansvara för de interreligiösa dialogerna i Malmö efter sina uttalanden.

Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet låter rama in sitt asylprogram med en av de företrädare, Per Albin Hansson, som kanske mest och tydligast av alla representerar ett av de mörkaste delkapitlen i Socialdemokraternas historia bör inte betecknas som någon slump. För trots de fina orden och de generösa förslagen präglas Tro och Solidaritet kanske mest av alla inom arbetarrörelsen av de värderingar som rådde i Sverige under Europas mörkaste år i modern tid.

Om detta vittnar om inte annat det senaste decenniets uttalanden om. Att det apologetiska och rasistiska samt antisemitiska tankegodset aldrig lämnat Socialdemokraterna i egentlig mening.

 

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), fram till 2011 Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF, kallad Broderskapsrörelsen), är en svensk politisk sidoorganisation inom Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP), som ursprungligen organiserade protestantiskt kristna socialdemokrater, men sedan 2011 troende inom olika religioner.

Som socialdemokraterna officiella sidoorganisation är Tro och solidaritets ordförande permanent inadjungerad 

Förutom organisationens nuvarande ordförande, professor Ulf Bjereld vid Göteborgs universitet och flitigt anlitad expertkommentator på SVT samt hans företrädare Peter Weiderud vid UD är bland annat Ulla Löfven, statsminister Stefan Löfvens hustru även Sida´s generaldirektör Carin Jämtin samt energiminister Ibrahim Baylan medlemmar i sidoorganisationen. Andra namnkunniga medlemmar är Anna Ardin, diakon vid Equmeniakyrkan och författare till "Politisk och profetisk diakoni" samt Helle Klein, idag ordförande för Sveriges tidskrifter samt chefredaktör på Dagens arbete.

Bland tidigare medlemmar kan räknas Omar Mustafa, studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundschef samt Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimers, SUM ordförande. I likhet med SSU Skåne förlorade SUM rätten till statsbidrag 2019 i en dom i Stockholms kammarrätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.