Endast Nyamko Sabuni själv kan skingra dimmorna

  • Tisdag 12 Maj 2020 2020-05-12
E-post 773

Granskningen av liberalernas partiledare Nyamko Sabuni når endast halvvägs. I Sabunis tidigare karriär finns det formella band med en tydlig identitetspolitisk aktör och frågan som nu måste få sitt svar är i vilken utsträckning som hon fortfarande har en fot kvar i denna rörelse och i vilken utsträckning det påverkar Liberalernas politik. 

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har fått intern kritik för att stå under ett osunt inflytande från lobbyister. I en intervju med SVT:s Morgonstudion försvarar hon sig återigen.

– Lögner ska nu tillåtas definiera vem jag är som person och vem jag är som partiledare, jag kommer inte tillåta det.

Samtidigt går den tidigare partiledaren för Liberalerna Lars Leionborg ut i ett inlägg på Facebook och misstänkliggör de 20-talet uppgiftslämnare som legat till grund för SvD:s Annie Reuterskiölds granskning av Liberalernas kopplingar till den PR-byrå, Nordic PA grundad av Liberalernas tidigare partisekreterare Johan Jakobsson.

 

Leijonborg skriver bland annat:

Anonyma källor är problematiskt. Det är så uppenbart att de som kräver anonymitet ofta har en egen agenda, som långt ifrån alltid är att sanningen ska komma fram. Det gäller särskilt organisationer eller företag som befinner sig i turbulenta tider, i Liberalernas fall just gått igenom en strid om partiledarposten. Jag tycker mig se en viss vilja att förminska Nyamko Sabuni i de yttranden som återges i Svenska Dagbladet.

Vad Leijonborg dock missar är att denna strid kantades av något som inte kan anses vara någon slump. 

Samma vecka som Nyamko Sabuni aviserade sin kandidatur släcktes Afrosvenskarnas Riksförbunds, ASR hemsida ner för underhåll. Den tändes nyligen upp igen med ett helt nytt utseende, ett drygt halvår senare och det är idag oklart hur mycket av den tidigare informationen som följde med i renoveringen.

Nyamko Sabuni har varit ordförande för ASR och även haft uppdrag för organisationen som projektledare. ASR tillhör det kluster av nätverksorganisationer som över tid har samarbetat med det Muslimska brödraskapet i Sverige. ASR har även på egen hand bjudit in öppet antisemitiska föreläsare och lagt ut dessa föreläsningar från bland annat Café Pan Africa på internet.

Att Nyamko Sabuni på något sätt åtminstone inledningsvis under sitt partiledaskap stått under denna organisations inflytande vittnar hennes tre första tal om. I samtliga tal lyfte Sabuni in sitt afrikanska ursprung. 

Jag själv blev förvånad. Jag förknippar inte Nyamko Sabuni med en minoritetsgrupp. För mig är hon lika svensk som jag.  Jag tänker inte på Sabuni som bördig från Afrika förrän när hon själv påpekar det. Men aldrig tidigare hade afrikanismen gjort ett så tydligt avtryck i partiledartal som i hennes första tre anföranden. 

Afrikanismen är en rörelse som finns endast utanför Afrika och strävar efter att sätta bilden av att afrikaner är en homogen grupp som förtrycks på andra kontintenter. Ingenting kan vara mer felaktigt. Afrika består av c.a 3 000 stammar som i sig talar runt 2 000 olika språk. De många blodiga krigen vittnar om starka spänningar samtidigt som den afrikanska slavhandeln inte på något sätt dött ut. Tvärtom bedrivs det idag slavhandel på kontinenten vilket presenterades nyligen i en artikel i Deutche Welle.

Hur Sabuni ställer sig till afrikanismen och ASR är fortfarande oklart, en fråga där vare sig hon själv eller ASR har varit tydliga med hennes inställning till organisationen idag. Inte heller hur mycket hon låter sig påverkas av sin tidigare uppdragsgivare och organisation som hon en gång varit ordförande för.

Och inte blev nedsläckningen av hemsidan till någon större hjälp i granskningen av Sabuni inför Liberalernas partiledarval 2019.

För även om ASR inte själva som organisation är direkt involverade i rättsprocessen mot Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie Hermansson (S) där Hermansson stämts av bland annat Fatima Doubakil så är det ett frågetecken kring detta. Doubakils make är Nyamko Sabunis bror Kitimbwa Sabuni som fortfarande är talesperson för ASR.

Familjeband skall inte påverka valet av en partiledare. ASR skall, i likhet med Kitimbwa Sabuni stå på egna ben och svara för sina egna beslut. Men frågan som måste ställas, med tanke på hur Sabuni inledde sin partiledarbana med att lyfta in afrikanismen, är i vilken utsträckning hon fortfarande delar ASR värderingar och huvudsakliga agenda. Att föra in afrikanismen i politiken som tidigare ordförande och projektledare för organisationen. Om hon på något sätt har en fot kvar i en av de tydligaste identitetspolitiska rörelserna i Sverige.

Detta är inte, som Leijonborg och Sabuni själv vill påskina, vare sig lögner eller rykten. Det är en fråga.

Det är en fråga där endast Sabuni själv kan skingra dimmorna om var hon står idag i förhållande till identitetspolitik i allmänhet och företrädare för Afrosvenskarnas Riksförbund samt afrikanismen som idé i synnerhet. Det är, för att använda hennes egna ord, endast hon själv som ska kunna definiera henne som partiledare och då kan det vara en fördel att svara på frågan om hon fortfarande har en fot kvar i Afrosvenskarnas Riksförbund eller inte.

Den är tillräckligt enkel för att kunna besvaras med ett ja eller ett nej.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.