Försvarsutbildarna sprider falska nyheter

  • Måndag 4 Maj 2020 2020-05-04
E-post 1310

Försvarsutbildarna påstår att utpekandet av Ibn Rushd som islamistisk organisation saknar grund. Tvärtom finns det ett antal rapporter som konstaterar kopplingarna till Muslimska Brödraskapet. Ibn Rushd består i sig av ett antal underliggande organisationer med flertalet personunioner.

Försvarsutbildarna påstår att Ledarsidorna, genom avslöjandet av samarbetet med Muslimska brödraskapets nätverksorganisation Ibn Rushd sprider falska nyheter. Den som sprider en vrångbild, helt i avsaknad av grund eller substans, är dock Försvarsutbildarna som utgör en viktig komponent i totalförsvaret.

Försvarsutbildarna använder sig av svepande formuleringar utan stöd i några utredningar eller de domslut som fallit på senare tid. De har inte satt sig in i sakfrågan och bör anses ha brustit i sitt säkerhetsmedvetande. Alternativt har de gjort medvetna val.

Inledningsvis konstaterar FOI, som till skillnad från Försvarsutbildarna är en myndighet, rapport FOI R 4608 SE, “Muslimska Brödraskapet – En kunskapsöversikt” angående de Muslimska Familjedagarna där Sveriges Unga Muslimer (SUM), som är en del av Ibn Rushd, tillsammans med IFiS arrangerade “De Muslimska Familjedagarna” mellan åren 2008 och 2018. Rapporten konstaterar att Ibn Rushd vid grundandet tog avstamp i Brödraskapets ideologiska inriktning.

De Muslimska familjedagarna kom att återkommande bjuda in internationellt kända antisemiter samt jihadistpredikanter. Ibn Rushd har även bjudit in den kände konvertiten och antisemiten Yvonne Ridley. Detta har dokumenterats av bland annat stiftelsen Expo.

SUM förlorade hösten 2019 (2019-10-31 Dom 1383-19) rätten till att uppbära statsbidrag från MUCF med anledning av kopplingar och värderingar som överensstämde med Muslimska Brödraskapet.

IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som är en del av Ibn Rush bekänner sig till Muslimska brödraskapets ideologi i enlighet med sina egna stadgar.Vidare konstaterar professor Erik Amnås rapport till Folkbildningsrådet, “När tilliten prövas” att dessa kopplingar mellan Ibn Rushd och Brödraskapet existerar. Att Ibn Rushd har haft sympatisörer med Brödraskapet inom organisationen vitsordas även av dess nuvarande ordförande Zana Muhammed i efterhand.

Dock är personförändringarna så pass begränsade att Ibn Rushd fortfarande bör betraktas som en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Främst för att de organiserar Sveriges Unga Muslimer samt Islamiska Förbundet i Sverige där den förra förlorat rätten till statsbidrag och den senare öppet bekänner sig till ideologin.

Det bör vara anmärkningsvärt att Försvarsutbildarna, som är en del av Totalförsvaret, inte har förmått att ta del av MUCF, FOI, MSB och andras utredningar. Mest anmärkningsvärt är att de inte satt sig in i sakfrågan eller genom den dom som föll den 31 oktober i Stockholms kammarrätt innan de kommer med sina påståenden.

Försvarsutbildarnas svepande påståenden, att Ledarsidorna inte skulle baserat nyheten på ett faktiskt sakläge utan att kunna prestera något som styrker deras bild är dock inte förvånande på något sätt. Tvärtom logisk.

Då Försvarsutbildarna är en ideell förening utan egentlig insyn, trots att hela dess budget består av skattemedel, har de en åtråvärd position att försvara som ingående i Totalförsvaret.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.