I skuggan av Corona: Muslimska brödraskapet expanderar i Sverige

Abderizak Waberi och Omar Mustafa. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 26 Maj 2020 2020-05-26
E-post 5809

Som Ledarsidorna tidigare kunnat rapportera om flyttar det Muslimska brödraskapet nätverksorganisationer och associerade kontiunerligt fram sina positioner. Att Römosseskolan, eller mer formellt Föreningen Framstegsskolan, nu expanderar sin verksamhet i Safirskolans lokaler är ingen slump. Snarare utnyttjar dessa den möjlighet som öppnats i skuggan av Corona-krisen.

Abderizak Waberi står i begrepp att expandera in friskoleverksamhet i Angered i Göteborg. I Safirskolans numera tomma lokaler förbereder nu den tidigare kritiserade Römosseskolan undervisnig. Römosseskolan har tidigare fått kritik vid flertalet granskningar av Skolverket för att de religiösa inslagen haft diskriminerande uttryck.

I samma lokaler som Safirskolan tvingades lämna i vintras efter att den förlorat tillståndet efter att ha avslöjats ha kopplingar till extremism planerar nu rektorn till Römosseskolan i Angered att öpnna en ny friskola för samma kategori elever. Detta var DN först att rapportera om. Det var efter att Safirskolan den 8 april förlorat överklagandet till Förvaltningsrätten har ägarbolaget bakom Safirskolan/Vetenskapsskolan valt att inte driva sin sak vidare – och sagt upp lokalerna.

Römosseskolan, där den tidigare riksdagsledamoten Abdirizak Waberi är rektor, har långt framskridna förberedelser att till hösten öppna ytterligare en skola i Göteborg.

Vad som återstår är etableringskontrollen och en granskning av ekonomin. Skolan väntas inom kort informera Göteborgs stad om hur många elever som sökt in till den F-5-skola som planeras. Föreningen Framstegsskolan fick nyligen godkänt av  Skolinspektionens ägar- och ledningsprövning. Bland de personer som granskades fanns dock inte Römosseskolans grundare och nuvarande rektor Abdirizak Waberi, riksdagsledamot samt suppleant i riksdagens försvarsutskott för Moderaterna 2010-2014 och ordförande för Sveriges islamiska skolor 2006-2011.

Efter det att Abderizak Waberi lämnade riksdagen utsågs han till vice president för FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe. FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare Brödraskapets paraplyorganisation i Europa. Innan Waberi blev riksdagsledamot var han ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS som enligt sina egna stadgar är en av FIOE grundande organisationer. Waberi efterträddes som ordförande för IFiS av Ibn Rushd tidigare förbundschef Omar Mustafa.

IFiS, som idag är en stiftelse (den ombildades under Omar Mustafas tid som ordförande) är än idag permanent kopplat till Brödraskapet genom stadgarna. Skulle föreningen, eller stiftelsen, upplösas tillfaller samtliga tillgångar FIOE. På samma sätt har studieförbundet Ibn Rushd utformat sina stadgar. Skulle studieförbundet upplösas tillfaller tillgångarna IFiS varför såväl Ibn Rushd som IFiS kan sägas ha fasta stadgemässiga band, en form av juridiskt bindande, med Muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.

Abderizak Waberi är idag ordförande för det islamistiska somaliska partiet Xisbiga Midnimo Qaran/National Unity Party – Sweden. Partiet har ett dokumenterat samarbete med det turkiska islamistiska partiet Saadet. 

Saadet är den konservativa falangen av Fazilet Partisi, FP, som förbjöds i Turkiet 2001. Ur askan av FP reste sig dagens turkiska maktparti, den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans AKP som bestod av den reformerta falangen samt Saadet som representerar den konservativa falangen av islamistiska ”hard-liners”. Saadet erkänner inte samarbetet med USA och är det turkiska parti som öppet samarbetar med Muslimska brödraskapet. Saadet anses vara än mer radikalt än AKP:s regerignspartner MHP där det senare partiet är mest känt för sin ungdomsorganisation de Grå vargarna.

Som Ledarsidorna tidigare kunnat rapportera om flyttar det Muslimska brödraskapet nätverksorganisationer och associerade kontiunerligt fram sina positioner. Att Römosseskolan, eller mer formellt Föreningen Framstegsskolan, nu expanderar sin verksamhet i Safirskolans lokaler är ingen slump.

Snarare utnyttjar dessa nu den möjlighet som öppnats i skuggan av Corona-krisen.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen I SVERIGE av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Översättningen av "Islamismen i Sverige" till norska för den norska marknaden är nu klar för utgivning. Den går att boka genom det norska förlaget Document.

Ur presentationen av boken för den norska marknaden:

I en imponerende detaljert redegjørelse som omfatter rundt to hundre navn på personer og en rekke navn på organisasjoner, avdekker Westerholm, som er tidligere etterretningsoffiser, ikke bare muslimbrødrenes nettverk i Sverige, men også hvordan dette opererer for å skaffe seg maksimal innflytelse. Redegjørelsen, som tar form av et digert puslespill, avtegner konturene av et mangehodet monster som trekker i tråder som hver for seg langt fra alltid ville fremkalle noen større uro, men som sett i sammenheng er dypt urovekkende.

Westerholm påviser hvordan nettverkets medlemmer opptrer i samsvar med en etableringsstrategi som Brorskapet har fastlagt i et dokument fra 1991. Dette vet man fordi FBI i sin tid beslagla en kopi av det under en husundersøkelse hos en amerikansk statsborger som var mistenkt for å støtte Hamas. Dokumentet ble frigitt av USAs domstolsarkiv i 2013, og er i sin helhet gjengitt i boken, der det for første gang gjøres tilgjengelig for offentligheten. Her avsløres en strategi helt i tråd med den som Brorskapets åndelige leder Yusuf al-Qaradawi har anbefalt, og siden 1989 iverksatt i Europa.

...

Med utgivelsen har Westerholm tatt steget inn blant de fremste ekspertene i verden på den organiserte islamismen.

Boken finns på svenska som e-, tal och vanlig bol på bland annat Bokus men även som streamingtjänst och talbok på Storytel inläst av Jan Pekkari.

Det finns fortfarande ett femtiotal exemplar kvar hos författaren, både med och utan numrerad extraillustration. Är du intresserad av ett sådant exemplar maila då på [email protected].

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se