Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets fasta struktur – avslöjade av sina egna stadgar

Muslimska brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Söndag 31 Maj 2020 2020-05-31
E-post 2145

Studieförbundet Ibn Rushd försäkrar omvärlden att de inte har några kopplingar alls till det Muslimska brödraskapet. Men det räcker med att gå in i deras och andras egen dokumentation, som till exempel stadgar och samägande, för att sluta sig till att banden med Brödraskapet är fasta och långtgående.

Studieförbundet Ibn Rushd ordförande Zana Muhammed menar i en replik till Sameh Egyptson i tidningen Dagen att Ibn Rushd inte har några formella eller organisatoriska kopplingar till Muslimska brödraskapet. Zana Muhammed hänvisar till den studie som professor Erik Amnå lät genomföra på uppdrag åt Folkbildningsrådet, rapporten ”När tilliten prövas”. 

Rapporten har kritiserats av docent Aje Carlbom och docent Magnus Ranstorp för bristande ekonomisk genomlysning av studieförbundet.  Men det finns fler brister än så visar Ledarsidornas granskning av rapporten efter Zana Muhammeds uttryckliga försäkran att studieförbundet inte ingår i det Muslimska brödraskapets nätverksstruktur.

Granskningen baseras på studieförbundets och andra organisationer ingående i det Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers egen dokumentation och egna uttalanden. 

Det finns tydliga organisatoriska kopplingar mellan Muslimska Brödraskapet och flera av Ibn Rushd medlemsorganisationer, inklusive studieförbundet självt. Fasta kopplingar om tydligt framgår av deras egna stadgar. Stadgebaserade organisatoriska band som beslutats i årsmöte eller vid organisationernas grundande.

Islamiska Förbundet i Sverige

 

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, är att beteckna som Muslimska brödraskapets äldsta nätverksorganisation i Sveirge. IFiS är idag en av studieförbundet Ibn Rushds medlemsorganisationer vid sidan av bland annat Islamic Relief och Sveriges Unga Muslimer.

Islamiska förbundet i Sverige, IFiS som bildades 1987, föregånget av Islamiska Förbundet i Stockholm som idag driver Stockholms moské. 

  • Enligt sina egna stagdar är IFiS medgrundare av Muslimska brödraskapets europeiska moderorganisation Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE. 
  • FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare Brödraskapets europeiska moderorganisation. 
  • IFiS har vid flera tillfällen markerat att dess ideologiska tolkning av Koranen överenstämmer med Brödraskapet. 
  • Bandet lever kvar idag även genom att IFiS i sina stadgar reglerar att vid en eventuell upplösning av förbundet skall tillgångarna tillfalla FIOE. Som IFiS själva varit med och grundat. 

IFiS är därmed en av de tydligaste av Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisationer då de inte bara ideologiskt kopplas samman med Brödraskapet enligt egna utsagor utan även genom juridiskt bindande stadgar.

Islamic Relief

 

En annan organisation som IFiS grundat 1992 är Islamic Relief Sverige. Allt i enlighet med Islamic Relief Sverige egna stadgar. Islamic Relief Sverige är en del av Islamic Relief International. Tyskland är ett av flera länder som numera konstaterat att Islamic Relief är en av Brödraskapets nätverksorganisationer. Islamic Relief är terrorklassificerat av bland annat Israel och Förenade Arabemiraten. Den internationella banken HSBC har avslutat allt samarbete med Islamic Relief efter att finansiering av bland annat Hamas avslöjats. Hamas är klassat som terroristorganisation av bland annat EU och USA.

Sambandet har förstärkts av en personunion med bland annat Omar Mustafa. Mustafa satt i styrelsen så sent som 2019 och han har tidigare varit ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige samt förbundschef för Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd

 

Studieförbundet Ibn Rushd bildades 2001 på initiativ av IFiS.

I fallet med studieförbundet Ibn Rushd är de stadgemässiga banden identitiska med IFiS. Enligt studieförbundets egna stadgar skall alla tillgångar överföras till IFiS om det skulle upplösas. Som i sin tur, enligt sina stadgar, skall överföra sina tillgångar till FIOE vid en eventuell upplösning. Muslimska brödraskapet.

Övrigt

 

Ytterligare en av Ibn Rushd medlemsorganisationer går på liknande sätt, Sveriges Unga Muslimer, SUM. På samma sätt som IFiS var en av grundarna till Brödraskapets europeiska organisation FIOE var SUM medgrundare till Forum of European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO 1996. 

FEMYSO är FIOE officiella ungdomsorganisation. I styrelsen för FEMYSO har bland annat Omar Mustafa suttit.

En annan namnkunnig svensk medborgare som haft framträdande roller i både IFiS och FIOE är den tidigare riksdagsledamoten Abderizak Waberi (M). Waberi var Mustafas företrädare på posten som ordförande för IFiS och blev sedan vice president för FIOE efter att han lämnat riksdgen. Waberi är idag aktuell som ordförande för det somaliska islamistiska somaliska partiet Xisbiga Midnimo Qaran/National Unity Party – Sweden. Partiet har ett dokumenterat samarbete med det turkiska islamistiska partiet Saadet. 

Det var under Omar Mustafas tid som samtida ordförande för IFiS och förbundschef för studieförbundet Ibn Rushd när hälften av ägandet i Granhedsgården AB fördes över från studieförbundet till IFiS som samtidigt ombildades till en stiftelse. 

Förvärvet av Granhedsgården finansierades i huvudsak av statsbidrag efter Folkbildningsrådets muntliga godkännande. Folkbildningsrådet har inte kunnat redovisa eller lämna ut protokoll eller beredningunderlag för godkännandet av transaktionen trots återkommande propåer från Ledarsidorna.

Studieförbundets organisatoriska band med IFiS som är den av Muslimska brödraskapets mest tydliga svenska nätverksorganisation, både genom stadgarna och genom egna ställningstaganden i relation till Brödraskapets ideologi bör anses vara lika klarlagda som fasta och långtgående.

Genom samägandet av kursgården Granhedsgården  tillsammans med IFiS förstärks dessutom den fasta stadgemässiga organisationsstrukturen den permanenta organisatoriska associationen och tillhörigheten med det Muslimska brödraskapet.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen I SVERIGE av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Islamismen i Sverige är inte en bok om islam. Det är en bok om islamism, en fascistisk rörelse med rötter i 1930-talets nazism men som tar skydd bakom att hävda att den är en religion. Den är idag att anse som etablerad i den svenska samhällskroppen i fler olika partier, myndigheter och inom både det biståndsindustriella komplexet och utbildningsväsendet.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Bengt G Nilsson, författare till "Oljans pris" och "I tyst samförstånd":

"Har nyligen läst ut Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” och funderar på vilken bokens främsta förtjänst egentligen är. Är det hans enorma faktainsamling? Egentligen inte, fakta finns ju tillgänglig för alla om man bara bryr sig om att söka. Är det hans lågmält intensiva polemik som tvingar läsaren att tänka efter grundligt och som inte godkänner några bortförklaringar av det allvarliga hot som den växande islamismen innebär? Ja, det är onekligen en av bokens stora tillgångar.

Ibland räcker det ju inte med att ta till sig fakta. Man måste också kunna placera in dem i ett sammanhang där de blir begripliga och relevanta. Men det viktigaste med boken är att den kommer att omöjliggöra framtida undanflykter som ”vi såg det inte komma” eller ”vi har varit naiva”. Nu går det inte att skylla på det. Boken med sin enorma dokumentation finns här. Ingen ska kunna komma undan med att säga ”jag visste inte hur allvarligt det var”.

Själv ska jag snart ge ut en bok om Israel och Palestinakonflikten och det är fascinerande att konstatera hur den frågan är sammanvävd med det som Johan Westerholm skriver om. ”Islamismen i Sverige” är folkbildning. Ett gammaldags begrepp som bara blir mer och mer angeläget i takt med att den fria tanken beskärs och offras på kulturrelativismens altare".

Journalisten Bengt G Nilsson har sedan 70-talet rest och arbetat i 18 länder i Afrika och utöver en rad dokumentärfilmer författat ett dussin böcker. Under våren kommer han ut med en bok om Israel - Palestinakonflikten.

Boken "Islamismen i Sverige" finns att köpa som e-, ljud och vanlig bok på bland annat BOKUS. Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se