Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer har i skuggan av Corona-krisen påbörjat en etablering av samarbeten med Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer. En etablering tillsammans med ABF och Svenska kyrkan som återigen tydliggör Brödraskapets höga organisatoriska nivå samt kommunikativa skicklighet. En kapacitet som byggts upp över lång tid. Artikeln som ljudfil: Johan Westerholm · Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret … Fortsätt läsa Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret