Muslimska brödraskapet – Spelar på två hästar samtidigt och vinner på bägge

DDR:s samt Muslimska brödraskapets respektive flaggor. Montage.
  • Torsdag 14 Maj 2020 2020-05-14
E-post 1748

Förklaringen på varför nätverksorganisationen det Muslimska brödraskapet har kunnat växa sig så starka i Europa på så kort tid har inte bara en förklaring.  Det finns flera faktorer som spelat in. En kombination av tidigare beslut, och unik förmåga att kunna spela på två hästar samtidigt samt kunna vinna på bägge insatserna har skapat grunden för en organisation som saknar motstycke i modern historia.

Yassir Arafat intar en ikon-liknande ställning i den svenska och palestinska gemensamma historien samtidigt som det forna Östtyskland, DDR, aldrig riktigt försvunnit från scenen. Upplöst som stat lever den vidare på sitt speciella sätt.

Få 1980-talister och de som fötts senare känner till staten DDR, eller det som i dagligt tal kallas för Östtyskland. En stat som fick en kort tid i världshistorien skapad av det tidigare Sovjetunionen som direkt lyd- och buffertstat under det kalla kriget. 

Men DDR, den kanske mest hängivna staten under Stalintidens sovjetkommunism har lämnat spår efter sig som i varje fall Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet känner av än idag. Utbytet med DDR var omfattande inom kultur- och skolområdet med omfattande utbyte av idéer och varor.  Och det som idag kanske helt glömts bort är vilken roll som DDR spelade i uppbyggnaden av den palestinska motståndsrörelsen. Hur nära den östtyska staten stod PLO:s ledare Yassir Arafat.

DDR blev i augusti 1973 det första land inom Warzawa-pakten att tillåta PLO ett kontor på dess territorium. Kontoret öppnades i Öst-Berlin. Inledningsvis fanns dubier om riskerna med att tillåta Yassir Arafats organisation en fast representation i DDR då organisationen ännu hade en oklar linje och diffus position annat än att de förde ett krig mot Egyptens president Anwar Sadat samt alla sionistiska organisationer samt Israel. Några månader efter att kontoret öppnat, i ett PM daterat den 17 oktober 1973 pekade Stasi på risken att PLO och dess affilierade organisationer skulle vända sig mot sitt värdland. Men det skulle bli ändring på det.

DDR, med dess ledare Honecker och Erich Mielke, ministern för statssäkerhet, som med generals grad även var chef för statssäkerhetstjänsten STASI såg vinsterna och de gemensamma intressena men även att PLO blev ytterligare ett verktyg i kriget mot väst väga tyngre. Detta ledde fram till det formella avtal om samarbete som tecknades med PLO och Yassir Arafat i juni1979. Ett formellt avtal där DDR och PLO kommer överens om att DDR inte skall utgöra en gemensam bas för attacker mot väst men att deras gemensamma ansträngningar skall riktas mot Israel och den, ur bägges perspektiv, förrädiska egyptiska presidenten Anwar Sadat.

För DDR var vinsterna flera. Yassir Arafats starka ställning och goda kontakter i arabvärlden var en av dessa. PLO blev även ett verktyg för att styra undan terrorattacker riktade mot Västtyskland som skulle kunna spåras tillbaka till DDR.

Vad har då detta med Sverige att göra?

Sverige var ett av de första länderna att inleda ett utbyte med DDR. Långt före det att Sverige erkände det som stat vilket skedde 1972. Östtyskland blev året efter, 1973 medlemmar i FN samtidigt som Västtyskland. Detta efter att bägge länderna, eller ockupationszoner, låtit stryka alla ambitioner och krav på en återförening.

Det var i denna tid av stor turbulens och andra världshändelser som PLO och Yassir Arafat kunde flytta fram sina positioner. Och med de långa relationerna som Östtyskland hade med Sverige, som sträckte sig längre tillbaka i tiden, kunde Yassir Arafat få en naturlig tillgång till relationerna med Sverige och de svenska socialdemokraterna. 

Vad som inte riktigt heller har framgått av dagens historiebeskrivning är att med denna etablering fann Muslimska brödraskapet ett stort steg framåt i etableringen i Europa. Tidigare hade dagens andlige ledare för Brödraskapet Yussuf al Quaradawi etablerat sig i München på 1950-talet för att påbörja etableringen i väst. Den kunde nu sägas kompletteras med en etablering i öst. Ett spel på två hästar. Samtidigt.

Yassir Arafat var inte bara PLO:s och al Fatahs obestridde ledare. Det finns olika uppgifter om att han även sedan 1950-talet var en del av Brödraskapet. Arafat var under 1950-talet ordförande för en palestinsk studentorgansiation som gav Brödraskapet ett öppet stöd. Och Arafat hade inte bara ideologiska band till denna rörelse utan även släktband.  Med ingen mindre än den stormufti i Jerusalem som haft de tätaste och varmaste vänskapsbanden med nazismens Tredje rike, Haj Amin al-Husseini. 

Haj Amin, eller Haj Mohammed Effendi Amin el-Husseini, föddes någon gång mellan 1895 och 1897 i Jerusalem, och dog den 4 juli 1974 i Beirut. Amin al-Husseini var medlem av en av Jerusalems mest ansedda familjer och innehade två höga ämbeten; han var stormufti av Jerusalem och ordförande för det Muslimska högsta rådet. Haj Amin kom senare att bli medlem i tyska SS. 

Haj Amin uppmanade 1947 sina följare att döda judarna och israelerna i en jihad, ett heligt krig. Ett krig som kom att sluta i en katastrof för araberna i Palestina, och en skam för Haj Amin. Han avslutade sina dagar avsatt och i landsflykt, i Beirut.

Yassir Arafat var även del av Haj Amins klan genom att Arafats far var ingift kusin till stormuftin Haj Amin. Arafat hade med andra ord biologiska band direkt genom sin mor. Stormuftins kusin.

Och det var någonstans här, på 1970-talet, som den svenska socialdemokratin och journalister samt andra kom att börja knyta banden med det Muslimska brödraskapet. Inledningsvis via ombudet DDR men över tid allt starkare och mer direkt. För även om muren sedan föll 1989 så fanns banden kvar. Personband som än idag gör avtryck i dagshändelserna. På Utrikesdepartementet. På biståndsmyndigheten Sida. På Uppsala Universitet. Bara för att nämna några.

Muslimska brödraskapet har fram tills idag lyckats med det ingen annan tidigare lyckats med. De har spelat på två hästar samtidigt, Öst och Väst. Och lyckats kassera in högsta vinsten på bägge i samma lopp.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.