Så bygger Muslimska brödraskapet upp sin nätverksorganisation

Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Montage.
  • Torsdag 7 Maj 2020 2020-05-07
E-post 2935

Svenska kyrkan motiverar sitt samarbete med biståndsorganisationen Islamic Relief med att det saknas forskningsstöd för påståendena om att organisationen skulle ingå i Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Men det finns stöd för dessa uppgifter då Muslimska brödraskapet bygger sin organisationsuppbyggnad på inte bara personunioner utan även juridiskt bindande dokument som stadgar.

Svenska kyrkan motiverar sitt samarbete med biståndsorganisationen Islamic Relief med att det saknas forskningsstöd för påståendena om att organisationen skulle ingå i Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. De bortser från att organisationen är under granskning i Tyskland, fått sina konton och tjänster avstängda av den internationella banken HSBC på grund av finansiering till Hamas samt att verksamheten i bl.a Sudan och Indonesien har finansierat al Qaida.

Muslimska brödraskapet är, vilket är allmänt känt och även beskrivet i Johan Westerholms bok ”Islamismen i Sverige” en nätverksorganisation där nätverken hålls samman av personunioner. Denna princip tillämpas inte bara i Sverige utan även internationellt. Personer sitter i olika styrelser för att hålla ihop och samordna verksamheten.

Att Muslimska brödraskapet representerar en islamistisk radikaliserande miljö är de allra flesta forskare eniga om som till exempel Lorenzo Vidino vid George Washington University och Magnus Ranstorp samt Magnus Norell. Vidino och Ranstorp har även varit rådgivare till ett antal regeringar och myndigheter i dessa frågor. Muslimska brödraskapet är inte en terrororganisation i sig men utgör ett radikaliserande kluster där dess nätverksorganisationer påfallande ofta visat sig ha förmedlat ekonomiska eller personella resurser till terroristorganisationer.

Det finns även andra sätt att koppla samman detta nätverks resurser. Dels genom medlemskap i olika föreningar eller förbund vilket beskrevs i gårdagens artikel men även genom stadgar. Genom stadgar. Enligt paragrafen 16 i studieförbundet Ibn Rushd stadgar skall, om studieförbundet upplöses alla tillgångar tillfalla Islamiska Förbundet i Sverige. 

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, är enligt sina egna stadgar medgrundare till Federation of Islamic Organization in Europe, FIOE. På samma sätt skall IFiS tillgångar föras över till FIOE vid en eventuell upplösning. Även där i enlighet med de egna stadgarnas 16:e paragraf. FIOE är Brödraskapets paraplyorganisation i Europa enligt dess andlige ledare.

Denna paragraf återfinns inte i Islamic Reliefs stadgar men ur dessa går att utläsa att Islamic Relief Sverige startades år 1992 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige för att i enlighet med islamisk värdegrund, arbeta med bistånd och utvecklingsprojekt. Föreningen är en samarbetspartner till Islamic Relief Worldwide. Islamic Relief Worldwide ingår i International Islamic Council for Da`wa and Relief tillsammans med bland annat FIOE, den terrorstämplade organisationen Hamas insamlingsorganisation Union of Good m.fl.

Islamic Relief har med andra ord startats av IFiS som även är medgrundare till FIOE. Två grenar på samma träd. Det Muslimska brödraskapet.

Fram tills hösten förstärktes detta band genom en personunion av att Ibn Rushd tidigare förbundschef Omar Mustafa samtidigt var vice ordförande för Islamic Relief Sverige. Enligt de undertecknade årsredovisningarna mellan 2014 och 2018 har Omar Mustafa haft en plats i styrelsen varav två som vice ordförande. Det vill säga även samtidigt som han var ordförande i IFiS samt förbundschef för Ibn Rushd.

Ett annat exempel på personunioner var vid transaktionen ägandet av Ibn Rushd kursgård Granhedsgården. När hälften av aktierna överfördes till IFiS, som samtidigt ombildades till en stiftelse, var Mustafa inte bara förbundschef Ibn Rushd utan även ordförande för IFiS samt VD i Granhedsgården AB.

2007 var Omar Mustafa även styrelseledamot i FOIE ungdomsorganisation FEMYSO, Forum for European Muslim Youth and Student Organisations of  vilket återges i en presentation och intervju av Ung Vänster gjord av Vänsterpartiets tillträdande partiledare Nooshi Dadgostar.

Omar Mustafa är aktuell genom sin närvaro vid Svenska kyrkans konferens och initiativ ”En värld av grannar” men representerade då endast sig själv enligt deltagarförteckningen.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Banden som knyter ihop Islamic Relief med Muslimska brödraskapet och dess övriga nätverksorganisationer är med andra ord starka. Dessa band kan orimligen vara okända för Svenska kyrkan.

För att placera Brödraskapets ideologi i en närmare svensk kontext ligger Nordiska Motståndsrörelsen närmast men med ett annat syfte. Där NMR vill skapa etniskt homogena samhällen vill Brödraskapet skapa religiöst homogena motsvarande. Likheterna är slående, bland annat synen på homosexualitet, yttrandefrihet och inte minst minoritetsgruppers och kvinnans ställning. Och även om fler röster på senare tid höjts i bland annat Tyskland och USA för att begränsa eller förbjuda Brödraskapet så faller det på sin egen orimlighet i ett demokratiskt sinnat väst.  

Muslimska brödraskapet utgör en radikaliserande islamistisk miljö men att förbjuda åsikter och att arbeta i nätverk leder ofrånkomligen till ett annat statsskick. 

Det är av den anledningen som kanske främst Tyskland skrinlagt alla sådana initiativ, att förbjuda Brödraskapet då Tyskland har egen erfarenhet av vad ett samhälle som präglas av likriktning och tankeförbud kan innebära.

Men Svenska kyrkans påstående att det saknas uppgifter om fasta och direkta kopplingar mellan Islamic Relief och det Muslimska brödraskapet faller på sin egen orimlighet.

 

Islamismen I SVERIGE av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på bland annat BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Tobias Håkansson:

Islamismen i Sverige utgör en viktig tidsmarkör. När vi om 20 år blickar tillbaka kommer vi att tala om tiden före och efter Westerholms Islamismen i Sverige. Boken som på allvar öppnade allmänhetens ögon och lät förnuftet segra. Här finns nu en lättfattligt samlingsverk innehållande allt en någonsin kan behöva för att kunna deligitimera Ibn rushd, Sveriges muslimska förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige så som representater för Sveriges samlade muslimer.

Islamismen i Sverige är ett samlingsverk värt att köpa, läsa och som jag hoppas kan få utkomma i nyutgåvor allteftersom att Westerholm enträget fortsätter kartlägga brödrarskapets alla svenska och europeiska ben. Den är på intet sätt ett litterärt mästerverk, men den är sannerligen ögonöppnande, lättillgänglig och en bok som jag ständigt kommer återvända till när jag behöver fräscha upp mitt minne kring Islamismen i Sverige och dess koppling till Muslimska brödrarskapet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se