Så förhalar regeringen ansvarstagandet

© Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 21 Maj 2020 2020-05-21
E-post 3081

I den interna strategin för regeringen fram tills valdagen 2022 blir det allt tydligare att det för regeringen är prioriterat att dels skjuta alla beslut om en kriskommission framför sig, dels försöka hålla det exekutiva och operativa ansvaret så långt borta som möjligt från Lena Hallengren och Stefan Löfven. Trots att verktyget finns i Smittskyddslagen, Resultatet har blivit att regeringen har kunnat skylla varje felaktigt beslut, alla brister i beredskap och koordinering samt varje försenad åtgärd på andra aktörer.

Regeringen lät under onsdagen vid en pressträff meddela att de tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Tidigare har regeringen på samma sätt låtit ta fram en nationell samordnare för genomförandet av tester för Covid – 19, en samordning som inte visat sig fungera. I Västra Götaland följer regionen anvisningarna men samtidigt nekas vårdpersonal som uppvisar symptom vid bland annat Norrtälje sjukhus tester vilket är helt i strid mot strategin för tester och samordnarens anvisningar. Inte heller följs andra anvisningar som reglerar dagens strategier.

Flera oppositionspartier, däribland Moderaterna, har exempelvis redan gjort markeringar i flera olika frågor, som i ett senare skede kan användas för att angripa regeringen. Det gäller bland annat testningen, som inte alls utökats i den takt regeringen har talat om. En omfattande testning anses vara viktig både för att minska smittspridning och därmed rädda liv och för att personer som inte är smittade ska kunna jobba.

Regeringen har tidigare uttalat målet att 100 000 svenskar ska testas per vecka från och med mitten av maj. Så har det inte blivit och ingen tycks riktigt kunna svara på varför. Förra veckan testades drygt 32 000 personer, alltså långt ifrån regeringens mål.

I Sverige kommer nu en nationell vaccinsamordnare att tillsättas och Folkhälsomyndigheten ska ta fram en nationell vaccinationsplan färdig att sättas i verket den dag ett eller flera olika vacciner kan distribueras.

– Jag tror inte att man kan vara säker på att det blir rättvist. Det kommer att vara hårt, tror jag, när en hel värld vill ha samma vaccin samtidigt. Det handlar förstås både om en EU-nivå där vi kan ta del och där vi tänker vara med i gemensamma upphandlingar som kommer att ske. Men det är klart att Världshälsoorganisationen, WHO, spelar en väldigt stor roll om man talar om det globala planet. Låt oss hoppas att WHO får fortsätta att ha ett starkt inflytande när det gäller världshälsan, säger socialminister Lena Hallengren (S) till SR/Ekot.

Sveriges förutsättningar att gå vinnande ur dessa förhandlingar bör betecknas som begränsade då Sverige dels inte bidragit till den internationella solidariteten i samma utsträckning som övriga länder vilket Ekot tidigare rapporterat om. Vidare har Sverige inte heller visat WHO att Sverige inledningsvis har följt det internationella samfundets definitions- och regelverk vilket Ledarsidorna kunde rappportera om tidigare. Trots att WHO bedömde att Sverige drabbats av lokal smittspridning den andra mars väntade regeringen tills den åttonde mars respektive 16:e med att implementera råden och anvisningarna.

Mer läsning: Fjorton dagar som förändrade Sverige

Men allvarligast är bristen på en samordnad och tydlig linje i förhållande till omvärlden i arbetet med att koordinera arbetet över landet. Trots att regeringen har den möjligheten i Smittskyddslagen. I det nionde kapitlets fjärde och sjätte paragraf finns en ventil som i likhet med Lagen om skydd mot olyckor (10 kap) ger regeringen exekutiva befogenheter att centralisera beslutsfattandet.

I smittskyddslagens nionde kapitels sjätte paragraf ges denna möjlighet till regeringen för exekutiv och operativ ledning av både tester och en framtida eventuell vaccinering:

6 §   Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet.

Såväl tester som vaccinering faller under denna paragraf. Denna har dock inte utlösts av regeringen utan socialminister Lena Hallengren (S) har tills vidare ömsom gömt sig, ömsom skyllt på allt från WHO, EU över till regioner, kommuner och tidigare regeringar för de felaktiga beslut som fattats.

Skulle Stefan Löfven visa nationellt ledarskap skulle han lösa ut denna paragraf vilket skulle skicka nödvändiga signaler inte bara till hela den svenska vårdapparaten utan även till främst Sveriges grannländer. Det skulle även minska skillnaderna i landet i tolkningen av de råd och anvisningar som bland annat Folkhälsomyndigheten skickar ut.

Men något sådant beslut har inte fattats och kommer inte heller fattas erfar Ledarsidorna. För lika mycket som det handlar om att ta Sverige ut ur krisen så handlar det för socialdemokraterna att ta sig förbi valdagen 2022.

Den interna strategin för regeringen fram tills valdagen 2022 blir det allt tydligare att det för regeringen är prioriterat att dels skjuta alla beslut om en kriskommission framför sig, dels försöka hålla det exekutiva och operativa ansvaret så långt borta som möjligt från Lena Hallengren och Stefan Löfven. Resultatet har blivit att regeringen har kunnat skylla varje felaktigt beslut, alla brister i beredskap och koordinering samt varje försenad åtgärd på andra aktörer.

Trots att det konstitutionella verktyget finns i Smittskyddslagens ”ventil” för nationella kriser vill eller förmår inte Stefan Löfven leda Sverige ur Corona-krisen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.