Så har Ibn Rushd fasta organisatoriska band med det Muslimska brödraskapet

Muslimska brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Onsdag 6 Maj 2020 2020-05-06
E-post 1750

Folkbildningsrådet hävdar i en  skrivelse till Sveriges myndigheter, regioner och kommuner att studieförbundet Ibn Rushd inte har några formella organisatoriska band med Muslimska brödraskapet. Folkbildningsrådets påståenden är inte byggda på fakta såsom de de dokumenterade, faktiska och även formella banden med Brödraskapet.

Folkbildningsrådet gick den 28 april ut i ett brev ställt till utvalda myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner om hur de ser på studieförbundet Ibn Rusdh. I brevet från den ideella organisationen Folkbildningsrådet, som varje år fördelar 4,4 miljarder kronor i de fall de agerar som myndighet av skattemedel till civilsamhället menar Maria Graner, generalsekreterare, att studieförbundet Ibn Rushd helt saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet såväl personellt som organisatoriskt.

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsupggifter eller en så kallad hybridmyndighet. Föreningen fördelar statsbidrag inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde: folkhögskolor, studieförbund och folkhögskolors studerandeorganisationer. Folkbildningsrådet har tre medlemsorganisationer.

  • Studieförbunden i samverkan är intresseorganisation för de 10 studieförbunden.
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation företräder de 114 folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän.
  • Sveriges Kommuner och Regioner representerar de regioner som är huvudmän för 42 folkhögskolor.

Som hybridmyndighet faller inte all verksamhet under de lagar och förordningar som reglerar annan statligt finansierad verksamhet. Den ekonomiska uppföljningen hos medlemmarna bygger på egenrevision. Denna modell har bland annat föranlett ekonomiska oegentligheter hos medlemsförbunden. Så sent som 2019 avslöjades ett mångmiljonbedrägeri i Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV. Andra exempel på studieförbund som haft aktiva som nyttjat den obefintliga revisionen och kontrollen och förskingrat skattemedel är bland annat ABF samt Medborgarskolan.

Folkbildningsrådet fördelar 2020 enligt regleringsbrev drygt fyra miljarder kronor av skattemedel till folkhögskolorna samt studieförbunden.

 

Graner baserar sitt uttalande på professor Erik Amnås rapport ”När tilliten prövas” om Ibn Rushd. Amnå menade i sin studie av studieförbundet att det kunde finnas ideologiska anknytningar men inga formella eller organisatoriska kopplingar mellan Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd.  Erik Amnås rapport har kritiserats av bland annat docent Magnus Ranstorp och docent Aje Carlbom i Expressen.

Erik Amnås rapport har även enligt fler andra kritiker uppenbara brister. Amnå bortser bland anant från att två av Ibn Rushds medlemsorganisationer, Islamiska Förbundet i Sverige samt Sveriges Unga Muslimer har direkta formella och i förekommande fall även en form av fasta  juridiska band med Muslimska brödraskapet. Det juridiska band som uppstår i ett medlemskap i en organisation som delar Brödraskapets ideologi. Eller den formella relation som uppstår när en av medemsorganisationerna öppet och aktivt samarbetar med en av Brödraskapets officiella organisationer.

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, bekänner sig enligt sina egna stadgar till Muslimska brödraskapets ideologiska uttolkning som regleras i Europa av FIOE. IFiS är, enligt samma stadgar, grundande medlemsorganisation av FIOE. Som medlemsorganisation i studieförbundet Ibn Rushd är därmed den organisatoriska kopplingen lika klar som det finns en uppenbar juridisk bindning genom medlemskapet.

Sveriges Unga Muslimer, SUM har utöver sitt organisatoriska medlemskap i Ibn Rushd även ett medlemskap i FEMYSO, Forum for European Muslim Youth and Student Organisations. Femyso är ungdomsorganisation till FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe. FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare Brödraskapets europeiska paraplyorganisation, detta är dokumenterat av bland annat Lorenzo VidinoThe New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press 2010). Vidino anses vara en av världens ledande experter på Muslimska brödraskapet. På senare år har FIOE tonat ned denna roll.

SUM förlorade rätten till statsbidrag från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor i en dom i Stockholms kammarrätt 2019-10-31 då de inte uppfyllde de demokratikriterier som MUCF ställer. I en tidigare dom från 2017 i förvaltningsdomstolen framhåller SUM själva samarbetet och medlemskapet i FEMYSO. Forum for European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO, är en paraplyorganisation för europeiska ungdomsorganisationer. FEMYSO är även FIOE, Federation of Islamic Organizations ungdomsorganisation. FIOE är enligt det Muslimska brödraskapet själva dess europeiska organisation.

Ibn Rushd medlemsorganisation SUM förlorade rätten till statsbidrag i en dom i Stockholms kammarrätt 2019 för att inte uppfylla de demokratikriterier MUCF ställt ut.

Som medlemsorganisationer i studieförbundet Ibn Rushd finns därmed tydliga och formella organisatoriska band upprättade med det Muslimska brödraskapet i motsats till vad Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner vill göra gällande. I fallet med SUM har Stockholms kammarrätt lagt fast att en av Ibn Rushd´s mer tongivande medlemsorganisationer inte lever upp till de svenska kriterierna för demokrati. Det Folkbildningsrådet hävdar i sin skrivelse till Sveriges myndigheter, regioner och kommuner är inte byggt på fakta.

Ibn Rushd har genom sina egna medlemsorganisationer väl dokumenterade, fasta och tydliga organisatoriska band med det Muslimska Brödraskapet.

 

 

Ibn Rushd medlemsorganisationer 2020-05-05:

Ibn Rushd medlemsorganisationer 2020

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se