SvD avslöjande återaktualiserar obesvarade frågor i Nyamko Sabunis historia

Nyamko Sabuni. © Kjell Nilsson Mäki
  • Lördag 9 Maj 2020 2020-05-09
E-post 1769

Svenska Dagbladets avslöjande om Nyamko Sabunis utomparlamentariska kontakter och relationer återaktualiserar de frågetecken som aldrig rätades ut under hennes kandidatur till partiledarposten i Liberalerna.

Uppgifterna i SvD att Nyamko Sabuni skulle ha tagit till sig färdiga politiska koncept levererade av företaget Nordic PA är ingenting som direkt förvånar. Det kommer som en naturlig effekt av hur sårbara små partier är för utomparlamentarisk påverkan. Partier utan en bred och framför allt aktiv medlemsbas riskerar i jakten på frågor att positionera sig i eller fånga bli lågt hängande frukter för särintressen av olika slag. Och det som skett, om det skulle visa sig vara riktigt är ett gott exempel på just utomparlamentarisk påverkan. Ingenting olagligt eller ens klandervärt i juridisk mening men inte alltid det som väljare eller ens de egna medlemmarna förväntar sig.

Inte bara Liberalerna har genom åren blivit påverkade av utomparlamentariska krafter. Miljöpartiet, som från början var ett enfrågeparti med endast miljöfrågorna kom in i riksdagen för att två rörelser lyckades samla sig under ett parti.

Partiet växte fram främst ur miljörörelsen samt fredsrörelsen och var ursprungligen en reaktion mot kärnkraftsomröstningen. Varje rörelse för liten i sig för att klara 4-procentsspärren till riksdagen men tillsammans tillräckligt stora för att nå riksdagen om den tillfälliga opinionen gav dem medieutrymme. Med ett litet parti följde även bristande förmåga att granska medlemmars andra eventuella agendor och vilka särintressen de representerade.

Miljöpartiet blev med andra ord attraktivt för kanske främst Muslimska brödraskapet att etablera sig i. Och frågorna, fred och miljö, är ingenting som lade hinder i vägen för denna etablering. Fred är alltid en definitionsfråga om på vems villkor en fred skall uppnås. Vilken världsordning och samhällsmodell som skall implementeras för att uppnå den eviga freden.

De kanske mest kända företrädarna för Brödraskapets nätverksorganisationer som etablerade sig eller var nära en etablering är den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan samt Yasri Khan. Kaplan med en lång karriär inom Brödraskapets nätverksorganisationer såsom Sveriges Unga Muslimer, SUM, och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, SMFR som han var med och grundade bägge två samt Yasri Khan som är SMFR nuvarande ordförande.

Mehmet Kaplan tvingades att avgå som minister efter att hans samröre med terrororganisationen de Grå vargarna samt den tysk-turkiska islamistiska rörelsen Milli Görus avslöjats. Yasri Khan tvingades avsäga sig kandidaturen till Miljöpartiets styrelse efter att det avslöjats att han vägrat ta kvinnliga journalister i hand med hänvisning till sin religiösa övertygelse.

Men att Kaplans inlytande och betydelse när han utnämdes till minister togs emot väl av Brödraskapet är inget som de var diskreta med. Mahmoud Khalfi, idag imam i Stockholms moské, menade i en artikel i Tunis News att Sverige då hade normaliserat sin relation med Brödraskapet vilket främst Sameh Egyptson kunnat avslöja och bevaka. Och vägen till ministertaburetten hade inte varit utan framgång. Kaplan kunde som riksdagsledamot bjuda in den antisemitiske konvertiten Yvonne Ridley till Riksdagens lokaler vilket gav brödraskapets nätverksorganisationer ökad legitimitet.

Även i riksdagens protokoll kan spåren av Muslimska brödraskapets ideologi och politiska mål skönjas. Det tydligaste är motståndet mot att införa repressiva lagar mot terrorism. 

Maria Ferm och Mehmet Kaplan som bägge under perioden 2010-2014 satt i justitieutskottet ansåg att stöd till en terrororganisation som IS var ett åsiktsbrott som inte kan förbjudas i vare sig europeisk eller svensk rättstillämpning. Det var för dessa inte svårt att få gehör för sin grundsyn inom Socialdemokraterna. En alltför långtgående antiterrorlagstiftning skulle omöjliggjort stödet som går från bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet till Hamas-allierade organiastioner via Ship to Gaza eller via den etnofascistiska turkiska samarbetspartnern IHH. Hamas är av EU och USA klassat som terrororganisation.

Miljöpartiet, med Kaplan och Ferm som undertecknare, anförde detta öppet i motion 2011/12 Ju399, en uppmjukad syn på repressiv antiterrorlagstiftning.  Maria Ferm är idag den ena av två statssekreterare åt statsministern i statsrådsberedningens samordningskansli. Ingen handling hamnar på regeringenssammanträdenas bord utan Ferms explicita medgivande.

Även om Brödraskapet nu ser ut att ha lämnat det offentliga politiska livet är Miljöpartiet och delar av Socialdemokraterna den rest som bäst kan sägas representera Brödraskapet i det politiska systemet. De har dock inte lämnat scenen utan arbetar vidare med utomparlamentariska metoder genom andra som till exempel Svenska kyrkan.

Mehmet Kaplan är idag aktuell som representant för den ena av Brödraskapets biståndsorganisationer Muslim Aid och samarbetspartner med Svenska kyrkans initiativ ”En värld av grannar”.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Men inte heller Liberalerna står utan kopplingar till Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Partiledaren Nyamko Sabuni har även en bakgrund i en av Brödraskapets associerade nätverks- och samarbetsorganisationer som ordförande och projektledare. Afrosvenskarnas Riksförbund, ASR. ASR lät släcka ner sin hemsida samma vecka som Sabuni tillkännagav sin kandidatur och sidan tändes upp igen först nyligen. Hur mycket av den tidigare informationen som följde med går inte att reda ut, inte heller i vilka projekt som hon var delaktig i. 

Även ASR har dokumenterat samarbetat med Muslimska brödraskapets svenska samarbetsorganisationer och även de har figurerat som värdar där antisemiten Yvonne Ridley bjudits in.

Svenska Dagbladets avslöjande om Nyamko Sabunis utomparlamentariska kontakter och relationer återaktualiserar de frågetecken som aldrig rätades ut under hennes kandidatur till partiledarposten i Liberalerna.

Hur Sabunis relationer ser ut med det Muslimska brödraskapet. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.