Sverige: 96 döda. Finland: Fyra. Danmark: Noll. Norge: Noll

  • Onsdag 27 Maj 2020 2020-05-27
E-post 3908

Under gårdagen kunde Folkhälsomyndigheten rapportera in 96 nya dödsfall i covid-19 i Sverige. För Norge, Danmark respektive Finland är antalet dödsfall noll, noll samt fyra för respektive land. Trots det anser främst utrikesminister Ann Linde implicit att Sverige är ett minst lika säkert land att vistas i som de nordiska grannländerna och vill se en koordinerad gränsöppning där Sverige inkluderas.

Utrikesminister Ann Linde är en av flera ministrar och socialdemokratiska företrädare som tycker att Sverige diskrimineras. Danmark, Finland, Island och Norge, som haft betydligt hårdare coronarestriktioner än Sverige, planerar nu att öppna upp för resande från övriga Norden. Men Sverige kan komma att hållas utanför. Regeringarna i de övriga nordiska länderna vill hålla gränsen stängd mot Sverige eftersom de anser att smittspridningen tycks större i här.

Utrikesminister Ann Linde menar att hon tillsammans med sina svenska och skandinaviska ministerkollegor för diskussioner om ett gemensamt öppnande av Norden.

– Hela helgen har vi ringt våra nordiska kollegor för att se om man så småningom kan öppna upp gemensamt i Norden.

Utrikesministern underströk också att andra länders gränser i praktiken inte betyder så mycket eftersom det råder en allmän reseavrådan, men att hon har förståelse för att svenskar som bor i gränsområden känner en frustration.

Fler av varandra oberoende källor i regeringskansliet har de senaste dagarna kunnat rapportera till Ledarsidorna att i praktiken hela regeringen, men främst utrikesminister Linde, är fullt engagerade i att tona ner riskerna med smittspridning på svenskt territorium. Att förändra den bild som Sveriges grannländer annars fått via WHO och andra mellanstatliga organisationer. Lindes besatthet vid att framställa Sverige som ett föredöme liknas vid den tidigare kabinettssekreterare Annika Söders motsvarande om Sverigebilden.

Under gårdagen kunde Folkhälsomyndigheten rapportera in 96 nya dödsfall i covid-19. För Norge, Danmark respektive Finland är antalet dödsfall noll, noll samt fyra för respektive land under samma dygn. 

Samtliga personer som testats positivt för covid-19 i finländska Österbotten den senaste månaden har blivit smittade i Sverige. Det säger infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus till svenska Yle. Infektionsöverläkaren påpekar att coronapandemin är mer utbredd i Sverige och att om man reser hit så ska man räkna med att det finns en risk att bli smittad.

– Om man har varit utomlands ska man hålla sig i karantän även om man inte har symtom. Om man har symtom ska man testa sig. Sverige börjar vara ett av de svårast drabbade länderna i Europa just nu.

Danmark har utnyttjat tiden under nedsläckningen av samhället genom att förbereda sin sjukvård inför öppningen med 16 testcenters som skall klara av 600 000 tester per vecka. Hela befolkningen kommer kunna testas.

Som jämförelse var antalet svenskar som testades för pågående coronasmitta mindre förra veckan än den tidigare. 28 800 personer testades förraveckan vilket är cirka 4 000 färre jämfört med veckan före enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Samtidigt har Sverige laboratoriekapacitet att utföra 100 000 tester i veckan vilket varit regeringens utlovade mål.

Karin Pihl, Göteborgsposten, pekar på det som är allmänt känt och återkommande som samtalsämne under Nordiska rådets möten.

I flera år har våra nordiska grannländer oroats över den svenska kriminaliteten. Och det finns fog för oron. Sverige har börjat ”exportera” brott över Öresundsbron. 2012 dömdes fyra män bosatta i Sverige för att ha planerat ett terrorattentat mot de danska tidningarna Politiken och Jyllands-Posten. I fjol spränges entrén till Skattestyrelsen, danska skatteverket, i Köpenhamn. Förra veckan åtalades två svenskar för dådet. Tidigare i våras åtalades fem svenskar för dubbelmordet i Köpenhamnsförorten Herlev. Mordet misstänkts vara kopplat till en gängkonflikt i Stockholm.

Statsminister Mette Fredriksen meddelade efter sprängdådet mot Skattestyrelsen att hon ville se gränskontroller mot Sverige för att minska risken för att svenska kriminella med koppling till organiserad brottslighet och terrorism tar sig över gränsen, vilket också infördes i november.

Även i Norge har det länge funnits en oro över svensk gängkriminalitet. Redan 2014 varnade den norska polisen för att svensk organiserad brottslighet sprider sig från Västsverige till Norge. Man har särskilt haft problem med stöldligor som plundrar norska hem på värdesaker.

Men Sverige har en längre historia än så i att vara en mer eller mindre ständigt molande huvudvärk för EU i allmänhet och sina nordiska grannar i synnerhet. 

Sverige har de senaste fem åren vid sidan av Belgien varit den största nettoexportören av IS-terrorister till bland annat Syrien. Vidare har både Norge och Finland haft problem med svenska anhängare till Nordiska Motståndsrörelsen som varit delaktiga i rekryteringen av norska nationalextremister.

För Finlands vidkommande brukar Sveriges migrationspolitik användas som avskräckande exempel. Finland var, till skillnad från Sverige, noga med vilka utländska medborgare som befann sig i landet samt måna om att inte lasta välfärdssystemen hårdare än nödvändigt under migrationskrisen 2015.

Dessa frågor är med jämna mellanrum uppe i bland annat Nordiska rådet. Norska Fremskrittspartiet har tidigare, när de var i regeringsställning, förberett ett förslag att suspendera Sverige från den Nordiska passunionen. Och det var innan Corona-viruset som framkallar den dödliga sjukdomen Covid 19 spreds okontrollerat i Sverige. En spridning som Sveriges regering inte fått kontroll över ännu. Lika lite kontroll som Sveriges regering har över gränsöverskridande brottslighet och våldsbejakande extremister.

Att EU och Sveriges nordiska grannländer nu till slut börjat tröttna på världens första feministiska regerings omsorger om ansvar, grannsämja och samarbete är därmed inte svårt att finna förklaringar till.

Foto: Scandinavian Logistics

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se