Sverige ett europeiskt sorgebarn i krishantering

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki
  • Lördag 16 Maj 2020 2020-05-16
E-post 3784

Övriga Europa presenterar och implementerar nu exit-strategier för en återgång till det normala allt eftersom smittspridningen av Corona-viruset stabiliseras. Ett land sticker dock ut, Sverige. Och det är inte första gången som Sverige avviker från den europeiska linjen. Sverige är ånyo problemet. Inte möjligheten.

På Europeisk nivå diskuteras nu ett öppnande av gränser mellan länder med liknande risk. EURACTIV citerar ett utkast på en rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten, Europe’s disease control agency (ECDC) där detta diskuteras. De baltiska staterna har redan aviserat en baltisk bubbla mellan länderna och Österrike har aviserat en gränsöppning för stabila länder såsom Tyskland och Tjeckien för att i någon mån försöka rädda den östterikiska turistindustrin i Alperna. Även Grekland har inlett diskussioner att öppna gränserna med Cypern, Tyskland och Österrike.

Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande i förhållande till medborgarskap och skall gälla de som är residenter i respektive land och inte vara knutet till medborgarskap. Syftet är att försöka rädda bland annat turistindustrin, en industri som svarar för 10 procent av den europeiska ekonomin enligt The Guardian.

Sverige kan dock komma att behandlas annorlunda när Finland planerar för att öppna gränserna mot sina nordiska grannar, sa Finlands inrikesminister Maria Ohisalo på en pressträff under gårdagen rapporterade SR.  I en sammanställning som finska YLE gjort av de nordiska ländernas olika ”exit-strategier” från restriktionerna sticker Sverige ut genom att inte ha en tydlig plan.

– Norge, Danmark och Island har lyckats stabilisera sina situationer. I Sverige är läget mer oroväckande, säger Finlands inrikesminister Maria Ohisalo efter dagens möten med sina kollegor i Norden och EU, där de bland annat tog upp gränsfrågan.

Situationen i Sverige är en av orsakerna till varför det inte är aktuellt med gemensamma gränslättnader inom Norden, menade Ohisalo.

Norska UD:s reserestriktioner, inklusive karantänreglerna, ska i utgångspunkten gälla fram till 20 augusti – men det finns möjlighet, sa statsmininster Erna Solberg att det kan förändras. Vid en presskonferens under fredagen meddelade hon att Norge håller öppet för att ta nya beslut från den 15 juni om omständigheterna medger det. Gränsen till Sverige kommer fortsatt att vara stängd – det vill säga, svenska medborgare avvisas vid norska gränsen och norska medborgare hamnar, om de reser över till Sverige, i tio dagars karantän vid återkomsten. Norge aviserar att mötesbegränsningen på 50 personer vid offentliga sammankomster kommer höjas till 200 den 15 juni.

Och det är inte första gången som Sverige sticker ut. Sverige har varit ett återkommande problem för sina nordiska och europeiska grannländer allt sedan regeringen Löfven tillträdde 2014, i vissa avseenden längre än så. När övriga Europa, inklusive Norge började att införa effektivare lagar och åtgärder mot terrorism bromsade Sverige denna utveckling. 

Det tydligaste exemplet var när Miljöpartiets Mehmet Kaplan och Maria Ferm lade en motion i riksdagen om att Sverige skulle driva på för en lättnad i den europeiska terrorlagstiftningen eftersom att de menade att terrorism var föranlett av politiska åsikter och därmed ett åsiktsbrott som inte kunde förbjudas. Mehmet Kaplan har idag lämnat politiken och sitter i ledningen för en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer Muslim Aid. Maria Ferm är en av två statssekreterare i Stefan Löfvens samordningskansli.

Ett annat exempel var när bland annat justitieminister Morgan Johansson i egenskap av att vara ordförande för justitieutskottet inte ville se någon översyn av terrorlagstiftningen under mandatperioden 2010-2014. Ett förslag som lades fram av Staffan Danielsson, C.

Även under den europeiska migrationskrisen 2015 stack Sverige ut genom att hålla gränserna öppna längst av alla EU-länder vilket orsakade långa kedjor av migranter i hela EU med Sverige som slutmål. En av de som garanterade att gränserna var under kontroll fram tills att även Sverige tivngades stänga var dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson. Dan Eliasson är idag generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB som är en av de nyckel- och expertmydnigheter som har att hantera Corona-krisen åt regeringen. Eliasson fick tjänsten efter en rockad där justitieminister Morgan Johansson ansvarade för såväl Polisens som MSB chefstillsättningar. Båda myndigheterna sorterar under justitiedepartementet.

Regeringen kommunicerade klart och tydligt redan vid Corona-krisens inledning att de skulle följa expertmyndigheternas råd och anvisningar.

Vidare har Sverige nu varit det land som bidragit minst till den EU-gemensamma kampen mot Corona-viruset. Där andra länder hjälpt varandra med sjukvårdsmateriel och personal har Sveriges bidrag varit att transportera hem 1 500 EU-medborgare till Europa visade Ekots granskning.

Det är med andra ord inte första gången som Sverige sticker ut i en europeisk kris. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.