Sveriges låga beredskap är ett politiskt ansvar

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki
  • Söndag 17 Maj 2020 2020-05-17
E-post 4713

Flera myndighetschefer blir nu allt tydligare med att peka på bristerna i svensk krisberedskap samtidigt som socialminister Lena Hallengren antingen förnekar detta eller skyller på regionerna för att verksamheten inte fungerar. Regeringens ovilja att inse att det är ett politiskt ansvar i allmänhet och Halllengrens i synnerhet ansvar för att Sverige saknar de konstitutionella, personella och materiella förutsättningarna att möta en kris är uppenbar.

Tillgången på bristläkemedlet propofol har säkrats i Sverige för en liten tid framöver, tack vare en leverans från Norge. Socialstyrelsens krisberedskapschef menar att leveransen tyder på att Sverige har misslyckats med något som Norge klarat av.

– Absolut. Det kan vara en korrekt slutsats, säger Johanna Sandwall till DN.

– Vi har ingen bra beredskapslagring, vare sig vad det gäller läkemedel, skyddsmaterial eller några andra förbrukningsmaterial som man behöver i vården och det visar sig även här. Upphandling tar tid, säger hon. 

Annette Nyberg, ordförande i Svensk förening för anestesi och intensivvård pekar på att situationen varit känd under en längre tid. 

Socialminister Lena Hallengren (S) tycker inte enligt DN att Sverige har haft en sämre beredskap än många andra länder. Lena Hallengren säger att Sverige kommer att kunna bidra till andra länder på olika sätt när situationen ändras här, och betonar sin tacksamhet till Norge.

– Det är väldigt positivt och det gäller att framföra det till Norge. Det är inte alltid solidaritet i dessa tider, men i det här fallet är det så.

I en annan intervju med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell konstaterar DN att Sverige klarar inte av att testa i någon större utsträckning, det är brist på skyddsmateriel och vi har inte lyckats skydda den mest utsatta gruppen. På frågan om vad säger det om vår krisberedskap menar Wigzell att

– Vi vet om att vi behöver förbättra krisberedskapen. Vi kommer att behöva diskutera hur vi kan få mer uthållighet i försörjningen av olika artiklar.

Wigzell pekar på att kommunerna inte alltid får det stöd som regionerna enligt smittskyddslagen ska ge i smittskyddsfrågor. 

Det är, som Wigzell pekar på ett regionalt ansvar och där bland annnat Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet. Länsstyrelserna, som leds av landshövdingen, är statens och regeringens representant ute i landet och landshövdingen utses av regeringen. Även om det är ett regionalt ansvar att hålla en godtagbar beredskap är det regeringens ansvar att följa upp verksamheten och att regelverken följs.

Det som är nytt är att myndigheterna nu mer och mer börjar peka på den politiska nivåns oförmåga. En oförmåga att skärpa regelverken och allokera tillräckliga resurser. Sverige stod, när WHO den andra mars klassade Sverige som drabbat av lokal smittspridning utan konstitutionella, personella samt materiella förutsättningar att möta en pandemi. Och, som Johanna Sandwall konstaterar, detta var väl belyst sedan tidigare.

Det är dessutom direkt stötande att Lena Hallengren både menar att Sverige haft en godtagbar beredskap samtidigt som Sverige nu är beroende av bland annat Norges bistånd när hon pekar på solidariteten. Sverige är det EU-land som bidragit minst till den europeiska solidariteten visade en kartläggning som Ekot tidigare gjort.

Sveriges numera dokumenterat låga förmåga och bristande resurser att möta en pandemi av Corona-virusets slag är ett politiskt ansvar. Det är för var tid sittande regering som har att svara för att de konstitutionella, personella och materiella resurserna finns för att upprätthålla Sveriges beredskap.

Den har inte funnits.  Regeringen har varit mer av åsiktsposörer än ledare. Oavsett hur mycket Lena Hallengren nu försöker påskina att Sveriges beredskap var god. Hur mycket hon söker skydd bakom myndigheterna och hur mycket hon skyller på regionerna att inte tester utförs i tillräcklig omfattning så är dagens situation regeringen Löfvens ansvar. En regering som haft sex år på sig att åtgärda kända problem.

Kända problem som expertmyndigheterna varnat för. Samma expertmyndigheter som regeringen växelvis gömmer sig bakom och skyller på.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.