Trots Corona-krisen: UD bedriver fortsatt förläningspolitik

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Måndag 18 Maj 2020 2020-05-18
E-post 1137

Isoleringen av Sverige i Corona-tider är inte heltäckande. De resebegränsningar som nu EU vill införa mot de som den 15 juni befinner sig på svenskt territorium har inte i något avseende påverkat UD:s förläningspolitik. Svenskar bereds nu plats på nya strategiska poster inom FN-systemet.

Flera länder, däribland Sveriges nordiska och europeiska grannländer arbetar nu fram exit-strategier för att öppna upp gränserna och därmed börja få fart på sina respektive länders ekonomier. Ett datum som nämns är den 15 juni för att börja tillåta gränspassager även om de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen redan öppnat sina respektive gränser mot varandra och skapat en baltisk ”bubbla” med fri passage och fri gränshandel.

Men såväl Finland som Norge motsätter sig att inkludera Sverige blir inkluderade i den nordiska gränslättnad som aviseras till den 15 juni. Även Danmark har börjat diskutera att eventuellt öppna gränsen mot Tyskland, men är tveksamma till öppna gränsen mot Skåne. Läget i Sverige präglas av, vilket den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har konstaterat i ett läckt rapportunderlag, stor osäkerhet. Det är ECDC som ansvarar för att ta fram en koordinerad EU-strategi för medlemsländerna. Hur de skall återgå till ett mer normalt tillstånd. ECDC har sitt säte i Stockholm.

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) samt Nordenminister Anna Hallberg (S) har reagerat kraftigt på Finlands och Norges inställning och menar att detta förhållningssätt är diskriminerande. Den svenska linjen är att EU skall vänta med att öppna sina inre gränser tills Sverige fått kontroll över situationen vilket kan komma att ta månader i anspråk. Det råder fortsatt stor brist på tester, skydds- och sjukvårdsmateriel, läkemedel samt inför sommaren väntar en omfattande personalbrist med fortsatta brister i inskolning av den vårdpersonal som ändå finns på coronaavdelningar.

Det är dock en felaktig uppfattning från Ann Lindes sida att diskriminering skulle ske på grundval av medborgarskap. Det är  endast de som fortfarande befinner sig i en instabil zon som skall nekas fria resor inom EU. Isoleringen avser ett territorium och är inte kopplat till medborgarskap. På samma sätt som svenska medborgare som den 15 juni befinner sig i något annat EU-land kan resa friare så begränsas franska, tyska, spanska och andra medborgare i andra länder än Sverige om de har Sverige eller annan instabil zon som avreseland.

Regeringens tendens att skylla på andra är genomgående vid motgångar. Av socialminister Lena Hallengrens (S) utlovade 100 000 tester per vecka har endast 30 000 kunnat tas. Hallengren ger nu regionerna skulden för att detta löfte från regeringen inte uppfylls. Regeringen har så här långt lyckats med att skylla på Alliansen, Sveriges kommuner och regioner, privata vårdnadsgivare samt nu senast EU.

Men helt isolerade är inte Sverige från omvärlden. Ann Linde och utrikesdepartementet har nu möjliggjort för chefen för FN-enheten, Efraim Gomez att tilltträda en hög chefsposition inom FN:s biståndsorganisation erfar Ledarsidorna från fler av varandra oberoende källor. 

Gomez är för media och allmänhet annars känd för att ha vägrat riksdagens utrikesutskott tillgång till den granskning av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd samt att tillsammans med sin hustru undertecknat den s.k 261-listan där 261 av UD:s tjänstemän protesterade mot ett eventuellt regerinsskifte som kunde utmana värdegrunden.

Mer läsning: 261 UD-tjänstemän i gemensamt upprop – ny ledning vid regeringsskifte utmålas som rasistisk

Förre kabinettsekreterare Annika Söder är gudmor till paret Gomez barn. Söder har inte heller lämnat UD utan utgör idag en del av UD:s enhet för konflikthantering, UD KH ledning tillsammans med kanslirådet Peter Weiderud. Weiderud var tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. 

Dessa har fört UD närmare ett samarbete med bland annat Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid. För Muslimska brödraskapet är detta samarbete avgörande då dess fortsatta etablering kan skyddas av bland annat utrikessekretess.

Det är därmed inte någon slump att UD var representerade när Svenska kyrkan lanserade sitt samarbete med dessa organisationer tidigare i år. Under Annika Söders tid som kabinettssekreterare kunde bland annat Omar Mustafa, vice ordförande i Islamic Relief Sverige samt förbundschef för studieförbundet Ibn Rushd även bäddas in i en svensk handelsdelegation.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Isoleringen av Sverige är med andra ord inte heltäckande utan gäller bara konsekvenserna av hur Sverige hanterar Corona-viruset. Utrikesdepartementets förläningspolitik, det vill säga belöningen av lojala tjänstemän som den politiska ledningen delar ut har kunnat fortsätta under Ann Linde enligt samma principer och omfattning som under Margot Wallström. Ur detta hänseende finns inga begränsningar för svenska medborgare.

Sverige flyttar nu fram sina egna och partnerorganisationer som Islamic Reliefs positioner i FN-systemet i allmänhet och dess biståndsorganisation i synnerhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.