Turkiets hårdare ton mot HBTQ-personer kan leda till minskade svenska bidrag till moskéer

Fittja moské och Diyanet. Foto: Wikipedia. Montage
  • Fredag 15 Maj 2020 2020-05-15
E-post 1325

Den turkiska religiösa myndigheten Diyanets senaste utspel, om HBTQ-personer kan innebära att svenska staten nu har en möjlighet att dra in hela eller delar av det ekonomiska stöd som upp till åtta svenska moskéer uppbär av staten. Med regeringens aviserade proposition om bidrag till trossamfund kan det innebära att även det kommunala föreningsstödet dras in om kommunerna väljer att agera i propositionens anda.

I Turkiet fruktar många inom HBTQ-rörelsen för sin säkerhet efter att den turkiska staten höjt tonläget. Detta var Sveriges Radio först att rapportera om. Den turkiska statens muslimska religionsmyndighet, Diyanet gick nyligen ut i ett officiellt uttalande att islam fördömer homosexualitet eftersom det sprider sjukdomar och leder till förfall.

– Islam fördömer homosexualitet som leder till virussjukdomar och orsakar förfall och förtappade generationer”, sa Turkiets högsta religiösa ledare Ali Erbas.

Uttalandet fördömdes av bland annat advokatsamfundet i Ankara som hets mot folkgrupp men Diyanet och Ali Erbas försvarades av Turkiets inrikesminister och president Erdogan. Presidenten säger också att alla angrepp mot Erbas är ett angrepp på Turkiet.

Det finns inget förbud mot homosexualitet i Turkiet men homosexuella och transpersoner förföljs, trakasseras och misshandlas utan att få stöd från rättsmyndigheterna. Prideparader, kulturevenemang och festivaler arrangerade av HBTQ-rörelsen förbjuds ofta, med hänvisning till att säkerheten inte kan garanteras.

Enligt aktivisten HBTQ-aktivisten Özgür Gür säger Erdogan nu att man ska bekämpa homosexualitet när kampen mot coronaviruset är vunnet och han fruktar att nya homofientliga lagar kommer att stiftas. Men redan nu har brotten mot HBTQ-samhället ökat.

– Vi har bevittnat hur hatbrotten ökar, vi registrerar det men fruktar samtidigt att det kan förvärras ytterligare när coronakrisen är över, säger Özgur Gür.

Även om inte det är Muslimska brödraskapet som i religiösa termer styr Turkiets religiösa utveckling i allmänhet och myndigheten Diyanet i synnerhet ligger dess uttolkningar nära varandra. Det som skiljer dessa åt är det nationalturkiska raster som ligger ovanpå.

Och att uttalandet är noga förberett för att minska kritiken från andra religiösa samfund, även internationella bör det inte råda några tvivel. I Diyanets uttalande hänvisar myndigheten även till Nya och Gamla testamentet som religiös urkund utöver koranen. Myndigheten, eller det ”Höga rådet för religiösa frågor” menar även att detta uttalande inte är ett utslag av ”hate speach” då det vilar på en fast grund av religiösa urkunder.

Diyanet är den statliga myndighet som även administrerar Turkiets moskéer. I dag kontrollerar Diyanet runt 87 000 moskéer i Turkiet, och över tusen moskéer i Europa. Under Erdogans styre har Diyanet växt kraftigt och blivit ett allt viktigare redskap för kontroll och ideologiproduktion, enligt samstämmiga Turkietexperter som DN:s Niklas Orrenius talat med. Detta bekräftas av Expressens Federico Moreno i ett längre reportage om Malmö muslimska församling. Diyanets budget har fyrdubblats sedan AKP kom till makten, och antalet anställda har ökat kraftigt.

De svenska moskéer som kontrolleras av Diyanet är

  • Botkyrka Islamiska Kulturförening (Fittja)
  • Huddinge Islamiska Kulturförening (Flemingsberg)
  • Islamiskt Centrum i Göteborg
  • Haninge Islamiska Kulturförening (Handen)
  • Jönköpings diyanet kultur förening
  • Muslimska församlingen i Malmö
  • Rinkeby svensk-turkiska kulturförening
  • Tensta Islamiska kulturförening

Källa: Sveriges muslimska förbund (SMF) och Svenska Islamiska Församlingarna (SIF)

Även mellan fem och åtta imamer i Sverige är anställda av Diyanet, bland annat imamerna vid Fittja moské och Malmö muslimska församling. De av Turkiet kontrollerade församlingarna och moskéerna har sedan 2015 kunnat uppbära 3 583 350 kronor i olika bidrag av svenska staten sedan 2015, enligt siffror från Sveriges muslimska förbund. Under 2019 betalades 800 000 ut till de aktuella moskéerna.

Malmö stad har reagerat på verksamheten, som bland annat vid en upplösning av församlingen skall överlåta tillgångarna till ”Isvec Diyanet Vakfi”, Svenska islamstiftelsen, som kontrolleras av turkiska staten. Direktören vid Svenska islamstiftelsen tillsätts av den turkiska regeringen. Enligt Malmö stad kan det bli aktuellt att återkräva de utbetalade bidragen.

Huruvida dessa moskéer framgent kommer kunna uppbära fortsatt statligt svenskt stöd är osäkert. Regeringen förbereder för närvarande en proposition för en reglering av statsbidragen. Och alldeles oavsett om det blir professor Ulf Bjerelds utredning ”Statens stöd till trossamfunden i ett mångreligiöst Sverige” eller, som mycket tyder på enligt Ledarsidornas källor i regeringskansliet en kraftigt justerad version kommer Sverige ha en möjlighet att begränsa de turkisk-kontrollerade moskeéernas svenska finansiering.

En proposition är aviserad att läggas på riksdagens bord under maj månad och bland grundkriterierna för att ha en möjlighet till svenska statsbidrag ligger bland annat att föreningen eller församlingen skall vara icke-diskrimerande i relation till sexuella minoriteter. Följer de aktuella kommunerna sedan andemeningen i den aviserade regleringen av statsbidragen kommer de aktuella turkisk-kontrollerade moskéerna även kunna förlora hela eller delar av även det kommunala föreningsstödet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.