Allt handlar om bilden av Sverige

  • Lördag 27 Jun 2020 2020-06-27
E-post 1375

Vem har rätt? Sverige eller WHO? Som det ser ut finns det goda skäl att utvärdera inte bara Sveriges agerande utan även hur mellanstatliga organisationer gör bedömningar av pandemier. Men faktum kvarstår, Sverige är en av de hårdast drabbade zonerna av Covid 19 alldeles oavsett vad Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering kan anse om sakfrågan.

WHO rättar eller ändrar i de slutsatser som kom i går, när Sverige pekades ut som ett riskland när det gäller covid-19. Detta efter kontakter mellan Socialdepartementet och WHO:s Europakontor.

– Vi har haft kontakter med WHO under dagen och det var väldigt klargörande samtal, säger Malin Lindgren, som koordinerar kontakterna med WHO på Socialdepartementet till Sveriges Radio.

Att en fråga som normalt hanteras av en myndighet hissas till regeringsnivå med så pass stor brådska vittnar om med vilket allvar som regeringen ser på Sveriges situation. Där bilden av Sverige i bi- och multilaterala sammanhang är överordnad allt annat. Även om det sannolikt inte kan anses vara ministerstyre är agerandet ovanligt.

Tidigare igår pekades Sverige ut av Världshälsoorganisationen som ett riskland för spridning av covid-19. Detta tillsammans med tio andra länder som Bosnien, Albanien och Azerbajdzjan. Sverige befinner sig även efter klargörandet i samma grupp, men WHO pekar nu på de delar där Sverige nu anses ha en stabil situation, och där utvecklingen går åt rätt håll. Sverige är kvar på listan över riskländer i Europa.

“Situationen har inte förändrats”, skriver Stephanie Brickman vid WHO:s presstjänst i ett mejl till TT.

Även Sveriges påståenden om testning för hela befolkningen är att tänja av sanningen. Villkoren skiljer sig från region till region. Fortfarande är det bara en minoritet av regionerna runt om i landet som erbjuder gratis virustester. Antikroppstester som visar om man har haft viruset erbjuds hittills bara i två regioner visar SVT:s kartläggning. Något som bland annat utrikesminister Ann Linde inte kommunicerade i den numera kända intervjun i Deutsche Welle. Där gavs en annan bild.

Sverige har pekat på att smittspridningen nu är på en nivå så att sjukvården hinner med. Men det är en sanning med modifikation, för trots detta transporteras patienter med helikopter från bland annat Jönköping och Värnamo till Kalmar för intensivvård. Transporter av intensivvårdspatienter är ett stort riskmoment. Att flytta patienter mellan olika IVA-avdelningar innebär alltid en stor risk för patienten och är en oro för anhöriga, enligt sektions­chefen och överläkaren Johan Persson på IVA i Malmö i en intervju i tidningen Sjukhusläkaren 2016.

– Det är en hederssak för oss att flytta patienterna så lite som möjligt. Endotrachealtuben kan åka ut, thorax­dränet kan åka ut, man kan tappa venväg. Allt detta är allvarliga händelser som kan få dödsfall som följd.

Det har också visat sig leda till just dödsfall, enligt en studie av svenska intensivvårdsregistret. Ingenting har i sak heller förändrats under Covid-19 pandemin, där patienter flyttas även om det föreligger en risk för dödsfall. Att det finns en totalt sett tillräcklig sjukvårdskapacitet innebär inte att den finns där den behövs.

Sverige ligger fortfarande avsevärt högre än sina nordiska grannländer i antalet registrerade dödsfall per dygn. I både relativa och absoluta tal framstår Sverige som en ”hot spot” eller ”affected area” i förhållande till sina grannländer och resten av Europa. 

Även om WHO nu backar efter den svenska kritiken så är Sveriges relation med världshälsoorganisationen inte problemfri. Om det vittnar de två första veckorna i februari om. WHO klassade den andra februari Sverige som drabbat av ”Local transmission” eller lokal smittspridning. Detta skulle medfört att Sverige med omedelbar verkan skulle påbörjat implementeringen av WHO:s rekommendationer som innefattade bland annat reserestriktioner, eller stängda gränser till de berörda områdena. Allt för att isolera först områden, sedan de personer som smittats. 

Att snabbt trycka ner smittan för att skapa tid. Tid för resursallokering av bland annat läkemedel, skyddsutrustning och inte minst vårdplatser. Sverige lyckades skapa vårdplatser men hade inte läkemedel eller skyddsutrustning i tillräcklig omfattning. Norge var tvungna att ställa sitt lager av narkosmedel till Sveriges förfogande, och bristerna på skyddsutrustning fick sedan känt resultat i främst äldreomsorgen.

Ledarsidorna ställde de första dagarna i februari en fråga till Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell varför myndighetens och WHO:s bedömning om smittskyddsläget i Sverige skiljde sig åt. Svaret blev

”Vi delar bedömning med WHO vad avser Sverige. Det är bara de som skrivit fel, jag ska ringa och be dem korrigera detta”.

Bedömingen låg dock kvar varför frågan ställdes till WHO några dagar senare. Om varför de inte ändrat sin bedömning. Svaret var entydigt: 

WHO hade ingen ambition att förändra bedömningen av att Sverige drabbats av lokal samhällsspridning av viruset som utvecklar Covid 19. Bedömningen att Sverige drabbats av lokal smittspridning den 2 februari ligger fast.

I motsatts till vad Folkhälsomyndigheten påstod. Något som även det visat sig vara en sen bedömning i efterhand. Mer och mer pekar på att Sverige redan i november fick sina första sjukdomsfall. Men Sverige höll emot och först den 16 februari började regeringen fatta de beslut som WHO rekommenderade, som en följd av bedömningen av smittskyddsläget i Sverige fjorton dagar tidigare.

Även om Folkhälsomyndigheten för närvarande ser ut att ha delvis rätt, att dödsfallen stadigt sjunker, att nydiagnosticerade fall är ett resultat av utökad testning och att sjukvården för närvarande klarar av att hålla jämna steg så är Sverige en ”hot spot”.  Sverige som “hot spot” framgår annars med viss tydlighet av ECDC senaste sammanställning av smittspridningen över en 14-dagarsperiod.

Sverige befinner sig därför fortfarande på den lista av 11 särskilt drabbade länder i Europa. Och det är just detta som det handlar om. Sverige, som litet exportberoende land, vill absolut inte hamna i samma sammanhang som med stater som förknippas med att vara Europas eller Euroasiens u-länder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se