Black Lives Matter – Våldet, hatet och antisemitismen ständigt närvarande

Electronic Intifada och Black Lives Matter Sverige. Montage.
  • Lördag 6 Jun 2020 2020-06-06
E-post 5440

De svenska stödmanifestationerna till Black Lives Matter väcker en del frågor. Svaren finns att finna i såväl dess ursprungsland USA som i Mellanöstern. Banden med den globala Intifadan och den islamistiska miljön i synnerhet har varit närvarande och kända sedan organisationen fann sina fastare former.

Black Lives Matter, förkortat BLM, är en amerikansk organisation som organiserar protester mot våld som utförts mot svarta människor. Det handlar oftast om afroamerikanska personer som skjutits till döds av polis eller som utsatts för vad som uppfattats vara polisbrutalitet. Gruppen bildades 2012 i efterspelet till dödsskjutningen av Trayvon Martin, en mörkhyad 17-åring. Skytten, en civilperson vid namn George Zimmerman, friades av rätten. Zimmerman ansågs haft rätt till självförsvar efter att han blivit attackerad av Martin.

BLM i USA är att likna vid en nätverksorganisation som utgörs av mellan 40 och 60 olika lokala organisationer. Med varierande grad av radikalisering. Organisationen kom att bredda sitt program 2016 med ett manifest som numera är raderat från nätet. Men spår av programmet finns kvar i den nuvarande programförklaringen om än i vagare termer.

Att BLM har starka kopplingar till den islamistiska miljön i allmänhet och Muslimska brödraskapet i USA i synnerhet är dock ställt utom allt tvivel. I det ursprungliga programmet framgår bland annat att BLM definierar staten Israel som en apartheidstat där palestinier utsätts för rasistiskt motiverat förtryck. En retorisk modell och politisk analys hämtad från Muslimska Brördaskapets nuvarande andlige ledare Yussuf al Quaradawi.

Kopplingen till Brödraskapet blir än mer tydlig med att Minnesotas Attorney General, eller chefsåklagare Keith Ellison själv deklarerat att han personligen kommer att leda utredningen om George Floyds död. Det var George Floyds dödsfall som blev gnistan som satte igång de protester som idag skakar USA och där sympatidemonstrationer genomförts i bland annat Stockholm och Malmö.

Keith Ellison var tidigare USA:s förste muslimske kongressledamot och har öppet deklarerat sitt stöd till Muslimska brödraskapets amerikanska nätverksorganisation CAIR, Council on American–Islamic Relations. CAIR:s svenska motsvarighet inom Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer är Islamiska Förbundet i Sverige. Keith Ellison har bland annat varit huvud- eller inledningstalare på CAIR:s årliga konferenser.

Nyhetskanalen CNN kunde 2016 presentera en sammanställning av Ellisons bakgrund i Nation of Islam. Ellison har tidigare även hjälpt till att resa ekonomiska resurser till Symbionese Liberation Army (SLA). SLA blev känd för kidnappningen av Patricia Hearst.

BLM:s kopplingar till den våldsbejakande islamistiska miljön förstärks genom att Electronic Intifada, EI, redan 2016 ställt sig bakom BLM. Electronic Intifada är en av BDS-rörelsens viktigaste aktörer i att bilda opinion för en bojkott av Israel och en deligitmering av Israel som stat. EI är en av terrororganisationen Hamas kanaler i den globala Intifadan.

I USA växer nu de rent våldsbejakande och våldspraktiserande delarna av BLM sig starkare. Fox News kunde under gårdagkvällen rapportera om att BLM nu organiserar ”Peace officers” som utbildas i att försvara svartas intressen lokalt. BLM:s ordförande i New York, Hawk Newsome  menar att man nu kommer organiseras och hämta inspiration från de Svarta Pantrarna samt Nation of Islam. Den styrka som byggs upp har fått namnet ”Black Oppts” – en förkortning av ”Black opportunities”.

Nation of islam SVARTA PANTRARNA

Nation of Islam (NOI) är en islamisk svartmaktorganisation grundad i USA 1930 av Wallace Fard Muhammad och efter hans död år 1934 vidareutvecklad av Elijah Muhammad. Organisationen leds idag av Ava Muhammad och har bland annat haft Malcolm X och Muhammad Ali som medlemmar. Enligt Southern Poverty Law Center (SPLC) utgör Nation of Islam en religiös hatgrupp.

Nation of Islam bedöms idag av flertalet internationella säkerhetspolitiska experter vara en separatistisk organisation som strävar efter att skapa ett segregerat svart muslimskt samhälle. På kort sikt uppmuntrar NOI medlemmarna till att ta tillbaka vad de anser vara de svarta muslimernas rättmätiga position i samhället.

Svarta pantrarna (eng. Black Panther Party, BPP) var en amerikansk socialistisk organisation som arbetade för afroamerikaners rättigheter. Svarta Pantrarna var en av 60-talets mest omtalade politiska grupper och fick mycket uppmärksamhet för sina sociala program, självförsvarskurser och kompromisslösa hållning.

Svarta Pantrarna grundades i oktober 1966, under namnet Black Panther Party for Self DefenceÅr 1970, när de var som starkast, hade organisationen kontor i 68 städer och tusentals medlemmar. Verksamheten inkluderade social verksamhet med gratis läkarvård, matserveringar och skolor för barn samt beväpnade patruller.

Black Oppts kommer att utbildas i vapenhantering och Hawk Newsome deklarerar explicit att BLM kommer att bära vapen synligt i de delstater där det är tillåtet.

De svenska stödmanifestationerna till BLM visar även de tidiga band till den svenska islamistiska miljön. Vid den första on-line manifestationen, som samlade fler än sex tusen deltagare, företräddes Sveriges Unga Muslimer som är en av Brödraskapets nätverksorganisationer av Rashid Musa. Musa har vid ett flertal tillfällen markerat sina sympatier till såväl Malcolm X som Frantz Fanon. Fanon är den av BLM:s inspiratörer som tydligast menar att våld är ett nödvändigt verktyg i kampen mot det han menar är kolonialism.

Läs mer: #blackouttuesday – Ett symbolspråk som vittnar om ond bråd död

 

Rashid Musa har även inom ramen för Antirasistakademin tidigare menat att Sverige kolonialiserar de svenska förorterna. En retorik som är i praktiken identisk med såväl BLM USA som CAIR och strävar efter separatism. Etniskt homogena enklaver.  Musa har vid ett flertal tillfällen, enligt CAIR egen dokumentation och egna statusuppdateringar på sociala medier, deltagit i CAIR:s olika möten och seminarier.

BLM, eller Black Lives Matter, utvecklas nu allt snabbare i en takt där dess rötter och dess ytterfalanger blir allt tydligare. Kopplingarna till den islamistiska miljön i såväl USA som Sverige bör anses som vara både permanenta och grundläggande för rörelsens förmåga att mobilisera och organisera. I USA blir även den våldsbejakande retoriken, operativa förmågan och organiseringen allt tydligare.

En utveckling som bör föranleda viss oro och uppmärksamhet även hos europeiska och kanske främst svenska säkerhetstjänster.

Samt politiker.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Översättningen av "Islamismen i Sverige" till norska för den norska marknaden är nu klar för utgivning. Den går att boka genom det norska förlaget Document  som har finansierat och genomfört översättningen.

Efter propåer från den franska- respektive engelska marknaden kommer boken att ges ut på även dessa språk. Översättningsarbetet är i praktiken klart och det återstår endast faktagranskande arbete. "Islamismen i Sverige" är den första studien i sitt slag där Muslimska brödraskapets strategier beskrivs i hur de i praktiken kommit att genomföra dessa.

En crowdfunding kommer att genomföras för att finansiera arbetet men först i efterhand. Johan Westerholm vill av principiella skäl vara helt säker på att kunna leverera en färdig produkt. Intill dess ligger han personligen ute med kostnaderna.

Ur presentationen av boken för den norska marknaden:

I en imponerende detaljert redegjørelse som omfatter rundt to hundre navn på personer og en rekke navn på organisasjoner, avdekker Westerholm, som er tidligere etterretningsoffiser, ikke bare muslimbrødrenes nettverk i Sverige, men også hvordan dette opererer for å skaffe seg maksimal innflytelse. Redegjørelsen, som tar form av et digert puslespill, avtegner konturene av et mangehodet monster som trekker i tråder som hver for seg langt fra alltid ville fremkalle noen større uro, men som sett i sammenheng er dypt urovekkende.

Westerholm påviser hvordan nettverkets medlemmer opptrer i samsvar med en etableringsstrategi som Brorskapet har fastlagt i et dokument fra 1991. Dette vet man fordi FBI i sin tid beslagla en kopi av det under en husundersøkelse hos en amerikansk statsborger som var mistenkt for å støtte Hamas. Dokumentet ble frigitt av USAs domstolsarkiv i 2013, og er i sin helhet gjengitt i boken, der det for første gang gjøres tilgjengelig for offentligheten. Her avsløres en strategi helt i tråd med den som Brorskapets åndelige leder Yusuf al-Qaradawi har anbefalt, og siden 1989 iverksatt i Europa.

...

Med utgivelsen har Westerholm tatt steget inn blant de fremste ekspertene i verden på den organiserte islamismen.

Boken finns på svenska som e-, tal och vanlig bol på bland annat Bokus men även som streamingtjänst och talbok på Storytel inläst av Jan Pekkari.

Det finns fortfarande ett femtiotal exemplar kvar hos författaren, både med och utan numrerad extraillustration. Är du intresserad av ett sådant exemplar maila då på [email protected].

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se