#blackouttuesday – Ett symbolspråk som vittnar om ond bråd död

Frantz Fanon, #blackouttuesday. Montage. Foto: Wikipedia
  • Onsdag 3 Jun 2020 2020-06-03
E-post 3125

Under tisdagen spreds en symbol på sociala medier som reaktion på de inrikespolitiska oroligheterna i USA. En svart knuten näve omgärdad av en svart ring med texten ”Sweden in solidarity with Black Lives Matter. Men bakom symbolen ligger en ideologi. Där alternativhögern arbetar med grodor och mjölk som symboler har vänstern anammat stjärnor och knutna nävar.

Det som sprids är inte Black Lives Matters symbol som helt saknar den revolutionära kampsymboliken som den knutna näven representerar. Symbolspråket som sprid är en kombination av kamp och de Svarta pantrarnas bildspråk.

Den knutna näven används av såväl vit makt-rörelsen som svarta motsvarande rörelser som till exempel de Svarta pantrarna. Vit knuten näve — vit makt. Svart knuten näve — svart makt. 

Några som spridit den svarta näven är förutom Expo´s Bilan Osman, som tidigare var krönikör på SvD, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.

Enstaka socialdemokrater, som inte heller ens har haft begrepp om att färgen på den knutna näven spelar in i symbolspråket har råkat dela den. Några av dessa har dessutom delat den vita knutna näven som symboliserar sympati för Vit maktrörelsen istället. Den knutna vita näven är Anders Behring Breiviks hälsningssymbol. Känd från Utøya.

Okunskapen om symbolspråket blir nästan komiskt när socialdemokrater delar symboler för Vit makt. Men samtidigt skrämmande. En skrämmande okunskap om symbolspråk. Dessa folkvalda gör sig till propagandamaskiner för krafter de inte har någon kunskap om. 

Där alt-right rörelsen har sina gröna grodor och sin mjölk spelar Svart makt och den identitära vänstern med andra symboler. Som den femuddiga stjärnan eller den svarta knutna näven i en rund svart ring. Den senare en kombination av Black Power och de Svarta pantrarna.

Symbolspråket som används nu har sin grund i Malcolm X och algeriern Frantz Fanons ideologiutveckling. Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa har ofta hänvisat till Malcolm X och återkommer ofta till Franz Fanons tankar nedtecknade i ”Jordens fördömda” (1961) med förord av Jean Paul Sartre. Jordens fördömda (originaltitel: Les Damnés de la terre) berör främst de psykologiska aspekterna av den algeriska frihetskampen men i Sartres förord  och Fanons egna ord pekar bägge på våld som legitimt medel i en frihetskamp.

Fanons analys av hur de koloniserade skulle kunna bryta sina bojor behöver inte analyseras eller skruvas alltför mycket för att kunna legitimera i praktiken vilket våld som helst, bara det riktas mot en kolonialist. Fanon ser våldet som en nödvändighet, vare sig heroisk eller tragisk, och ett resultat av kolonia­lismen. Idag menar Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer och en av Fanons största svenska uttolkare att Sverige kolonialiserar svenska förorter. Musas beundran för Fanons tankar är väl känd.

Med Jean Paul Sartres förord, Sartre hade en helgonliknande status inom dåtidens vänster, fick Jordens fördömda ett stort genomslag i 68-rörelsen. En vänsterrörelse som födde profiler som journalisten Jan Guillou och professor Mattias Gardell. En vänsterrörelse där gränserna mellan poltisk aktivism och våldsbejakande retorik suddas ut och där steget över till våld och terrorism är kort. 

Inte ens jan Guillou döljer idag att han anslöt sig till PFLP och genomgick vapenträning i akt och mening att delta i terrordåd riktade mot staten Israel. Gardell har en bakgrund i den vålsbejakande rörelsen AFA under 1990-talet.

Bildspråket idag, och de ideologiska underliggande idéerna, är desamma nu som då.

Idag är det kanske främst från Bilan Osman samt ordföranden i Sveriges Unga Muslimer Rashid Musa och Muslimska Mänskliga Rättighetskommiténs talespersoner Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil som håller Frantz Fanons idéer levande. Senast offentligt på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm samt ett temanummer i tidskriften MANA. Abdullahi och Doubakil är aktuella med att ha överklagat den friande domen för förtal mot Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie Hermansson. Hermansson ska på sin blogg åsatt Abdullahi och Doubakil extremistiska idéer.

Till hovrättsförhandlingarna mot Hermansson har Abdullahi och Doubakil kallat professor Mattias Gardell som expertvittne. Som även han, även om det var trettio år sedan, inom ramen för AFA omfamnat Frantz Fanons syn på våldet som legitimt medel i den politiska kampen.

I utkanten av BLM-rörelsen finns kopplingarna till de Svarta pantrarna och Black Power. Där dagens spridda symbol har sitt ursprung. Och det var i denna miljö som påståendena om att israeler begick ett folkmord på palestinier nämndes för första gången. De antisemitiska inslagen är lika tydliga som gamla. De har varit med sedan rörelsen grundades. Att nu judisk egendom attackeras i USA under kravallerna är med andra ord inte en slump. BLM-rörelsen är i vissa avseenden även en uttalat antisemitisk rörelse i dess ytterkanter.

Oaktat vad som nu sker rättsligt efter George Floyds död har denna nu startat en process, som kommit till uttryck i kravaller i USA och sänt vågor in i den svenska debatten. En debatt som nu snabbt tar oss tillbaka till 1968 och där intet ont anande sprider symboler som representerar ideologier och politiska idéer där användandet av våld är fullt legitimt medel.

En miljö där steget mellan mer allmän politisk aktivism och våld riktat mot system och individ blivit kortare. Där Frantz Fanons närvaro blivit påtaglig genom Bilan Osmans och Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers symbolik och retorik.

Steget mellan en symbol och ond bråd död har blivit kortare. Där intet ont anande svenskar gör sig till del av en rörelse som sprider symboler med hot och löften om ond bråd död som legitima medel för att uppnå sina mål. Frantz Fanons ande går igen.

Sverige rör sig med stormsteg mot 1968. Oavset vad sedan svenskarna tycker om det.

 

Nedan Black Lives Matters egentliga symbol:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se