Därför har regeringen ingen vilja till en Coronakommission

Image by Tatiana on Flickr
  • Torsdag 11 Jun 2020 2020-06-11
E-post 3019

Stefan Löfvens obstruerande mot en Coronakommission har sina naturliga förklaringar; han vill inte att regeringen skall granskas alls. En regering vars handlag präglats av likgiltighetsuppsåt inför varje dödsfall. Där Sverige idag på grund av det visade likgiltighetsuppsåtet måste hållas isolerat från övriga EU.

För närvarande förbereds direktiven till regeringens Coronakommission och redan vid dagens möte med partiledarna kommer statsministern att ta upp frågan för diskussion. Regeringen vill att kommissionen ska presentera sina resultat först i november 2022.  Oppositionen menar att regeringen vill ha in ledamöter med partipolitisk bakgrund i kommissionen medan oppositionen enbart vill ha experter.

Hur det blir med denna sak avgörs i förhandlingar mellan partierna den närmaste tiden. Men kommissionens sammansättning och direktiv kan få stor betydelse för vilken roll den kan komma att spela politiskt menar Mats Knutson, SVT:

Lägger kommissionen fram sin slutrapport redan hösten 2021, som exempelvis Moderaterna vill, kan dess slutsatser bli bränsle i nästa valrörelse. Så blev det exempelvis med den kommission som utvärderade de svenska insatserna efter tsunamin 2004. Kritiken mot den dåvarande S-regeringen påverkade sannolikt valet 2006, vilket är en förklaring till Socialdemokraternas oro inför den granskning som nu ska ske.

Socialminister Lena Hallengren, S, har tidigare även hon motsatt sig en kommission då hon menar att ”Sverige befinner sig mitt i en pandemi” och att en kommission skulle kunna störa arbetet för att motverka denna. Att Sverige befinner sig mitt i en pandemi är otvetydigt och att Sverige är ett av EU:s problembarn är även det ställt utom allt tvivel.

Sverige har kritiserat de nordiska grannländerna under hela pandemins utveckling men såväl Danmark, Finland som Norge kunde under gårdagen rapportera in noll dödsfall och endast 15 (Danmark och Finland) respektive 18 (Norge) nya konstaterade fall. För Sverige var siffran mer än tio gånger högre, 198. Inget av Sveriges nordiska grannländer kunde rapportera in ett enda dödsfall. Sverige kunde konstatera 78 nya dödsfall i Covid 19.

Sverige är att betrakta som en ”hot spot” ur ett smittskyddsperspektiv vilket är en bedömning som även fler EU-länder delar med varandra. Såväl Tyskland som Österrike och Tjeckien har infört krav på 14 dagars karantän för resande från Sverige vid ankomst till respektive land. Begränsningen är inte kopplad till medborgarskap utan till avreseort.

Samtidigt visar nu Folkhälsomyndigheten, FHM, att det är fullt möjligt att under pågående kris och pandemi att genomföra kommissionsliknande arbete. I Dagens Nyheters intervju med FHM:s generaldirektör Johan Carlson blir det tydligt då han redogör för hur smittan tog sig in ”under radarn” till Sverige. Mot bakgrund av FHM:s arbete med att under pågående kris ändå kunna analysera arbetet från början av året faller kanske framför allt Hallengrens motstånd på sin egen orimlighet och även om Knutson inte skriver det rätt ut så förstår alla vad han menar. 

Socialdemokraterna vill inte ha en kommissionsrapport innan valet 2022. Inte ens en delrapport. Och helst inte alls.

Det finns inget politiskt parti som i så stor utsträckning har visat sig vara en mästare i att dölja eller begrava historiska felbeslut och misstag. Mats Knutson tar upp granskningen av Tsunamin 2004 som ett exempel. En utredning som kom att visa sig försvåras av att mail gallrats ut och inpasseringsloggar försvann. Och det finns senare exempel än så.

Rapporten om Sveriges kandiatur till FN:s säkerhetsråd kantades av samma ovilja från regeringen att ens delges när den sent om sider blev klar. En kandidatur som omfattade användandet av arbetsverktyg utanför de ordinarie kontrollerbara systemen med hemliga mail-loggar. Det är än idag okänt hur mycket platsen till FN:s säkerhetsråd kostade Sverige. 

Men att den kostat skattebetalarna avsevärda belopp är sannolikt ingen vild killgissning. Under perioden beviljades bland annat Zimbabwe ett demokratibistånd på 1,5 miljarder kronor efter att ha varit placerade i frysboxen under mer än ett decennium. Zimbabwe är ett av världens mest korrupta länder och dess dåvarande ledare Robert Mugabe var vida känd för att berika sig själv på det internationella biståndet. Även andra länder fick se Sveriges generositet öka markant i anslutning till kampanjen eller i anslutning till den period som Sverige satt i säkerhetsrådet.

Just demokratibistånd är det mest effektiva biståndet att slussa vidare till privata bankkonton genom frikostigt anlitande av demokratikonsulter av olika kvalitet. Detta bistånd tar en allt större plats i biståndsbudgeten efter att Carin Jämtin utsetts till generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida. Carin Jämtin kom närmast till Sida efter att ha varit partisekreterare för Socialdemokraterna och har en bakgrund som bland annat biståndsminister.

Ingen har än idag den samlade bilden utöver det då ansvariga statsrådet Margot Wallström och hennes kabinettssekreterare Annika Söder. En bild som bara kan klarna om utrikesutskottet begär ut de LOI, Letter of intent, som tecknades under perioden med biståndsmottagande länder. Något riksdagens utrikesutskott ännu inte gjort. Enskild ledamot kan inte begära ut detta utan det kräver en majoritet i utskottet för att få del av handlingarna då de omgärdas av utrikessekretess.

Oppositionens oförmåga att samla sig och begära ut dessa handlingar vittnar om att Stefan Löfven har oddsen på sin sida. Oppositionen har helt enkelt vare sig kraften eller insikten om hur att möta en så pass skicklig maktspelare som Socialdemokraterna.

Det finns med andra ord goda skäl för Stefan Löfven att dra benen efter sig i arbetet med en kommission. En kommission som dessutom sannolikt inte kommer få det breda mandat som krävs för att genomföra en genomlysning med kvalitet. Och det finns goda skäl att anta att papperstuggarna går varma på Rosenbad redan idag. Talepunkter och minnesanteckningar raderas i skrivande stund i den omfattning det är möjligt för att försöka putsa bilden av en i allt väsentligt handlingssvag regering.

En regering vars handlag präglats av likgiltighetsuppsåt inför varje nytt dödsfall. Där Sverige idag på grund av det visade likgiltighetsuppsåtet måste hållas isolerat från övriga EU.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se