Därför har Svenska kyrkan och Folkbildningsrådet fel om Islamic Relief och Ibn Rushd

Svenska kyrkans flagga. Foto: Wikipedia
  • Fredag 19 Jun 2020 2020-06-19
E-post 819

I en debatt i tidingen Dagen menar nu även Islamic Relief att det saknas organisatoriska band med Muslimska brödraskapet i. Sett till deras egna stadgar och organisationens egen historia är det ett påstående som rimligen inte kan stämma. Och det gäller även såväl Svenska kyrkan, Folkbildningsrådet, professor Erik Amnå som studieförbundet Ibn Rushd som återkommande förnekar existensen av band.

Biståndsorganisationen Islamic Relief hävdar återkommande att de inte har några band med det Muslimska Brödraskapet. Något som även studieförbundet Ibn Rushd har förnekat genom åren, ivrigt uppbackade av både Svenska kyrkan och Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Men organisationerna har tydliga kopplingar, i sena egna stadgar, till Brödraskapet. Fasta och långt gående juridiska kopplingar, som inte kan bortförklaras hur som helst.

Bristerna i professor Erik Amnås studie ”När tilliten prövas”, Folkbildningsrådets egen granskning av studieförbundet Ibn Rushd är allt mer uppenbara och uppseendeväckande. Erik Amnå påstod i rapporten att studieförbundet Ibn Rushd inte hade några organisatoriska band med det Muslimska brödraskapet. Ledarsidorna ställde ett antal direkta frågor till Amnå för att reda ut i vilken omfattning som han hade kunskap om Muslimska brödraskapet, vad han baserade den på och om någon analys av stadgarna skett under hans gransking av studieförbundet Ibn Rushd.

Amnås svar gav ingen vidare vägledning då han på frågan om han gjort en ingående analys av stadgarna svarade med ett kort ”ja”. Inte på något sätt motiverade Amnå sin slutsats.

Det finns tydliga organisatoriska kopplingar mellan Muslimska Brödraskapet och flera av Ibn Rushd medlemsorganisationer, inklusive Islamic Relief. Fasta kopplingar som tydligt framgår av personunioner, egna stadgar och andra avtal.

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS är idag en av studieförbundet Ibn Rushds medlemsorganisationer vid sidan av bland annat Islamic Relief och Sveriges Unga Muslimer. Islamiska förbundet i Sverige, IFiS bildades 1987, föregånget av Islamiska Förbundet i Stockholm som idag driver Stockholms moské.

  • Enligt sina egna stagdar från 2012 är IFiS medgrundare av Muslimska brödraskapets europeiska moderorganisation Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE.
  • FIOE är enligt sin tidigare president, Ahmed al-Rawi ”tätt sammanlänkade” med Brödraskapet enligt al-Rawi i en intervju 2005. Även Brödraskapets andlige ledare, Yussuf al Quaradawi har uttryckt motsvarande.
  • Yussuf al Quaradawi är dessutom ordförande för Europeiska fatwarådet som grundats av FIOE 1997. Rådet sprider Brödraskapets uttolkning av Koranen samt har även låtit sprida ”Zion Vises protokoll” (Wall Street Journal 4 augusti 2005)
  • IFiS har vid flera tillfällen genom imamen i Stockholms moské markerat att dess ideologiska tolkning av Koranen överenstämmer med Brödraskapet (ETC 14 juni 2013). Moskén har även gästats av al Quaradawi själv.
  • Bandet lever kvar idag även genom att IFiS i sina stadgar reglerar att vid en eventuell upplösning av förbundet skall tillgångarna tillfalla FIOE. Som IFiS själva varit med och grundat.
  • Upplöses studieförbundet Ibn Rushd tillfaller även dess tillgångar IFiS även det enligt de egna stadgarnas 16 paragraf.

Bandet stärks ytterligare genom det samägande av kursgården Granhedsgården där hälften av kursgården överfördes till IFiS 2015. Firmatecknare för alla parter var Omar Mustafa som var inte bara ordförande för IFiS utan även förbundsrektor för Ibn Rushd, firmatecknare för Granhedsgården samt även vice ordförande för Islamic Relief Sverige. Samtidigt.

IFiS  är inte bara ideologiskt sammankopplat med Brödraskapet enligt sina egna utsagor utan även genom juridiskt bindande stadgar. Och nu kommer kopplingen till Islamic Relief och studieförbundet som kräver en bättre förklaring än att banden med Muslimska brödraskapet “inte stämmer”:

IFiS tog 1992 initiativ till att grunda Islamic Relief Sverige och kom senare, 2001 att ta initiativet till grundandet av studieförbundet Ibn Rushd. Allt i enlighet med Islamic Relief Sverige och studieförbundets egna stadgar. Islamic Relief Sverige är även en del av Islamic Relief International. Enligt de egna stadgarna.

Den internationella banken HSBC har avslutade 2016 allt samarbete med Islamic Relief International efter att finansiering av bland annat Hamas avslöjats. Hamas är klassat som terroristorganisation av bland annat EU och USA och var vid tidpunkten för terrorklassificeringen Brödraskapets palestinska gren enligt Hamas egna ursprungliga stadgars sjunde artikel som senare kom att ändras.

Alla dessa starka stadgebaserade, därmed juridiska kopplingarna har bekräftats av personunioner i Sverige med personer som i tid och rum har positioner som håller ihop nätverket genom att sitta i flera föreningars styrelser och ledningar samtidigt.

Erik Amnå, Folkbildningsrådet, Svenska kyrkan, studieförbundet Ibn Rushd samt Islamic Reliefs påstående om att det saknas kopplingar — ideologiskt, juridiskt, historiskt eller genom personunioner — till Muslimska brödraskapet är helt orimligt. Islamic Relief är idag aktuella som bland annat en av Svenska kyrkans partners inom ramen för projektet “En värld av grannar”. 

Skulle Svenska kyrkan, Folkbildningsrådet, Amnå och företrädare för dessa av Muslimska brödraskapets mest tydliga nätverksorganisationer fortsätta hävda att deras förnekande om de fasta organisatoriska kopplingarna är det som är korrekt krävs numera en bättre förklaring än att ”det stämmer inte”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se