Det här är en svensk panter

Det här är en svensk panter. © Johan Westerholm.
  • Tisdag 16 Jun 2020 2020-06-16
E-post 1509

Organisationen Sveriges Unga Muslimer, SUM ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd i en överklagad dom. Samtidigt knyter sig SUM allt tydligare och öppnare till den ideologi som präglar de amerikanska organisationerna Nation of Islam och Black Panters efterträdare, det öppet våldsbejakande Black Hammer.

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan.

– Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

SUM är en av Muslimska brödraskapet i Sveriges tydligaste närverksorganisationer. Dels som ingående i Ibn Rushd, som har fasta juridiska band med bland annat Islamiska Förbundet i Sverige men även som medgrundande organisation till FEMYSO. FEMYSO är Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE, ungdomsorganisation. FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Mer läsning: BLM – Våldet, hatet och antisemitismen alltid närvarande

Att Sveriges Unga Muslimer är en radikal islamistisk organisation och som är en del av BLM-rörelsen, Black Lives Matter, blir ännu tydligare med att SUM:s ordförande Rashid Musa talade vid BLM:s första manifestation. Manifestationen sändes på Facebook den andra juni. Musa presenterades som ordförande för SUM och därmed representant för organisationens budskap på manifestationen.

I sitt tal anslöt sig SUM:s ordförande till främst Malcolm X och Franz Fanons ideologiska budskap i allmänhet och i synnerhet Nation of Islam, Black Panthers, Black Powers och dess efterföljare Black Hammers våldsbejakande budskap. Starkt polariserande separatistiskt samt att rörelsen implicit, vilket framgår av citaten inte utesluter våld i någon form.

Black Power är en slogan som används av afroamerikaner som vill ha nationellt självbestämmande. Termen blev populär under 1960-talets medborgarrättsrörelse i USA. Black Power-rörelsen ville gå ännu längre än den breda medborgarrättsrörelsen och få ekonomiskt och politiskt självstyre för de svarta. Den uteslöt inte våld som medel för att nå sina mål. Den närliggande .

Nation of Islam (NOI) är en islamisk svartmaktorganisation grundad i USA 1930. Organisationen leds idag av Ava Muhammad och har bland annat haft Malcolm X (som senare försköt organisationens ideologi) och Muhammad Ali som medlemmar.

Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer menade i sitt tal på den första svenska BLM-manifestationen bland annat att

  • “Sedan våran förra demonstration har flera unga svarta män och kvinnor blivit mördade av vita poliser, vita väktare eller vita ordningsvakter” . “Detta är sanktionerat från landets högsta ledning”
  • Jag förväntar mig inte någon sympati från någon. Jag kämpar för det jag tror på. Oavsett om människor ansluter sig till min kamp, vår kamp eller inte. Och dom som inte gör det, dom behöver inte göra det. Men jag har bara ett meddelande till de personerna:”Stå inte i vägen för vår strävan efter rättvisa. Annars kommer vi hantera dig också”.

Samt avslutar med

  • ”Och kom ihåg, inte bara Black Lives matters utan också Black Power matters”.

Hur SUM:s mycket tydliga budskap vid BLM-manifestationen kommer värderas av myndigheter som MUCF att ligga inom ramen för den svenska demokratidefinitionen återstår att se. Även om SUM kommer kvarstå som medlem i studieförbundet Ibn Rushd är i dagsläget okänt.

I skuggan av den svenska BLM-rörelsen tar nu Black power-rörelsen och de svenska utlöparna från den amerikanska Nation of Islam, Black Hammer samt Muslimska brödraskapet allt fastare position och tydligare form. Främst företrädda av organisationer som SUM som ingår i Muslimska brödraskapets svenska nätvverksstruktur.

 

Not:

De immateriella och konstnärliga rättigheterna till illustrationen “Det här är en svensk panter” som bildsatt artikeln ägs av Johan Westerholm. All användning av illustrationen utan hans tillstånd kommer att beivras. För kontakt: [email protected].

All rights reserved for the illustration in the article (“Det här är en svensk panter” or “This is a Swedish Panther” © Johan Westerholm. For contact: [email protected].

 

Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se